Politie

Version française

Kluwer-Shop:/Actiesites/public/POLITIE2016-sitehdr_715x165px-NL.PNG

Politiebeambten hebben als beschermer van de burger een voorbeeldfunctie. Als de politie de rechten en plichten van de burger niet kent, wie dan wel? Daarom is het essentieel dat  u en uw korps toegang hebben tot alle wetgeving  en regels over strafrecht en verkeersrecht . Ze verhogen de efficiëntie van uw mensen en laten hen feilloos hun taken uitvoeren.

Wolters Kluwer draagt graag zijn steentje bij met een efficiënt aanbod voor de politie. We hebben praktische zakboekjes die meekunnen op de fiets, op de moto of in de wagen en gidsen met informatie op specialistenniveau. En als het iets meer mag zijn is er de online databank polinfo.be , met uitgebreide informatie over strafrecht en verkeersrecht die u en uw medewerkers centraal kunnen raadplegen.

Koopt u graag meerdere zakboekjes aan voor uw korps? We bieden u aantrekkelijke kortingen tot 20%.

Ontdek ons aanbod:

43 producten gevonden voor ' Politie '

Weergave:

Rooster Lijst


Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken 2...

Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken 2...

Ivan Bruggeman

Dit boek is een onmisbaar hulpmiddel voor alle professionals die met gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) voor verkeersinbreuken in aanraking komen. Het bevat een diepgaande, praktijkgerichte analyse van de regelgeving en de bestraffing.

Boek

Eenmalige aankoop

76,00
Verschijnt binnenkort
Meer info


Zakboekje Milieuhandhaving 2017

Zakboekje Milieuhandhaving 2017

Geysels F., Meeus R., Vanheule J., Roggeman E.

Draaiboek voor het vaststellen en beteugelen van milieuovertredingen, op maat van de lokale milieutoezichthouder bij gemeenten en politiezones.

Boek

Eenmalige aankoop

166,88
In voorraad
Meer info


Verkeersvademecum update juni 2017

Verkeersvademecum update juni 2017

Wouters K.

Pocketboekje voor elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. Helpt om snel het gepaste artikel en de bijbehorende wet te vinden. Bevat een overzicht in kleur van de verkeersborden, kentekenplaten en gevaarsetiketten.

Boek

Eenmalige aankoop

23,50
In voorraad
Meer info


Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Peter Flamey, Constant De Koninck

Dit boek bevat een systematische analyse van het Belgisch en Europees overheidsopdrachtenrecht, zowel op grond van de Overheidsopdrachtenwet van 2006 als op grond van de nieuwe Overheidsopdrachtenwet 2016 die weldra in werking treedt.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 440,01 € 374,01
In voorraad
Meer info


Zakboekje Strafprocesrecht 2017

Zakboekje Strafprocesrecht 2017

M. Bockstaele, T. De Wolf, A. Liners, K. Vand...

Het zakboekje bevat en bespreekt de meest relevante wetteksten die nodig zijn om het strafprocesrecht met kennis van zaken te beoefenen: het Wetboek van strafvordering, de Wet op de voorlopige hechtenis en de Wet op het politieambt. 

Boek

Eenmalige aankoop

48,63
In voorraad
Meer info


Het Belgische politiewezen  2017 Wetgeving en beleid

Het Belgische politiewezen 2017 Wetgeving en beleid

Dirk Van Daele, Franky Goossens, Lore Mergaer...

Dit boek selecteert en duidt alle wetteksten die u vlot en adequaat de weg wijzen in het politielandschap.

Boek

Eenmalige aankoop

130,00
In voorraad
Meer info


Interventiezakboekje 2017

Interventiezakboekje 2017

C. Bottamedi, C. Romboux, F. Moreels

Het Interventiezakboekje bestaat uit een reeks alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies.

Boek

Eenmalige aankoop

28,38
In voorraad
Meer info


Zakboekje ruimtelijke ordening 2017

Zakboekje ruimtelijke ordening 2017

Inge Leenders, Veerle Tollenaere, Pieter Van ...

Zakboekje ruimtelijke ordening richt zich op wie met kennis van zaken een beleid in de ruimtelijke ordening vormgeeft. Zeker met de komst van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017

Boek

Eenmalige aankoop

€ 181,14 € 153,97
In voorraad
Meer info


Zakboekje overheidsopdrachten 2017

Zakboekje overheidsopdrachten 2017

Westhovens L.

Een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. De auteur gaat ook in op de nieuwe wetgeving van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Boek

Eenmalige aankoop

113,44
In voorraad
Meer info


Zakboekje Politiestatuut 2017

Zakboekje Politiestatuut 2017

Liners A., Maes C., De Wilde G., Gillis M.

Het politiestatuut heeft voor u geen geheimen meer

Boek

Eenmalige aankoop

62,91
In voorraad
Meer info


Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2017

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2017

Geert Van Hoorick, Paul Vansant

Draaiboek voor het vaststellen en beteugelen van bouwmisdrijven
Handhaven met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Boek

Eenmalige aankoop

93,36
In voorraad
Meer info


Overheidsopdrachtenrecht De Wet van 17 juni 2016 inzake Overhei...

Overheidsopdrachtenrecht De Wet van 17 juni 2016 inzake Overhei...

Constant De Koninck, Peter Flamey

Dit boek behandelt de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2016.

Boek

Eenmalige aankoop

132,00
In voorraad
Meer info


Handboek Verblijfsrecht

Handboek Verblijfsrecht

S. Bouckaert, P. Baeyens, N. Vanderscheuren

Dit handboek geeft een overzicht en update van de verblijfsregelgeving tot en met de recente wetswijziging van juli 2016.

Boek

Eenmalige aankoop

84,01
In voorraad
Meer info


Zakboekje Strafrecht 2016

Zakboekje Strafrecht 2016

Denenbourg K., Dillen M., Kemps P., Van Volse...

Voor al wie beroepshalve met het strafrecht omgaat, vormt dit zakboekje een praktisch werkinstrument.

Boek

Eenmalige aankoop

59,11
In voorraad
Meer info


De politie en geesteszieken. Politiegids

De politie en geesteszieken. Politiegids

Kristof De Pauw (editor), Kazia Uzieblo, Jann...

Inspirerende praktijken uit binnen- en buitenland

Boek

Eenmalige aankoop

35,00
In voorraad
Meer info


Ik word verhoord. Wat nu?

Ik word verhoord. Wat nu?

François Koning

Wat te doen bij een politioneel, gerechtelijk of ander verhoor

Boek

Eenmalige aankoop

43,00
In voorraad
Meer info


Europees Overheidsopdrachtenrecht

Europees Overheidsopdrachtenrecht

Constant De Koninck, Peter Flamey

In dit boek onderwerpen de auteurs de nieuwe Overheidsopdrachtenrichtlijn klassieke sectoren 2014/24/EU, aan een diepgaande studie. Hun boek maakt u vertrouwd met de nieuwe Europese principes en bepalingen die de kern van het Belgisch overheidsopdrachtenrecht zullen uitmaken. Meer bepaald vanaf 18 april 2016, uiterste datum waarop de richtlijn in nationaal recht moest zijn omgezet. In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Belgische overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 krijgt Richtlijn 2014/24/EU vanaf 18 april 2016 bovendien directe werking!

Boek

Eenmalige aankoop

99,75
In voorraad
Meer info


Fusies van politiezones. Politiegids

Fusies van politiezones. Politiegids

G. Smet (editor), J. Brichau, M. Crispel, K. ...

Het vrijwillig samengaan: theorie en praktijk

Boek

Eenmalige aankoop

34,00
In voorraad
Meer info


Wapen- en munitiefiches 2015

Wapen- en munitiefiches 2015

Luc Deceuninck, Erwin Borgers, Rudi Schellin...

Dit pocketboekje is een handig instrument voor politiemensen op het terrein om wapens en verdachte voorwerpen te herkennen. In overzichtelijke fiches worden meer dan 50 soorten wapens getoond en gedetailleerd omschreven. Voor elk wapen wordt aangegeven onder welke wetgeving het valt en welke inbreuken er mogelijk zijn.

Boek

Eenmalige aankoop

32,19
In voorraad
Meer info


De uitvoering van overheidsopdrachten

De uitvoering van overheidsopdrachten

Constant De Koninck, Peter Flamey

Artikelsgewijze commentaar van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

Boek

Eenmalige aankoop

124,00
In voorraad
Meer info


Kennismanagement Projecten, tools en technieken

Kennismanagement Projecten, tools en technieken

Geert Willems, GSW Consulting

Hoe pak je kennismanagement aan ? Waarmee moet je rekening houden ? Welke technieken leiden tot succes ?

Boek

Eenmalige aankoop

69,96
Beschikbaar
Meer info


Geannoteerd Wetboek Milieuhandhaving (2009-2014)

Geannoteerd Wetboek Milieuhandhaving (2009-2014)

Jan Heyman

De wetgeving en rechtspraak van het Milieuhandhavingscollege

Boek

Eenmalige aankoop

105,00
Beschikbaar
Meer info


Het verdachtenverhoor: meer dan het stellen van vragen. Politie...

Het verdachtenverhoor: meer dan het stellen van vragen. Politie...

Rudi Schellingen, Nienke Scholten (editors), ...

Boek

Eenmalige aankoop

30,00
In voorraad
Meer info


Vrijwilligers in veiligheid. Politiegids

Vrijwilligers in veiligheid. Politiegids

Ann Demuynck (ed.), Kristof De Pauw (ed.), Mi...

Vrijwilligerswerk heeft een niet te onderschatten sociale functie. Heel wat overheden en overheidsdiensten hebben door de jaren heen een echt beleid voor hun vrijwilligers uitgewerkt. Deze politiegids "Vrijwilligers in veiligheid" gaat dieper in op het vrijwilligerswerk binnen de Belgische veili...

Boek

Eenmalige aankoop

29,04
In voorraad
Meer info

Weergave:

Rooster Lijst