Auteurscontract <span>In dit boek worden de regels die het WER voor al de verschillende auteurscontracten voorziet, grondig geanalyseerd en besproken, mede aan de hand van de bestaande rechtspraak. Ook wordt aandacht besteed aan het contracteren over de morele rechten van een auteur</span>

Auteurscontract

In dit boek worden de regels die het WER voor al de verschillende auteurscontracten voorziet, grondig geanalyseerd en besproken, mede aan de hand van de bestaande rechtspraak. Ook wordt aandacht besteed aan het contracteren over de morele rechten van een auteur Montrer plus

Auteurs: H. Vanhees Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 19/02/2020

Auteurscontract <span>In dit boek worden de regels die het WER voor al de verschillende auteurscontracten voorziet, grondig geanalyseerd en besproken, mede aan de hand van de bestaande rechtspraak. Ook wordt aandacht besteed aan het contracteren over de morele rechten van een auteur</span>
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

De wettelijke regeling inzake het auteursrecht, zoals vervat in het Wetboek van economisch recht (WER), bevat een aantal bepalingen inzake auteurscontracten. Zo bevat deze regeling bepalingen inzake auteurscontracten in het algemeen. Het gaat hier om de situatie waarbij een auteur op zelfstandige basis een auteursrechtelijke beschermde creatie tot stand brengt, en vervolgens via overeenkomst de exploitatie van zijn werk aan anderen toevertrouwt. Daarnaast bevat het WER regels inzake de verlening van auteursrechten aan een werkgever of opdrachtgever. Het uitgangspunt van de Belgische auteurswetgeving is immers dat een werknemer of uitvoerder van een opdracht de auteursrechten op de krachtens een arbeidsovereenkomst of in opdracht gecreëerde werken bezit, en dat indien de werkgever of opdrachtgever deze rechten wil bekomen, deze contractueel verleend moeten worden. Ook voorziet het Belgische auteursrecht bepalingen inzake een viertal specifieke contracten: het  uitgavecontract, het opvoeringscontract en het audiovisueel adaptatie- en productiecontract.

Auteurs / Editeurs

Téléchargements

Vous pouvez consulter et télécharger ici quelques extraits du produit :

Détails sur le produit

Date de publication

19/02/2020

Moyen

Code de commande

BP/ARTCOMM-IE19001

Type de publication

E-book + papier

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats