119 producten gevonden voor ' Handels- en economisch recht '

Weergave:

Rooster Lijst


Wetgeving Verzekeringen 2018

Wetgeving Verzekeringen 2018

Cousy H., Van Schoubroeck C.

Dit wetboek bundelt het complete publiek en privaat verzekeringsrecht. De auteurs coördineren alle Europese richtlijnen en besteden uitgebreid aandacht aan de wetshistoriek.

Boek

Eenmalige aankoop

222,91
Verschijnt op 22/12/2017
Meer info


Marktpraktijken intellectuele eigendom Mededinging 2017 Pratiqu...

Marktpraktijken intellectuele eigendom Mededinging 2017 Pratiqu...

Dit Jaarboek bevat een selectie van gerechtelijke beslissingen uitgesproken in het betrokken jaar in het kader van de Boeken IV ‘Bescherming van de mededinging’, VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ en XI ‘Intellectuele eigendom’ van het Wetboek Econ...

Boek

Eenmalige aankoop

649,27
Verschijnt op 20/12/2017
Meer info


Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2017-2018

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2017-2018

Wymeersch E., Tison M.

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen.

Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten ...

Boek

Eenmalige aankoop

95,54
Verschijnt op 13/12/2017
Meer info


Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

E. Van Camp, I. Mertens

De wet van 11 augustus 2017 bracht een nieuw insolventierecht met zich mee en voegde dit in het Wetboek van economisch recht in Boek XX.

Boek

Eenmalige aankoop

84,50
Verschijnt binnenkort
Meer info


b-Arbitra, Belgisch Tijdschrift voor Arbitrage 2017/1 b-Arbitra...

b-Arbitra, Belgisch Tijdschrift voor Arbitrage 2017/1 b-Arbitra...

Editorial board: J.-F. Tossens, A. van Hooft,...

b-Arbitra, the Belgian journal for arbitration, is an initiative of CEPANI, the Belgian Center of Arbitration and Mediation.  The biannual journal subscribes to the objective of CEPANI to promote edifying debate and in-depth research in the field of arbitration and to bring new developments to policy makers’ attention.

Tijdschrift

Eenmalige aankoop

106,00
In voorraad
Meer info


Annuaire juridique du crédit et du règlement collectief de dett...

Annuaire juridique du crédit et du règlement collectief de dett...

L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement

Sedert twintig jaar biedt het Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling de academische wereld en de praktijkoefenaars een brede waaier ann rechtspraak in de specifieke domeinen van het gereglementeerd krediet en de insolventieprocedure. Overmachtige schuldenlast houdt gewis niet enkel verband met schulden ten gevolge van een kredietovereenkomst. Daarentegen hebben kredieten een bijzondere plaats in de problematiek. Voor wie zich interesseert in de procedure van collectieve schuldenregeling is kennis van het kredietrecht dan ook van wezenlijk belang. Een van de bijzondere kenmerken van het voorliggend werk is, in belangrijke mate onuitgegeven, rechtspraak die erin is gepubliceerd.

Jaarboek

Eenmalige aankoop

77,50
In voorraad
Meer info


Codex economisch recht 2017

Codex economisch recht 2017

Gabriël-Luc Ballon, Veerle Colaert, Koen Geen...

De Codex Economisch Recht is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2017 en bezit alle belangrijke wetteksten van het economisch recht sensu lato.

Boek

Eenmalige aankoop

56,00
In voorraad
Meer info


VZW Zakboekje 2017

VZW Zakboekje 2017

Hugo Prims, Stefaan Tuytten, Ria Matthijssens...

Dit zakboekje is een onmisbare handleiding voor iedereen die actief is in een vzw of die ermee wil starten.

Boek

Eenmalige aankoop

146,17
In voorraad
Meer info


X Overeenkomsten   deel 2 Bijzondere Overeenkomsten Aanneming v...

X Overeenkomsten deel 2 Bijzondere Overeenkomsten Aanneming v...

A. Van Oevelen

In dit werk worden de overeenkomsten van aanneming van werk en van lastgeving besproken.

Boek

Eenmalige aankoop

283,40
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Naar een geïntegreerde privacybescherming in de onderneming

Naar een geïntegreerde privacybescherming in de onderneming

Y. S. Van Der Sype

Een volledige analyse van het Belgische privacy- en (nieuwe) gegevensbeschermingsrecht in de arbeidscontext. 

Boek

Eenmalige aankoop

66,60
In voorraad
Meer info


General data protection regulation: texts, commentaries and pra...

General data protection regulation: texts, commentaries and pra...

Alain Bensoussan, Jean-François Henrotte, Mar...

GDPR: this practical guide, which provides an article-by-article commentary of Regulation 2016/679, will help you prepare and get ahead.

