Deel 2 Bijzondere overeenkomsten - A. Verkoop: Deel 2 Gevolgen van de koop <p>Het boek “Gevolgen van de koop” wil in één handboek de meergelaagdheid van regels in kaart brengen en behandelt dan ook <b>alle mogelijke koopregimes</b>. Voor casuïstische begrippen zoals bv. de notie functioneel, intrinsiek verborgen gebrek wordt een bijzondere aandacht besteed aan de invulling door de <b>rechtspraak</b>.  Voor het Weens Koopverdrag wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de <b>rechtspraak van onze buurlanden</b>.</p>

Deel 2 Bijzondere overeenkomsten - A. Verkoop: Deel 2 Gevolgen van de koop

Het boek “Gevolgen van de koop” wil in één handboek de meergelaagdheid van regels in kaart brengen en behandelt dan ook alle mogelijke koopregimes. Voor casuïstische begrippen zoals bv. de notie functioneel, intrinsiek verborgen gebrek wordt een bijzondere aandacht besteed aan de invulling door de rechtspraak.  Voor het Weens Koopverdrag wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de rechtspraak van onze buurlanden.

Montrer plus

Auteurs: Bernard Tilleman Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 08/05/2012

Deel 2 Bijzondere overeenkomsten - A. Verkoop: Deel 2 Gevolgen van de koop <p>Het boek “Gevolgen van de koop” wil in één handboek de meergelaagdheid van regels in kaart brengen en behandelt dan ook <b>alle mogelijke koopregimes</b>. Voor casuïstische begrippen zoals bv. de notie functioneel, intrinsiek verborgen gebrek wordt een bijzondere aandacht besteed aan de invulling door de <b>rechtspraak</b>.  Voor het Weens Koopverdrag wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de <b>rechtspraak van onze buurlanden</b>.</p>
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Het koopcontract is één van de meest frequent gesloten contracten: het fungeert trouwens als een soort moedercontract, vandaar dat initiatieven over de eenmaking van het Europees contractenrecht (zoals het Optioneel Instrument) trouwens een hervorming pogen vanuit het kooprecht.  De Belgische jurist wordt vandaag  geconfronteerd met een “verscheidenheid” van kooprecht: het gemeen kooprecht (aan te vullen met het gemeen verbintenissenrecht en WMPC (ook bij vastgoedtransacties)), de bijzondere regels voor interne handelskoop, het Weens Koopverdrag, de consumentenkoop (aan te vullen met het gemeen consumentenrecht vervat in de WMPC en de Wet Producentaansprakelijkheid, met een toenemend aantal toepassingsgevallen in de rechtspraak) en het optioneel Europees kooprecht.

Het boek “Gevolgen van de koop” wil in één handboek deze meergelaagdheid van regels in kaart brengen en behandelt dan ook alle mogelijke koopregimes. Voor casuïstische begrippen zoals bv. de notie functioneel, intrinsiek verborgen gebrek wordt een bijzondere aandacht besteed aan de invulling door de rechtspraak.  Voor het Weens Koopverdrag wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de rechtspraak van onze buurlanden.

Vragen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn bv:

