Vastgoed

Vastgoedtransacties of- projecten zijn vaak risicovolle ondernemingen. Er komt veel geld bij kijken en u moet de wetgeving goed kennen. Met Wolters Kluwer als informatiepartner maakt u doordachte beslissingen.

44 producten gevonden voor ' Vastgoed '

Weergave:

Rooster Lijst


Klein AREI 2017-2018

Klein AREI 2017-2018

Vinçotte en Wolters Kluwer werken sinds 2006 strategisch samen in de domeinen veiligheid, milieu en kwaliteit. Uw troeven : door de gebundelde krachten (co-editie) ontvangt u een publicatie afgestemd op uw noden. Het klein AREI wordt dagelijks gebruikt door de 800 ingenieurs en technische experts van Vinçotte.

Boek

Eenmalige aankoop

75,38
Verschijnt op 30/10/2017
Meer info


Vastgoed in pocket voor Vlaamse Gewest 2017-2018

Vastgoed in pocket voor Vlaamse Gewest 2017-2018

Dauw P., De Roo F., Dhaenens D., Wittens A.

In ongeveer vijfhonderd alfabetisch geordende trefwoorden geeft dit zakboekje u een antwoord op al uw vragen over de financiering en de fiscale aspecten van vastgoedtransacties, milieureglementering en de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Boek

Eenmalige aankoop

246,85
In voorraad
Meer info


Praktische Gids voor huurschade

Praktische Gids voor huurschade

Pascal Marey, Roger Meurisse

Met dit boek beschikt u over het werkmiddel om schade te bepalen, schade te waarderen en adviezen over aansprakelijkheid te formuleren.

Boek

Eenmalige aankoop

47,00
In voorraad
Meer info


Huurzakboekje 2017

Huurzakboekje 2017

Dambre M., Kiekens A., Vandromme T., Vanneste...

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten ...

Boek

Eenmalige aankoop

143,07
In voorraad
Meer info


Vastgoedzakboekje 2017

Vastgoedzakboekje 2017

Ceenaeme J., Clabots A., Dambre M., Kiekens A...

Het Vastgoedzakboekje geeft u in een handige pocket een duidelijk en actueel overzicht van het eigendomsrecht op onroerend goed in Vlaanderen. De informatie is, hoewel beknopt, zeer volledig. Waar meer achtergronden wenselijk zijn, wordt gerefereerd naar diepgaande informatie.

Boek

Eenmalige aankoop

143,07
In voorraad
Meer info


Zakboekje ruimtelijke ordening 2017

Zakboekje ruimtelijke ordening 2017

Inge Leenders, Veerle Tollenaere, Pieter Van ...

Zakboekje ruimtelijke ordening richt zich op wie met kennis van zaken een beleid in de ruimtelijke ordening vormgeeft. Zeker met de komst van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017

Boek

Eenmalige aankoop

181,14
In voorraad
Meer info


Zakboekje onroerend erfgoed 2016

Zakboekje onroerend erfgoed 2016

Lise Vandenhende, Geert Van Hoorick, An Verhe...

De nieuwe Vlaamse regeling voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie. Deze tweede editie van het zakboekje werd volledig herwerkt naar aanleiding van de inwerkingtreding van het archeologieluik in voorjaar 2016

Boek

Eenmalige aankoop

55,43
In voorraad
Meer info


Heffingen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing Een an...

Heffingen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing Een an...

S. Broekx, A. Saint-Amand

Een analyse van de drie gewesten

Boek

Eenmalige aankoop

38,00
In voorraad
Meer info


Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud

V. Sagaert, J. del Corral

Dit werk biedt een omvattende analyse van de diverse problemen die bij eigendomsvoorbehoud kunnen rijzen. Ook de contractuele mogelijkheden om de problemen te voorkomen komen hierbij aan bod.

Boek

Eenmalige aankoop

54,89
In voorraad
Meer info


Handleiding voor de projectontwikkelaar

Handleiding voor de projectontwikkelaar

Lydian

Het ontwikkelen van een vastgoedproject is vaak een complex en moeizaam proces.

Boek

Eenmalige aankoop

85,00
In voorraad
Meer info


Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenscha...

Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenscha...

Roland Timmermans

In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt voor het beheer van een appartementsgebouw de in de Appartementswet aangewezen juridische structuur toegepast, meer bepaald de vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid.

Boek

Eenmalige aankoop

128,05
In voorraad
Meer info


De verkoop van een verhuurd onroerend goed

De verkoop van een verhuurd onroerend goed

Gunther Schenk

Als een eigenaar zijn verhuurd pand verkoopt, gebeurt het geregeld dat de koper dit wil exploiteren op een wijze die niet langer strookt met de huurtoestand.  

Boek

Eenmalige aankoop

100,00
In voorraad
Meer info


Praktijkboek Corrosie & Corrosiepreventie Deel 1 Corrosietypes ...

Praktijkboek Corrosie & Corrosiepreventie Deel 1 Corrosietypes ...

Walter Bogaerts, Jos Baeten

Praktische leidraad voor schadepreventie en remediëring van corrosie bestemd voor technici, ontwerpers en ingenieurs

Boek

Eenmalige aankoop

89,00
In voorraad
Meer info


Handboek Appartementsrecht - 2015

Handboek Appartementsrecht - 2015

R. Timmermans

Sedert de wet van 2 juni 2010 zijn belangrijke onderdelen van het appartementsrecht opnieuw gewijzigd. In de derde editie van dit gezaghebbend naslagwerk worden al deze wijzigingen geschetst en grondig besproken.

Boek

Eenmalige aankoop

309,40
Beschikbaar
Meer info


Koop en verkoop van onroerend goed met inschakeling van een vas...

Koop en verkoop van onroerend goed met inschakeling van een vas...

Roland Timmermans

Ingevolge het Erkenningsbesluit van 6 september 1993 , dat werd gewijzigd door de Vastgoedmakelaardijwet van 11 februari 2013, is het alleen aan erkende vastgoedmakelaars toegestaan om te bemiddelen bij de verkoop van onroerend goed. Wanneer een vastgoedmakelaar bemiddelt voor een onroerend goed...

Boek

Eenmalige aankoop

166,40
In voorraad
Meer info


Com(me)promis. Leidraad voor de opmaak van een onderhandse verk...

Com(me)promis. Leidraad voor de opmaak van een onderhandse verk...

Gunther Schenk

Chronologische bespreking van het ontstaan van het compromis in al zijn juridische aspecten voor panden gelegen in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Boek

Eenmalige aankoop

132,50
In voorraad
Meer info


De Gemene Muur

De Gemene Muur

Jean-Paul Cloquet, Frédéric Van Bever

Juridisch verantwoorde, maar vooral praktische handleiding bij de ingewikkelde materie van de gemene muur en zijn overname. Naast de geldende wetgeving komt ook de rechtspraak uitgebreid aan bod.

Boek

Eenmalige aankoop

79,50
In voorraad
Meer info


De rechtstreekse aanspraak in de onderovereenkomst

De rechtstreekse aanspraak in de onderovereenkomst

Renate Gillis

Het doel van deze publicatie bestaat erin een voedingsbodem te creëren voor de gedachte dat actoren die op grond van de wet niet over actiemogelijkheden beschikken, toch over bepaalde aanspraken kunnen beschikken die hun positie aanzienlijk kunnen verstevigen. Deze bijdrage biedt een leidraad om deze mogelijkheden maximaal aan te wenden, wat kan leiden tot baanbrekende rechtspraak die mogelijk ook de wetgever zal stuwen in de richting van een meer gedegen bescherming van specifieke actoren.

Boek

Eenmalige aankoop

77,66
In voorraad
Meer info


Goederenrecht

Goederenrecht

Vincent Sagaert

Een niet te missen standaardwerk voor de praktijk van het vastgoedrecht en vermogensrecht.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek

Eenmalige aankoop

310,70
In voorraad
Meer info


Vlaamse Codex RO - Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en ...

Vlaamse Codex RO - Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en ...

Arnold Desmet

De ‘Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’ bevat de gecoördineerde decreetgeving over onze ruimtelijke ordening. De elfde aanvullende editie bevat specifiek de parlementaire voorbereiding van de laatste wijzigingen en deze die eind 2011 goedgekeurd werden.

Boek

Eenmalige aankoop

149,50
In voorraad
Meer info


Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen - Koop op pl...

Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen - Koop op pl...

Roland Timmermans

Dit naslagwerk analyseert op zeer gedetailleerde wijze de vier koopvarianten waarmee kopers van appartementen in de praktijk te maken kunnen krijgen.  Het boek bevat tevens enkele zeer handige modelcontracten.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek

Eenmalige aankoop

171,60
Uitverkocht - Niet beschikbaar
Meer info


Het gemotiveerd verslag van de landmeter-expert

Het gemotiveerd verslag van de landmeter-expert

Jacques Gerbaud, Jean-Pierre Vergauwe

Deze praktijkgids zal niet alleen juristen en deskundigen in staat stellen om de concrete implicaties van de voormelde wetswijziging beter te kunnen inschatten, hij zal voor experts ook een nuttige bron van informatie vormen bij het opstellen van hun gemotiveerd verslag.

Boek

Eenmalige aankoop

49,00
In voorraad
Meer info


Praktische gids handelshuur

Praktische gids handelshuur

Kirsten Koenigsmann, Luc Linders

Deze gids begeleidt zowel magistraten, advocaten, bedrijfsjuristen als vastgoedpractici bij de kritieke fasen, waarmee de verhuurder of de huurder van een handelshuurovereenkomst kan geconfronteerd worden.

Boek

Eenmalige aankoop

67,64
In voorraad
Meer info


55 vragen en antwoorden voor de syndicus

55 vragen en antwoorden voor de syndicus

P. Leyseele, K. Pszeniczko

In ’55 vragen en antwoorden’ worden de meest voorkomende probleemsituaties van de syndicus beschreven. Het gaat om problemen met de algemene vergadering, met eigenaars, met derden, met de vereniging van mede-eigenaars.  Daarnaast is er ruim aandacht voor de aansprakelijkhei...

Boek

Eenmalige aankoop

77,00
In voorraad
Meer info

Weergave:

Rooster Lijst