De wet betreffende het eenheidsstatuut voor de aanvullende pensioenen

Florence Delogne

In dit dossier presenteert en analyseert Florence Delogne de wet van 26 december 2013. Ze bespreekt de maatregelen die werden genomen om in de aanvullende pensioenen geleidelijk de verschillen in behandeling weg te nemen die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Ze behandelt het algemeen rechtskader, de rol van de sectoren en de rol van de werkgevers. 

Boek - 42
Date de publication : 19/12/2014

Prix HTVA Prix TVAC
Achat unique
En stock
43,91 € 46,54 €
Abonnement sur la série 'Life and Benefits Cahiers'
33,78 € 35,81 €
E-book - Achat unique
43,91 € 53,13 €
Papier + E-book : économisez 35% !
99,67 € 57,08 € 64,79 €

Description

Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 heeft de wetgever de wet van 15 december 2013 aangenomen. Deze voert een eenheidsstatuut in voor arbeiders en bedienden op het vlak van de opzegtermijnen en de carenzdag. In dit dossier presenteert en analyseert Florence Delogne deze wet. Ze overloopt de maatregelen die werden genomen om bij de aanvullende pensioenen geleidelijk de verschillen in behandeling weg te nemen die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Ze schetst het algemeen rechtskader, de rol van de sectoren en de rol van werkgevers. Daarnaast onderzoekt ze de toepassing van de loonmatiging en het lot van de andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid dan de aanvullende pensioenen.

De weg is nog lang vooraleer de verschillen in de behandeling van arbeiders en bedienden volledig zijn weggewerkt. De wet van 5 mei 2014 legt echter een kader vast, dat kan aangepast worden aan de diverse en uiteenlopende situaties op de markt van de aanvullende pensioenen. Deze zal blijk moeten geven van creativiteit en vooral van gezond verstand om gepaste antwoorden te formuleren naarmate er vragen zullen rijzen.

Détails sur le produit

Attribute Name Attribute Value
Code EAN/ISBN: 9789046563564
Code de commande: BP/LNBCAH-BI14003
Type de publication: Boek| Beschikbaar als e-book
Nombre de pages: 42

Table des matières


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Tous les ouvrages de cette série : Life and Benefits Cahiers

De aansprakelijkheid van bestuurders van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in België

De aansprakelijkheid van bestuurders van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in België

Wijzigingen inzake aanvullende pensioenen

Wijzigingen inzake aanvullende pensioenen

De wet betreffende het eenheidsstatuut voor de aanvullende pensioenen

De wet betreffende het eenheidsstatuut voor de aanvullende pensioenen

DB2P, een databank over tweedepijlerpensioenen

DB2P, een databank over tweedepijlerpensioenen

De begunstigingsclausules in de individuele en collectieve levensverzekering

De begunstigingsclausules in de individuele en collectieve levensverzekering

Een terugblik op 10 jaar WAP-praktijk

Een terugblik op 10 jaar WAP-praktijk

Raming van de kostprijs van de wap-waarborg

Raming van de kostprijs van de wap-waarborg

Hoe omgaan met aanvullende pensioentoezeggingen in het kader van fusies en overnames van onderneming

Hoe omgaan met aanvullende pensioentoezeggingen in het kader van fusies en overnames van onderneming

Aanvullende pensioenen en beleggingsverzekeringen - Actualia 2012-2013

Aanvullende pensioenen en beleggingsverzekeringen - Actualia 2012-2013

Sectorpensioenen

Sectorpensioenen

Multi-werkgeverinstelling voor bedrijfspensioenvoorziening : een valabel alternatief ?

Multi-werkgeverinstelling voor bedrijfspensioenvoorziening : een valabel alternatief ?

Aanvullende pensioenen in de overheidssector

Aanvullende pensioenen in de overheidssector

Informatie over aanvullende pensioenen

Informatie over aanvullende pensioenen

IAS 19 Employee Benefits : de aanzet tot een keerpunt

IAS 19 Employee Benefits : de aanzet tot een keerpunt

Discriminatie in aanvullende pensioenen Overzicht van de rechtspraak (2005 - 2010)

Discriminatie in aanvullende pensioenen Overzicht van de rechtspraak (2005 - 2010)

Cafetariaplannen voor werknemers

Cafetariaplannen voor werknemers

Beleggingsverzekering Instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning

Beleggingsverzekering Instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning

Verjaringsproblematiek bij aanvullende pensioenen

Verjaringsproblematiek bij aanvullende pensioenen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Bonusgroepsverzekeringen voor werknemers

Bonusgroepsverzekeringen voor werknemers

Vastgoedfiscaliteit

Vastgoedfiscaliteit

Nieuwe controlewetgeving voor pensioenfondsen

Nieuwe controlewetgeving voor pensioenfondsen

Inleiding tot de levensverzekeringstechniek

Inleiding tot de levensverzekeringstechniek

Hoe omgaan met de belangrijkste actuariële implicaties van de WAP

Hoe omgaan met de belangrijkste actuariële implicaties van de WAP

Het pensioenkadaster geeft zijn geheimen bloot

Het pensioenkadaster geeft zijn geheimen bloot

Aanvullende pensioenen. Hoe ver reikt de bevoegd. van arbeidsrecht.

Aanvullende pensioenen. Hoe ver reikt de bevoegd. van arbeidsrecht.