Tijdschrift voor gemeenterecht

Coolsaet A., Decoster G., Denys S., Dujardin J., Goris J., Leus K., Lust J., Opdebeek I., Van Heuven D., Vandendriessche F., Warnez B., Weekers B., Wustenberghs T.

Dit driemaandelijkse tijdschrift selecteert wat voor u, als openbaar bestuur, relevant is. Veruit de gemakkelijkste manier om op de hoogte te blijven van de belangrijkste evoluties in het gemeenterecht.

Tijdschrift - 70 pagina's per nummer

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Abonnement
€ 279,87 € 296,66

Beschrijving

Het gemeentedecreet, het ambtenarenrecht en het bestuurlijk toezicht, gemeentebelastingen, overheidsopdrachten en PPS, de regels voor openbaarheid van bestuur in gemeenten en OCMW's, de regelgeving rond milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, het tuchtrecht voor burgemeesters en schepenen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit de veelheid aan regelgeving waarmee uw openbaar bestuur dagelijks wordt geconfronteerd.

Het 'Tijdschrift voor gemeenterecht' neemt u het werk uit handen. Dit driemaandelijkse tijdschrift selecteert wat voor u, als openbaar bestuur, relevant is. Veruit de gemakkelijkste manier om op de hoogte te blijven van de belangrijkste evoluties in het gemeenterecht. Makkelijk leesbaar, met zo weinig mogelijk juridisch jargon. Elk jaar verschijnen er vier edities die actuele ontwikkelingen in het gemeenterecht, nieuwe wetgeving en interessante arresten van de Raad van State bespreken.


Zo vormt dit tijdschrift de snelste weg naar wetgeving, doctrine en rechtspraak rond het gemeenterecht.

Recent verschenen:

  • N. Appermont, Belastingen op (gsm-)masten en pylonen: stilaan licht aan het einde van de tunnel?
  • J. Bouckaert, B. Schelstraete en J. Dubrulle, Milieueffectbeoordeling in Vlaanderen (deel 2: project-MER).
  • S. De Somer, Filialen van autonome gemeentebedrijven als bestuursinstanties in de zin van het Vlaamse Openbaarheidsdecreet: wie blokkeert, controleert?
  • B. Schutyser, De gunning van overheidsopdrachten en overheidscontracten in de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State (2012-2014): Een overzicht.
  • M. Valkeniers, Het decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid.
  • L.M. Veny en I. Carlens, De Raad voor Verkiezingsbetwistingen nieuwe stijl en de lokale besturen.


Op het einde van het jaar krijgt u ook een index met een overzicht van de opgenomen rechtsleer en rechtspraak.

Met stevige verzamelband per jaargang, inbegrepen in de abonnementsprijs. U ontvangt hem bij het eerste nummer van elke jaargang.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/TGEM-MG
Publicatievorm: Tijdschrift
Frequentie: driemaandelijks
Aantal pagina's: 70 pagina's per nummer

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Aanbevolen producten

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen e ...

Alen A., Brems E., Foubert P., Meersschaut F., Moerenhout R., Opdebeek I., Smets J., Van Damme, M., Velaers, J.

VANAF € 333,40