De community land trust of coöperatieve landmaatschappij voor uitgifte - en beheer van communale grond. <p>De voorbije jaren is op het Europese continent grote interesse ontstaan voor de <b>Community Land Trust</b>, een van oorsprong Amerikaanse rechtsfiguur die in het leven werd geroepen om gezinnen met een bescheiden inkomen de kans te geven om eigenaar te worden van een woning op land van de trust.&nbsp;</p>

De community land trust of coöperatieve landmaatschappij voor uitgifte - en beheer van communale grond.

De voorbije jaren is op het Europese continent grote interesse ontstaan voor de Community Land Trust, een van oorsprong Amerikaanse rechtsfiguur die in het leven werd geroepen om gezinnen met een bescheiden inkomen de kans te geven om eigenaar te worden van een woning op land van de trust. 

Montrer plus

Auteurs: Roland Timmermans Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 23/11/2016

De community land trust of coöperatieve landmaatschappij voor uitgifte - en beheer van communale grond. <p>De voorbije jaren is op het Europese continent grote interesse ontstaan voor de <b>Community Land Trust</b>, een van oorsprong Amerikaanse rechtsfiguur die in het leven werd geroepen om gezinnen met een bescheiden inkomen de kans te geven om eigenaar te worden van een woning op land van de trust.&nbsp;</p>
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

De Community Land Trust mag, ook in België, op een steeds groter wordende aanhang rekenen. De vraag is dan hoe de toenadering tot het trustconcept kan worden bewerkstelligd. In het boek 'Community Land Trust of coöperatieve landmaatschappij' wordt op deze vraagstelling een passend antwoord gegeven.

De Community Land Trust wordt vooreerst gekaderd in de historische ontwikkeling van communaal grondgebruik en gerelateerd aan moderne samenlevingsvormen.  Daarna wordt  een grondige analyse gemaakt van de Anglo-Amerikaanse trustfiguur, welke tegelijkertijd wordt afgezet tegen het numerus clausus beginsel waarvan de continentale rechtstelsels zo diep doordrongen zijn.  In een volgende stap wordt onderzocht op welke wijze men met behulp van erkende rechtsfiguren toch tot een creatieve trustnabootsing van de Communuity Land Trust kan komen. Wezenlijk wordt de oplossing gevonden in de combinatie van een adequate beheerrechtspersoon die enerzijds eigenaar is van de grond (de legal owner), en die anderzijds de uitgever is  van een beperkt zakelijk recht op deze grond waardoor de gebruiks- en bouwaanspraken op die grond voor de huiseigenaar (de beneficial owner)  zijn veilig gesteld. Als sluitstuk worden de diverse rechtsfiguren geïllustreerd met modelakten, volledig toegespitst  op de praktijk, en tevens een scenario uitgetekend hoe de CLT kan worden geïnitieerd en in werking gesteld.

Met dit naslagwerk in de hand gaat de spreekwoordelijke maxime ‘never trust a trust’ voor de attente gebruiker dan ook niet langer meer op. Deze publicatie is bijgewerkt tot 30 april 2016.    

 

Roland Timmermans is advocaat aan de balie in Leuven en rechtskundig assessor Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Hij is auteur van meer dan 40 boeken over appartementsrecht, contractenrecht, tuchtrecht en vastgoedmakelaardij, alsmede van ruim 300 artikelen over onroerend goed in de meest diverse juridische tijdschriften.  Mr. Timmermans is hoofdredacteur van het Tijdschrift Huur, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Appartementsrecht en Immorecht en docent bij Syntra.

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

23/11/2016

Moyen

Code de commande

BP/RNPS-IE16062

Type de publication

E-book + papier

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

E-book + papier ou seulement e-book ?

Nous vous proposons classiquement l'e-book et le livre papier. Mais si vous souhaitez opérer un choix écologique et contribuer à la réduction des émissions de CO2, choisissez de recevoir uniquement une copie numérique au même prix. Pour ce faire, décochez la case e-book + papier en haut de cette page.

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Quand vais-je recevoir mon ouvrage ?

Votre e-book sera disponible sur votre compte Smarteca dans les 30 minutes suivant l'achat. Vous recevrez un e-mail séparé contenant un lien direct vers votre e-book pour un accès immédiat.
Vous recevrez une édition papier déjà publiée 3 à 5 jours ouvrables après le traitement de votre commande.
Les éditions restant à publier (précommandes) seront envoyées le jour de leur publication. Vous recevrez votre exemplaire papier 3 à 5 jours ouvrables plus tard. Les e-books seront disponibles sur votre compte Smarteca dans le courant de leur journée de publication.

Comment puis-je consulter les e-books ?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

Puis-je acheter un e-book en plusieurs exemplaires ?

Oui, il est possible d'acheter des exemplaires d'un e-book pour d'autres personnes. En tant qu'acheteur, vous recevrez un e-mail dès qu'un titre sera disponible. Le bouton ‘Gérer les utilisateurs’ du portail client de Wolters Kluwer vous permet de mettre le titre à la disposition de collègues et d'employés. Vous pouvez envoyer automatiquement un e-mail depuis le portail client pour les informer qu'ils peuvent consulter une nouvelle publication. Les bénéficiaires qui n'ont pas encore de compte Smarteca doivent d'abord s'inscrire. Les utilisateurs existants doivent simplement se connecter pour lire la nouvelle publication.
Si vous souhaitez commander plusieurs exemplaires, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle. Ils vous apportent volontiers leur aide. Appelez le 015 78 76 00 (joignable tous les jours de travail entre 8h30-12h30 et 13h30-16h30) ou envoyez un e-mail à [email protected].

Puis-je retourner un e-book ?

Voir les conditions générales

Comment puis-je résilier mon abonnement ? Track & trace? D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats