Verzekeringen

Met een verzekering hevelt de verzekeringnemer zijn risico op schade over naar de verzekeraar. Tegen betaling uiteraard en gebonden aan voorwaarden. Wolters Kluwer volgt de verzekeringswetgeving en -actualiteit op de voet.

73 producten gevonden voor ' Verzekeringen '

Weergave:

Rooster Lijst


Wetgeving Verzekeringen 2018

Wetgeving Verzekeringen 2018

Cousy H., Van Schoubroeck C.

Dit wetboek bundelt het complete publiek en privaat verzekeringsrecht. De auteurs coördineren alle Europese richtlijnen en besteden uitgebreid aandacht aan de wetshistoriek.

Boek

Eenmalige aankoop

222,91
Verschijnt op 22/12/2017
Meer info


Actuarial Mathematics for Pensions Basics and Concepts applied ...

Actuarial Mathematics for Pensions Basics and Concepts applied ...

Dominique Beckers

This book, which focusses on the actuarial basics and concepts relevant to the pension business, is intended for all who are eager to understand more clearly the underlying fundamentals of providing for pensions.  Measuring mortality, funding, vesting and solvency, together with the impact on the balance sheets of the pension institutions, are dealt with in four chapters. Each of the highlighted basic concepts are illustrated with simple numerical applications in order to obtain the clearest possible insight.

Boek

Eenmalige aankoop

34,45
In voorraad
Meer info


Data Protection - L'impact du GDPR en assurance Data Protection...

Data Protection - L'impact du GDPR en assurance Data Protection...

ANDRÉ-DUMONT J.-C. ; BRUYNDONCKX B.; DE BOT ...

Dit dossier bespreekt alle vragen die rijzen naar aanleiding van de GDPR en die meer in het bijzonder betrekking hebben op de verzekeringssector.

Eenmalige aankoop

78,01
In voorraad
Meer info


Financieel advies: de volgende stap

Financieel advies: de volgende stap

J. Andel, R. Wernsen & R. van Beek

Het routeplan voor iedereen die actief is in de financiële en verzekeringssector en klanten adviseert.

Beschikbaar als e-book

Eenmalige aankoop

58,30
In voorraad
Meer info


Praktische Belastingservice 2017

Praktische Belastingservice 2017

Lieven Van Belleghem

Het Handboek Praktische Belastingservice van Lieven Van Belleghem is hét fiscale referentiewerk voor de bank- en verzekeringsprofessional en de accountant. Dit naslagwerk bevat ruim 696 blz. up-to-date fiscale informatie, van de fiscale aspecten van de levensverzekering tot en met woonkredieten. Onmisbaar in uw boekenkast.

Boek

Eenmalige aankoop

37,10
In voorraad
Meer info


Pensioenzakboekje 2017

Pensioenzakboekje 2017

Deeren M., van Gool G., Vandenbussche B., Bru...

Een praktische leidraad voor iedereen die te maken heeft met pensioenregelingen

Boek

Eenmalige aankoop

187,37
In voorraad
Meer info


Wegwijs in de wettelijke en aanvullende verzekeringen voor gezo...

Wegwijs in de wettelijke en aanvullende verzekeringen voor gezo...

Koen Claus

In dit boek wordt dieper ingegaan op de organisatie van de sociale zekerheid en de formules van aanvullende verzekeringen voor gezondheidszorgen.

Boek

Eenmalige aankoop

39,00
In voorraad
Meer info


Interactieve dashboards met MS Excel

Interactieve dashboards met MS Excel

Thierry Delgutte

De ontwikkeling van dynamische boordtabellen met Microsoft Excel.

Boek

Eenmalige aankoop

63,60
In voorraad
Meer info


101 vragen over de autoverzekering

101 vragen over de autoverzekering

André Verbeek

André Verbeek neemt de Autoverzekering onder de loep aan de hand van 101 vragen. Voor elk aangekaart geval wordt een antwoord gegeven op de mogelijke vragen van uw verzekerde en reikt de auteur nuttige elementen aan voor het beheer van uw dossier. Het antwoord is aangepast aan zijn situatie en kaart ook aanverwante hypothesen aan om een volledig overzicht van het betrokken thema te schetsen.

Boek

Eenmalige aankoop

84,50
In voorraad
Meer info


De aansprakelijkheid van bestuurders van instellingen voor bedr...

De aansprakelijkheid van bestuurders van instellingen voor bedr...

Jan Van Gysegem, Bram Van Dael

In dit cahier geven Jan Van Gysegem en Bram Van Dael een beknopt overzicht van de problematiek van de bestuurdersaansprakelijkheid bij instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen. 

Boek

Eenmalige aankoop

23,28
In voorraad
Meer info


De arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallenverzekering

Geert Hullebroeck

Een (arbeids)ongeval is gauw gebeurd, maar de arbeidsongevallenverzekering is geen eenvoudige materie. Dit boek maakt u wegwijs in alles wat bij deze verzekering komt kijken.

Boek

Eenmalige aankoop

52,00
In voorraad
Meer info


Wijzigingen inzake aanvullende pensioenen

Wijzigingen inzake aanvullende pensioenen

Arwen Werniers

In 2014 werden drie wetten gestemd die in het bijzonder een aantal belangrijke wijzigingen inzake aanvullende pensioenen met zich meebrachten. In dit cahier van Life & Benefits bespreekt Arwen Werniers deze wetten en wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen die zich op dit vlak hebben voorgedaan.

Boek

Eenmalige aankoop

69,82
In voorraad
Meer info


Application des règles MiFID en assurances - Modalités et consé...

Application des règles MiFID en assurances - Modalités et consé...

André-Dumont J-C, Catteau A., de Thysebaert Q...

Coordinatie : van Oldeneel C-A.  

In dit dossier wordt de balans opgemaakt van alle aspecten van de hervorming en de concrete gevolgen ervan in de praktijk. Ook de werkzaamheden op Europees niveau komen daarbij aan bod. Met de tenuitvoerlegging van de nieuwe en toekomstige Europese teksten (PRIIPS-verordening, IMD 2- en MIFID 2-richtlijnen) dreigt op middellange termijn het juridische kader nog verder te wijzigen, en dit op een ogenblik dat de professionals zich nog maar net aan de vorige wijzigingen aangepast zullen hebben. 

Beschikbaar als e-book

Eenmalige aankoop

67,30
In voorraad
Meer info


De wet betreffende het eenheidsstatuut voor de aanvullende pens...

De wet betreffende het eenheidsstatuut voor de aanvullende pens...

Florence Delogne

In dit dossier presenteert en analyseert Florence Delogne de wet van 26 december 2013. Ze bespreekt de maatregelen die werden genomen om in de aanvullende pensioenen geleidelijk de verschillen in behandeling weg te nemen die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Ze behandelt het algemeen rechtskader, de rol van de sectoren en de rol van de werkgevers. 

Boek

Eenmalige aankoop

46,54
In voorraad
Meer info


De Wet Aanvullende Pensioenen is 10 jaar oud.

De Wet Aanvullende Pensioenen is 10 jaar oud.

De Ridder C., De Vreese J., Duden E., Pertry ...

Op 18 juni 2013 organiseerde de Belgian Pension Lawyers Association (BePLA) een seminarie te Brussel naar aanleiding van de verjaardag van de Wet over de Aanvullende Pensioenen (WAP). Dit boek is de schriftelijke neerslag van de uiteenzettingen van de BePLA-leden op dat seminarie.

Boek

Eenmalige aankoop

62,01
In voorraad
Meer info


DB2P, een databank over tweedepijlerpensioenen

DB2P, een databank over tweedepijlerpensioenen

Steven Janssen, Sofie Palmans

Eerst komen de auteurs kort terug op de geschiedenis van de databank DB2P, om vervolgens in te gaan op een aantal eerder juridische onderwerpen, zoals het wettelijk kader en het toepassingsgebied van de databank, de bewijswaarde van de verzamelde gegevens enz.  Ze leggen uit welke gegevens in de databank moeten worden opgeslagen, hoe ze in de databank terechtkomen, hoe aangifte-instructie tot stand komen, wie aangifteverplichtingen heeft en wat de die verplichtingen zijn. Tenslotte verkennen ze de gegevens die tot nu werden verzameld en de informatie die dat oplevert over aanvullende pensioenen in België. 

Boek

Eenmalige aankoop

44,54
In voorraad
Meer info


De begunstigingsclausules in de individuele en collectieve leve...

De begunstigingsclausules in de individuele en collectieve leve...

Jean-Christophe André-Dumont

De principes en praktische toepassing van de toewijzing van het voordeel van een levensverzekeringscontract: de begunstiging. Hier en daar distilleert de auteur ook de specifieke kenmerken van de pensioenverbintenissen gekoppeld aan de beroepsactiviteit.

Boek

Eenmalige aankoop

44,54
In voorraad
Meer info


Verzekeringen en informatieen communicatietechnologieën Assuran...

Verzekeringen en informatieen communicatietechnologieën Assuran...

André-Dumont J-C, Catteau A., Dumortier J., J...

In dit dossier wordt een stand van zaken opgemaakt over het huidige en toekomstige juridische kader dat van toepassing zal zijn op de e-business. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de wetgevingen die de elektronische handtekening en handel erkennen alsook op lopende projecten inzake "vertrouwensdiensten", zoals het archiveren en de elektronische aangetekende zending.

Beschikbaar als e-book

Eenmalige aankoop

64,41
In voorraad
Meer info


Uw pensioen: uw appeltje voor de dorst, ook fiscaal?

Uw pensioen: uw appeltje voor de dorst, ook fiscaal?

Chantal Hendrickx

Antwoord op de meest gestelde vragen over de drie pensioenpijlers.
Bij deze dynamische ontwikkeling van het pensioenlandschap komt ook de fiscale behandeling van de verschillende pensioenvormen uitgebreid aan bod

Boek

Eenmalige aankoop

74,21
In voorraad
Meer info


Een terugblik op 10 jaar WAP-praktijk

Een terugblik op 10 jaar WAP-praktijk

De Somviele, I.; Van Damme, A.

Op 1 januari 2014 viert de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) haar tiende verjaardag . Tijd om even stil te staan bij de wijze waarop deze wet het aanvullend pensioenlandschap heeft hertekend.

Boek

Eenmalige aankoop

89,07
In voorraad
Meer info


Van commissie naar factuur?

Van commissie naar factuur?

Jan Andel, Ramón Wernsen - Bruin

Hoe creëer je als verzekeringsbemiddelaar een succesvol businessmodel in een transformerende markt?

 

Boek

Eenmalige aankoop

58,30
In voorraad
Meer info


Raming van de kostprijs van de wap-waarborg

Raming van de kostprijs van de wap-waarborg

Pierre Devolder

In dit dossier waagt Pierre Devolder zich aan een raming van de kost van deze WAP-garantie volgens de actuariële methode die hij weerhouden heeft door het onderscheid te maken naargelang het pensioenplan al dan niet gefinancierd wordt door een groepsverzekering met gewaarborgde rentevoet.

Boek

Eenmalige aankoop

21,31
In voorraad
Meer info


Hoe omgaan met aanvullende pensioentoezeggingen in het kader va...

Hoe omgaan met aanvullende pensioentoezeggingen in het kader va...

Elise Laeremans, Geert De Ridder

In dit dossier onderzoeken de auteurs in detail de vraag in welke situaties de overnemer de verplichting heeft om de aanvullende pensioenplannen van de overlaterover te nemen of verder te zetten. 

Boek

Eenmalige aankoop

63,91
In voorraad
Meer info


La compliance en assurance. Compliance in verzekering

La compliance en assurance. Compliance in verzekering

André-Dumont J-Ch., Bienfait B., Coulon P., D...

Dit nieuwe dossier van het Tijdschrift voor Verzekeringen is een referentietool voor de lezers die graag een concreet inzicht willen verwerven op de recente en toekomstige veranderingen binnen het compliancedomein in de verzekering.

Beschikbaar als e-book

Eenmalige aankoop

61,64
In voorraad
Meer info

Weergave:

Rooster Lijst