Boek

Eenmalige aankoop

144,04
In voorraad
Meer info


Praktische gids bemiddeling

Praktische gids bemiddeling

W. Meuwissen

Met modellen

Boek

Eenmalige aankoop

€ 123,64 € 105,09
In voorraad
Meer info


Spel en Weddenschap

Spel en Weddenschap

Nele Hoekx

Dit werk behandelt de kwalificatie van de overeenkomsten van spel en weddenschap, met bijzondere aandacht voor de contractuele aard van loterijen, kansspelen en transacties in financiële instrumenten.

Daarnaast biedt het een diepgaande analyse van de toepassing en concrete weerslag v...

Boek

Eenmalige aankoop

€ 82,00 € 69,70
In voorraad
Meer info


Betalingsdiensten

Betalingsdiensten

R. Steennot

Bij de invoering van het Wetboek van Economisch Recht werd ervoor geopteerd om ook de Wet Betalingsdiensten in het WER te integreren, meer bepaald in Boek VII dat betrekking heeft op betalings- en kredietdiensten. Hoewel de bepalingen uit Boek VII hoofdzakelijk een kopie vormen van de reg...

Boek

Eenmalige aankoop

€ 113,72 € 90,98
In voorraad
Meer info


Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenscha...

Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenscha...

Roland Timmermans

In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt voor het beheer van een appartementsgebouw de in de Appartementswet aangewezen juridische structuur toegepast, meer bepaald de vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 128,05 € 102,44
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


XIII. Handels- en Economisch recht - Deel 2. Mededingingsrecht....

XIII. Handels- en Economisch recht - Deel 2. Mededingingsrecht....

Jules Stuyck

In 2014 werd de wet marktpraktijken 2010 geïntegreerd in het Wetboek van Economisch Recht. Tevens werd richtlijn 2011/83/EU consumentenrechten in het Belgisch recht omgezet. Samen met belangrijke recente arresten van het Hof van Justitie waren dit voldoende redenen om na iets meer dan twee...

Boek

Eenmalige aankoop

€ 234,00 € 198,90
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Westers recht in ontwikkeling: privaat- en publiekrecht van Rom...

Westers recht in ontwikkeling: privaat- en publiekrecht van Rom...

Dave De ruysscher

Dit boek biedt een overzicht van de geschiedenis van het Westerse publiekrecht en privaatrecht, vanaf de Romeinse periode tot vandaag.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 85,00 € 68,00
In voorraad
Meer info


Consumentenkoop

Consumentenkoop

R. Steennot

Met de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen werd in het Burgerlijk Wetboek een afzonderlijke regeling ingevoerd inzake de verkoop van lichamelijke roerende goederen door professionele verkopers aan consumenten. Deze r...

Boek

Eenmalige aankoop

€ 61,32 € 49,06
In voorraad
Meer info


Milieuaspecten van het faillissement

Milieuaspecten van het faillissement

P. De Smedt, S. Vandamme

Dit boek gaat op de eerste plaats in op de voor de praktijk van de curator of vereffenaar relevante bepalingen van het bodemdecreet. Naast de bepalingen die de algemene systematiek van de bodemsanering en de verplichtingen naar aanleiding van grondoverdrachten, wordt nader ingegaa...

Boek

Eenmalige aankoop

€ 60,55 € 48,44
In voorraad
Meer info


Handelsagentuur

Handelsagentuur

P. De Smedt, F. Pauwels, Y. Van Couter

Een kritische bespreking van de huidige stand van zaken in de rechtspraak en rechtsleer betreffende de handelsagentuurovereenkomsten

Boek

Eenmalige aankoop

€ 62,85 € 50,28
In voorraad
Meer info


Succesvol starten met de vennootschap

Succesvol starten met de vennootschap

Philippe Turco

Tips voor vennootschapsrechtelijke en fiscale planning bij de oprichting. Dit boek geeft een antwoord op de meest gestelde praktijkvragen over succesvol starten met een vennootschap.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 63,60 € 50,88
In voorraad
Meer info


Handelshuur

Handelshuur

Luc Linders, Astrid Linders

Dit boek bespreekt de artikelen van de wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuur aan de hand van recente rechtspraak en rechtsleer.

Boek

Eenmalige aankoop

114,45
In voorraad
Meer info


Goederenrecht

Eenmalige aankoop

130,00
In voorraad
Meer info


De Vereffeningsprocedure

De Vereffeningsprocedure

Cedric Berckmans

Het boek vormt een praktisch handboek voor de lezer die slechts sporadisch met de vereffening van vennootschappen in aanraking komt, maar biedt ook een antwoord op de complexe vragen waarmee de gespecialiseerde rechtspracticus kan worstelen. Het is gestructureerd opgebouwd en is rijk gedocumenteerd. Het bevat ook een verzameling modellen.

Boek

Eenmalige aankoop

213,00
In voorraad
Meer info

Weergave:

Rooster Lijst