Drugs <p>In de tweede editie van deze monografie, die verschenen is in de APR-reeks, worden de positiefrechtelijke aspecten van de regeling betreffende verdovende middelen toegelicht.</p>

Drugs

In de tweede editie van deze monografie, die verschenen is in de APR-reeks, worden de positiefrechtelijke aspecten van de regeling betreffende verdovende middelen toegelicht.

Montrer plus

Auteurs: Alain De Nauw Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 08/05/2012

Drugs <p>In de tweede editie van deze monografie, die verschenen is in de APR-reeks, worden de positiefrechtelijke aspecten van de regeling betreffende verdovende middelen toegelicht.</p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Een tweede editie was nodig omdat sinds de eerste uitgave van 1998 de wetgeving op meerdere punten werd gewijzigd en nieuwe rechtspraak in menig opzichten de rechtspraktijk heeft beïnvloed.

In 2003 heeft de wetgever de bedoeling gehad in een specifieke regeling te voorzien voor misdrijven i.v.m. cannabis voor persoonlijk gebruik. Het Arbitragehof heeft echter een deel van deze nieuwe regeling vernietigd. Andere wetswijzigingen betreffen o.m. de huiszoekingen, de sluiting van inrichtingen of nog de behandeling met substitutiemiddelen.

Wat de jurisprudentiële ontwikkelingen betreft, is voorzeker de invloed van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie i.v.m. de Schengenuitvoeringsovereenkomst bij het instellen van vervolgingen na een uitspraak in het buitenland te noteren, net als de totstandkoming in eigen land van een uitvoerige rechtspraak i.v.m. de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen. Hierbij mag niet worden vergeten dat de wetgever met deze straf vooral de ontneming van winsten uit de drughandel op het oog heeft gehad. Vanzelfsprekend wordt ruime aandacht besteed aan de ommekeer van de rechtspraak m.b.t. de hantering van de sanctie van de bewijsuitsluiting bij onrechtmatig verkregen bewijs.

In tegenstelling tot de eerste editie wordt het thema van de bijzondere opsporingsmethoden, dat sindsdien wettelijk geregeld is en een eigen monografie verdient, niet meer behandeld. Daarentegen komt het vraagstuk van de politionele provocatie uitvoerig aan bod.

De Algemene praktische rechtsverzameling (APR) bestudeert alle deeldomeinen van het recht. Ze verschaft u als praktijkjurist wetenschappelijke en gebruiksklare kennis over uw vakgebied. 

Steeds op de hoogte blijven? Met een reeksabonnement ontvangt u automatisch elke nieuwe uitgave in deze reeks, en dat aan een voordelige abonnementsprijs, die 20% goedkoper is dan een losse uitgave.

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

08/05/2012

Moyen

ISBN

9789046542378

Code de commande

BP/APR-BI12075

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats