213 producten gevonden voor ' Juridisch ' + ' Beschikbaar als e-book '

Weergave:

Rooster Lijst


Douanezakboekje 2018 E-Book

Daan De Vlieger

Een praktische leidraad  

Boek , Verschijnt op 24/04/2018

Eenmalige aankoop

396,49
Verschijnt op 24/04/2018
Meer info


Zakboekje Strafrecht 2018 E-book

Denenbourg K., Dillen M., Kemps P., Van Volse...

- Praktisch werkinstrument voor wie beroepshalve met het strafrecht omgaat
- Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen

Boek , Verschijnt op 24/04/2018

Eenmalige aankoop

81,64
Verschijnt op 24/04/2018
Meer info


BTW-Wetgeving 2018 E-Book

Marc Govers met wetenschappelijke ondersteuni...

Sinds 2003 het eerste btw-wetboek in zijn soort! De ervaring leert dat voor vele praktijkbeoefenaars de wetteksten inzake btw doordrongen zijn van onduidelijkheden en soms cryptische verwijzingen. In deze uitgave worden daarom niet alleen de wetteksten weergegeven, maar ook verduidelijkingen en referenties.

Boek , Verschijnt op 16/04/2018

Eenmalige aankoop

448,29
Verschijnt op 16/04/2018
Meer info


Milieuzakboekje 2018 E-book

De Pue E., Lavrysen L., Stryckers, P.

Het Milieuzakboekje biedt een volledig overzicht van alle bepalingen inzake leefmilieu die in Vlaanderen van toepassing zijn, of die nu lokaal, regionaal, nationaal of internationaal van oorsprong zijn.

Boek , Verschijnt op 12/04/2018

Eenmalige aankoop

235,59
Verschijnt op 12/04/2018
Meer info


Lokale besturen Zakboekje Personeel 2018 E-book

Appels W.

In het Lokale Besturen zakboekje Personeel focussen we op de rechtspositieregelingen bij alle lokale besturen.

Boek , Verschijnt op 08/04/2018

Eenmalige aankoop

204,90
Verschijnt op 08/04/2018
Meer info


OCMW Zakboekje Beleid & sociale dienst 2018 E-book

Agten J., Asselberghs L.

De dagelijkse taken van OCMW-medewerkers zijn vaak uiteenlopend en erg complex. Met dit zakboekje kunt u heel wat tijd en opzoekwerk besparen: het biedt u snel oplossingen voor alle praktijkvragen.

Boek , Verschijnt op 08/04/2018

Eenmalige aankoop

153,10
Verschijnt op 08/04/2018
Meer info


Het Belgische politiewezen 2018 E-book Wetgeving en beleid

Dirk Van Daele, Franky Goossens en Lore Merga...

Alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. Aangevuld met omzendbrieven en andere belangrijke beleidsstukken.

Boek , Verschijnt binnenkort

Eenmalige aankoop

97,03
Verschijnt binnenkort
Meer info


Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2017 E-book

Paul Vansant, Geert Van Hoorick

Draaiboek voor het vaststellen en beteugelen van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken
Handhaven met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het nieuw Decreet Handhaving Omgevingsvergunning

Boek , Verschijnt op 14/03/2018

Eenmalige aankoop

117,24
Verschijnt op 14/03/2018
Meer info


Vademecum Fiscale Falconis 2018 E-book

Editor: Luc De Broe | Auteurs: Luc de Broe - ...

Dit basiswerk is hét instaphandboek in het Fiscaal Recht – nieuwe editie!

Boek , Verschijnt op 01/03/2018

Eenmalige aankoop

79,92
Verschijnt op 01/03/2018
Meer info


Marktpraktijken intellectuele eigendom Mededinging 2017 E-book ...

Dit Jaarboek bevat een selectie van gerechtelijke beslissingen uitgesproken in het betrokken jaar in het kader van de Boeken IV ‘Bescherming van de mededinging’, VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ en XI ‘Intellectuele eigendom’ van het Wetboek Econ...

Boek , Verschijnt op 01/03/2018

Eenmalige aankoop

741,15
Verschijnt op 01/03/2018
Meer info


De private stichting en het zorgenkind E-book

Julie Van den Meutter

Een uitgebreid onderzoek naar de mogelijke betekenis van de private stichting in het leven van een zorgenkind. Een ideale bewindvoerder of een onderschatte planningstechniek?

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

51,95
In voorraad
Meer info


Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdracht...

C. De Koninck, P. Flamey, B. Gheysens

Dit boek behandelt het KB Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2017.

Boek , Verschijnt binnenkort

Eenmalige aankoop

108,44
Verschijnt binnenkort
Meer info


Sociaal Wetboekje - Sociale ZekerheidSociaal wetboekje - Social...

De belangrijkste wetten en besluiten uit het socialezekerheidsrecht

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

226,51
In voorraad
Meer info


Verjaring E-book

Caroline Lebon, Marijn De Ruysscher

Dit werk bespreekt de basisregels inzake de bevrijdende verjaring zoals deze in het Burgerlijk Wetboek staan opgenomen. Naast de bespreking van de elementaire principes wordt zoveel mogelijk verwezen naar praktische en recente voorbeelden uit de feitenrechtspraak.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

73,42
In voorraad
Meer info


Voorziening in Cassatie E-book

Frederiek Baudoncq

Dit boek beoogt een praktisch hanteerbaar instrument te zijn dat toelaat een beter inzicht in de cassatieprocedure in burgerlijke en tuchtzaken te verwerven en is bedoeld zowel voor vele rechtspractici, die – mede als gevolg van het wettelijke monopolie van de advocaten bij het Hof van Cassatie – niet altijd even vertrouwd zijn met deze procedure, als voor academici ten behoeve waarvan de artikelsgewijze commentaar wordt gestoffeerd met uitgebreide verwijzingen naar recente rechtsleer en rechtspraak.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

190,80
In voorraad
Meer info


Codex Gezondheidsrecht 2018 E-Book

Tom Balthazar, Tom Goffin, Erna Guldix, Steve...

Voor de nieuwe editie van de Codex Gezondheidsrecht 2018 selecteerden de auteurs opnieuw de belangrijkste wetteksten m.b.t. het gezondheidsrecht. Juristen, ziekenhuizen, artsen, andere hulpverleners met interesse voor het gezondheidsrecht en studenten zullen in dit wetboek een handig werkinstrument vinden.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

93,61
In voorraad
Meer info


Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwe...

Sander Vanderheyde

Het boek biedt een overzicht van de regels inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten en een artikelsgewijze bespreking van Titel 2 Boek X van het Wetboek Economisch Recht met verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

53,42
In voorraad
Meer info


Com(me)promis 2017 leidraad voor een onderhandse verkoopovereen...

Gunther Schenk

Zoals de titel duidelijk maakt, bespreekt dit boek chronologisch de genese van het compromis in al zijn juridische aspecten voor panden gelegen in het Vlaams of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

171,23
In voorraad
Meer info


Milieuwetboek 2018 E-book Omgevingsvergunning

Heyman, J., Smout L.

De meest recente versie van Vlarem I in een handig meeneemformaat.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

245,82
In voorraad
Meer info


De Trust (E-book)

Niels Appermont

Het nieuwe referentiewerk over de trust in de Belgische rechtsorde, zowel fiscaal als civielrechtelijk!

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

254,10
In voorraad
Meer info


Verkeersvademecum 2018 E-book

Wouters K.

Pocketboekje voor elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. Helpt om snel het gepaste artikel en de bijbehorende wet te vinden. Bevat een overzicht in kleur van de verkeersborden, kentekenplaten en gevaarsetiketten.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

27,36
In voorraad
Meer info


Milieuwetboek Vlarem II & III 2017-2018 E-book

Heyman, J., Smout L.

De meest recente versie van Vlarem II in drie overzichtelijk delen. Aangevuld met Vlarem III in een apart vierde deel.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

290,88
In voorraad
Meer info


Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht 2017-2018 E-book

R. Abiuso, T. Aertgeerts, D. Buylaert, C. Bod...

Stichter: Albert Tiberghien †

Het Handboek voor Fiscaal recht – Tiberghien is dé encyclopedie van de Belgische Fiscaliteit. Het Handboek geeft immers een actueel en uiterst volledig overzicht van de hele fiscaliteit met uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

456,41
In voorraad
Meer info


Zakboekje overheidsopdrachten 2018 E-book

Westhovens L.

Een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten in de klassieke sectoren via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Deze grondig vernieuwde editie is volledig afgestemd op de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving, die van kracht is sinds 30 juni 2017.

Beschikbaar als e-book , In voorraad

Eenmalige aankoop

135,31
In voorraad
Meer info

Weergave:

Rooster Lijst