 • In welke mate kan de onderkoper zich opwerken tot de initiële koper onder het gemeen kooprecht (kwalitatieve rechten), de consumentenkoop, het CISG (met tegenstrijdige rechtspraak van het Belgische en het Franse Hof van cassatie); de WAP ?
 • Onder welk omstandigheden kan ik herstelling bekomen van een defect goed wegens niet-conforme levering (onder intern recht of consumentenkoop) of vrijwaring voor verborgen gebreken ? Kan ik onder alle omstandigheden vervanging eisen van een niet-conform product onder de Wet Consumentenkoop in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie ?
 • Hoe wordt de noties “inverkeerstelling”, “ontwikkelingsrisico’s” en “veiligheid van een product die redelijkerwijze mag worden verwacht” ingevuld ?
 • Onder welke voorwaarden is een dekkingskoop of refactie toegelaten onder de verschillende koopregimes ?
 • Wat is de impact van het ontbreken van het bodemattest als wettelijk toebehoren bij een koopcontract ?
 • Wat is een impliciete of uitdrukkelijke, indicatieve versus strikte, vaste versus onvaste leveringstermijn ? In wiens voordeel is een leveringstermijn bedongen ?
 • Wat is de waarde van een erkenning van een product, belet dat een aansprakelijkheidsvordering ? Kan ik mij (als onderkoper) keren tegen degene die een certificaat heeft uitgevaardigd (op basis van de leer van de kwalitatieve rechten)?
 • Wat is het onderscheid tussen een waarborg, meldings- of verjaringstermijn ?
 • In welke mate verhoudt een conventionele garantie zich tot de wettelijke garanties ?
 • Kan een koopovereenkomst van andermans zaak in het licht van recente cassatierechtspraak nog worden ontbonden ? Wat is het voordeel om zich te beroep op de vrijwaring voor uitwinning dan wel de nietigheidsvordering van artikel 1599 BW?
 • Wat is de betekenis van clausules als “akte in de hand”, “goed gekocht in de staat waarin  het zich bevindt?”, “verkocht voor vrij en onbelast” (wat is de aansprakelijkheid van de notaris in dit verband?)? Wat is de geldigheid van de clausule dat de verkoper de oppervlakte van het verkochte goed niet garandeert zelfs indien het verschil meer dan één twintigste bedraagt ? Wanneer is een beschrijvend beding voldoende duidelijk voor de vrijwaring voor verborgen gebreken dan wel voor de vrijwaring voor uitwinning (met betrekking tot een last ?);
 • Wat houdt het nieuwe verjaringsverdrag in waartoe België is toegetreden voor de internationale koop ? Sluit men dat verjaringsverdrag best uit ?
 • Geldt bij gebreke van uitdrukkelijke overeenkomst bij een internationale koop de technische kwaliteitstandaard van de importeur, van het land van bestemming ?
 • Hoe vult de rechtspraak begrippen “keuringstermijn (CISG)” en “korte termijn voor vrijwaring voor verborgen gebreken” in ?
 • Wanneer mag en moet ik giraal betalen ?
 • Hoe vult de rechtspraak de leemte in het CISG inzake de toepasselijke interestvoet en kapitalisatie van interesten bij laattijdige betaling… ?

Het boek 'Deel 2 Bijzondere overeenkomsten - A. Verkoop: Deel 2 Gevolgen van de koop' maakt deel uit van de reeks Beginselen van het Belgisch Privaatrecht. 

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

08/05/2012

Moyen

Code de commande

BP/BBP-IE12031

Type de publication

E-book + papier

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

E-book + papier ou seulement e-book ?

Nous vous proposons classiquement l'e-book et le livre papier. Mais si vous souhaitez opérer un choix écologique et contribuer à la réduction des émissions de CO2, choisissez de recevoir uniquement une copie numérique au même prix. Pour ce faire, décochez la case e-book + papier en haut de cette page.

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Quand vais-je recevoir mon ouvrage ?

Votre e-book sera disponible sur votre compte Smarteca dans les 30 minutes suivant l'achat. Vous recevrez un e-mail séparé contenant un lien direct vers votre e-book pour un accès immédiat.
Vous recevrez une édition papier déjà publiée 3 à 5 jours ouvrables après le traitement de votre commande.
Les éditions restant à publier (précommandes) seront envoyées le jour de leur publication. Vous recevrez votre exemplaire papier 3 à 5 jours ouvrables plus tard. Les e-books seront disponibles sur votre compte Smarteca dans le courant de leur journée de publication.

Comment puis-je consulter les e-books ?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

Puis-je acheter un e-book en plusieurs exemplaires ?

Oui, il est possible d'acheter des exemplaires d'un e-book pour d'autres personnes. En tant qu'acheteur, vous recevrez un e-mail dès qu'un titre sera disponible. Le bouton ‘Gérer les utilisateurs’ du portail client de Wolters Kluwer vous permet de mettre le titre à la disposition de collègues et d'employés. Vous pouvez envoyer automatiquement un e-mail depuis le portail client pour les informer qu'ils peuvent consulter une nouvelle publication. Les bénéficiaires qui n'ont pas encore de compte Smarteca doivent d'abord s'inscrire. Les utilisateurs existants doivent simplement se connecter pour lire la nouvelle publication.
Si vous souhaitez commander plusieurs exemplaires, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle. Ils vous apportent volontiers leur aide. Appelez le 015 78 76 00 (joignable tous les jours de travail entre 8h30-12h30 et 13h30-16h30) ou envoyez un e-mail à [email protected].

Puis-je retourner un e-book ?

Voir les conditions générales

Comment puis-je résilier mon abonnement ? Track & trace? D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats