Annuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes Jaarboek kredietrecht en collectiev

L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement

Sedert twintig jaar biedt het Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling de academische wereld en de praktijkoefenaars een brede waaier ann rechtspraak in de specifieke domeinen van het gereglementeerd krediet en de insolventieprocedure. Overmachtige schuldenlast houdt gewis niet enkel verband met schulden ten gevolge van een kredietovereenkomst. Daarentegen hebben kredieten een bijzondere plaats in de problematiek. Voor wie zich interesseert in de procedure van collectieve schuldenregeling is kennis van het kredietrecht dan ook van wezenlijk belang. Een van de bijzondere kenmerken van het voorliggend werk is, in belangrijke mate onuitgegeven, rechtspraak die erin is gepubliceerd.

Jaarboek - 574 p.
Verschijningsdatum: 04/10/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 73,11 € 77,50
E-book - Eenmalige aankoop
€ 73,11 € 88,46
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 165,96 € 95,04 € 107,87

Beschrijving

Sedert twintig jaar biedt het Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling de academische wereld en de praktijkoefenaars een brede waaier ann rechtspraak in de specifieke domeinen van het gereglementeerd krediet en de insolventieprocedure. Overmachtige schuldenlast houdt gewis niet enkel verband met schulden ten gevolge van een kredietovereenkomst. Daarentegen hebben kredieten een bijzondere plaats in de problematiek. Voor wie zich interesseert in de procedure van collectieve schuldenregeling is kennis van het kredietrecht dan ook van wezenlijk belang. Een van de bijzondere kenmerken van het voorliggend werk is, in belangrijke mate onuitgegeven, rechtspraak die erin is gepubliceerd.


Het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast verzamelt immers ieder jaar bij de griffies van de arbeidsrechtbanken, over het hele land, rechtspraak met bretrekking tot de collectieve schuldenregeling. Het Observatorium put eveneens uit de beschikbare rechtspraak bij de Federale Overheidsdienst Economie. Het werk bevat daarboven de antwoorden op parlementaire vragen inzake kredietrecht en collectieve schuldenregeling, alsmede de administratieve rechtspraak die de Federale Overheidsdienst Economie ontwikkelt in het kader van de sancties die hij oplegt aan de kredietverleners of –bemiddelaars. Het
biedt stof om de rechtspraak te verrijken en om de praktijkbeoefenaars interessante verwijzingen aan te reiken.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046561775
Bestelcode: BP/ANNUCR-YI17001
Publicatievorm: Jaarboek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 574 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.