De functie en criteria van het intergenerationeel versterferfrecht <p>Wanneer er bij een overlijden geen (geldig) testament is, rijst de vraag aan wie de nalatenschap toekomt. Het versterferfrecht duidt dan de erfgerechtigden aan: afgezien van de langstlevende partner, zijn dit in de eerste plaats de kinderen bij gelijke erfdelen. In dit onderzoek wordt de vraag beantwoord welke functies versterferfaanspraken tussen ouders en kinderen in de hedendaagse maatschappij zouden moeten hebben en wie bijgevolg zou moeten erven?</p>

De functie en criteria van het intergenerationeel versterferfrecht

Wanneer er bij een overlijden geen (geldig) testament is, rijst de vraag aan wie de nalatenschap toekomt. Het versterferfrecht duidt dan de erfgerechtigden aan: afgezien van de langstlevende partner, zijn dit in de eerste plaats de kinderen bij gelijke erfdelen. In dit onderzoek wordt de vraag beantwoord welke functies versterferfaanspraken tussen ouders en kinderen in de hedendaagse maatschappij zouden moeten hebben en wie bijgevolg zou moeten erven?

Montrer plus

Auteurs: L. Wuyts Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 24/05/2024

De functie en criteria van het intergenerationeel versterferfrecht <p>Wanneer er bij een overlijden geen (geldig) testament is, rijst de vraag aan wie de nalatenschap toekomt. Het versterferfrecht duidt dan de erfgerechtigden aan: afgezien van de langstlevende partner, zijn dit in de eerste plaats de kinderen bij gelijke erfdelen. In dit onderzoek wordt de vraag beantwoord welke functies versterferfaanspraken tussen ouders en kinderen in de hedendaagse maatschappij zouden moeten hebben en wie bijgevolg zou moeten erven?</p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Wanneer er bij een overlijden geen (geldig) testament is, rijst de vraag aan wie de nalatenschap toekomt. Het versterferfrecht duidt dan de erfgerechtigden aan: afgezien van de langstlevende partner, zijn dit in de eerste plaats de kinderen bij gelijke erfdelen. Het enige criterium voor gelijke intergenerationele versterferfaanspraken is juridisch ouderschap. Kinderen en ouders die niet juridisch van mekaar afstammen, kunnen niet van mekaar erven. Dit doet, gelet op onder meer het verruimd maatschappelijk begrip van wat een familie is, de druk op de maatschappelijke solidariteit en gelet op het discriminatieverbod vele vragen rijzen: 

 

  • Wat met stiefkinderen of kinderen waarvoor de overledene lange tijd heeft gezorgd?  

  • Wat met kinderen met een louter biologische afstammingsband?  

  • Wat met een behoeftig kind, bv. een kind met een fysieke of mentale beperking?  

  • Wat met de situatie waarin een nabestaande de erflater heeft verzorgd of heeft meegewerkt in zijn bedrijf? 

 

Om deze vragen te beantwoorden, brengt dit onderzoek met als leidraad de discriminatietoets in kaart welke functies intergenerationele versterferfaanspraken zouden moeten hebben in de hedendaagse maatschappij, en welke criteria bijgevolg intergenerationele versterferfaanspraken zouden moeten impliceren. Het onderzoek reikt een kader aan voor een update van het intergenerationeel versterferfrecht, dat steunt op drie pijlers: een continuïteitsfunctie, onderhouds- en compensatiefunctie.  

Thematisch komen aan bod:

  • Intergenerationele versterferfaanspraken in België, Nederland, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk, Duitsland, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten,  

  • Intergenerationele onderhoudsaanspraken tegen de nalatenschap,  

  • Het uitgesteld loon in land- en tuinbouw, 

  • De definities voor de tarieven in rechte lijn in de erfbelasting in het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

24/05/2024

Moyen

995 pages

ISBN

9789403029863

Code de commande

BP/DOCERFR-BI24001

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats