Overheidsopdrachtenrecht boek II KB Plaatsing Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren

C. De Koninck, P. Flamey, B. Gheysens

Dit boek behandelt het KB Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2017.

Boek - 458 p.
Verschijningsdatum: 26/12/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
Verschijnt binnenkort
€ 89,62 € 95,00
E-book - Eenmalige aankoop
Verschijnt binnenkort Meer info over e-books
€ 89,62 € 108,44

Beschrijving

Dit boek – dat  een organisch geheel uitmaakt met het boek Overheidsopdrachtenrecht. De Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten heeft het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 tot voorwerp. Dit koninklijk besluit is bij zijn inwerkingtreding op 30 juni 2017 in de plaats gekomen van het koninklijk besluit van 15 juli en geeft uitvoering aan titel 2 van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016. Die beheerst de overgrote meerderheid van de overheidsopdrachten die worden geplaatst door de Belgische aanbestedende overheden van lokaal tot federaal niveau.

In een eerste deel van het boek worden de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden geduid die het KB Plaatsing 2017 met zich meebrengt ten opzichte van het KB Plaatsing 2011. In een tweede deel volgt de artikelsgewijze commentaar met relevante informatie geput uit het Verslag aan de Koning en het advies van de Raad van State. Het boek bevat ook een overzicht van de belangrijkste verschilpunten tussen het KB Plaatsing 2017 en het KB Plaatsing speciale sectoren 2017. Een uitgebreide inhouds­opgave en een exhaustief trefwoordenregister ontsluiten de artikelen van het KB Plaatsing 2017 afdekt verwijzen verder naar de randnummers waarin de nieuwigheden en eigenaardigheden die het KB Plaatsing 2017 kenmerken, meer uitgebreid worden besproken.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403000299
Bestelcode: BP/OORPLA-BI17001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 458 p.

Aanbevolen producten

Overheidsopdrachtenrecht De Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachtenrecht De Wet van 17 j ...

Constant De Koninck, Peter Flamey

VANAF € 112,20