Het managementteam: de lokale besturen uitgedaagd

Brigitte Denolf, Nele Hermie, Leo Mares en Catherine Ruys

Het gemeentedecreet bepaalt dat alle gemeenten een eigen managementteam moeten hebben. Hoe ze dat managementteam moeten invullen en welke taken ze eraan moeten toekennen, daarover laat het decreet heel wat vrijheid aan de gemeentebesturen.

In het eerste deel van dit boe ...

Boek
Verschijningsdatum: 23/10/2008

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 30,66 € 32,50

Beschrijving

Het gemeentedecreet bepaalt dat alle gemeenten een eigen managementteam moeten hebben. Hoe ze dat managementteam moeten invullen en welke taken ze eraan moeten toekennen, daarover laat het decreet heel wat vrijheid aan de gemeentebesturen.

In het eerste deel van dit boek geven Catherine Ruys, Brigitte Denolf en Nele Hermie een overzicht en bespreking van de voornaamste aandachtspunten rond de samenstelling, de missie, de doelstellingen en de werking van het team. Ze geven tevens aanbevelingen voor het uittekenen van een competentieprofiel, de taken en rollen van de teamleden en tips om de groepswerking optimaal te houden of te verbeteren. Handige schema's "wat werkt" en "wat werkt niet" vatten de inzichten samen. Catherine Ruys, Brigitte Denolf en Nele Hermie zijn consultants bij het WIVO.

In het tweede deel gaat Leo Mares in op de specifieke vraag of het zin heeft om een vertegenwoordiger van de lokale politie op te nemen in het managementteam. Hij legt uit hoe de deelname van de lokale politie aan het managementteam kan worden georganiseerd en welke de kansen en bedreigingen ervan zijn. Bij wijze van praktijkvoorbeeld beschrijft hij de ervaringen in de politiezone Beveren, waar de brandweercommandant en hijzelf als volwaardig lid van het managementteam werden aangesteld .
Leo Mares is korpschef van de politiezone Beveren."

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046519431
Bestelcode: BP/MGTTEAM-BI8001
Publicatievorm: Boek