Economische, sociale en culturele rechten <span>Dit boek, verschenen in de APR-reeks, biedt een wetenschappelijk onderbouwde, waar nodig kritische, maar vooral </span>praktisch bruikbare inleiding tot de economische, sociale en culturele mensenrechten.

Economische, sociale en culturele rechten

Dit boek, verschenen in de APR-reeks, biedt een wetenschappelijk onderbouwde, waar nodig kritische, maar vooral praktisch bruikbare inleiding tot de economische, sociale en culturele mensenrechten. Montrer plus

Auteurs: W. Vandenhole Montrer plus Montrer moins

Economische, sociale en culturele rechten <span>Dit boek, verschenen in de APR-reeks, biedt een wetenschappelijk onderbouwde, waar nodig kritische, maar vooral </span>praktisch bruikbare inleiding tot de economische, sociale en culturele mensenrechten.
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Het boek verkent de (mogelijke) betekenis van economische, sociale en culturele mensenrechten in de Belgische rechtsorde. Die sociaaleconomische grondrechten worden nog al te vaak stiefmoederlijk behandeld. Het legt uit wat de internationaalrechtelijke betekenis is van elk grondrecht, gaat na hoe elk recht al doorwerkt in de Belgische rechtsorde, en hoe het nog aan betekenis kan winnen.

In een eerste titel komen het concept en de rechtsbronnen van economische, sociale en culturele rechten aan bod. De tweede titel besteedt aandacht aan de beschermingsmechanismen binnen de Verenigde Naties, de Raad van Europa, de Europese Unie en de Belgische rechtsorde. Beide titels zijn, met uitzondering van het hoofdstuk over de conceptuele aspecten van economische, sociale en culturele rechten, informatief van aard. Ze vormen de achtergrond voor titel drie. Titel drie behandelt systematisch de inhoud van elk recht. In titel vier staat het boek stil bij de sociale grondrechten van twee kwetsbare groepen: kinderen en migranten.

Om de praktische bruikbaarheid te verhogen is gekozen voor een opdeling in elk hoofdstuk tussen de rechtsbronnen, de doorwerking en betekenis in de Belgische rechtsorde, en de internationaal- en Europeesrechtelijke interpretatie, eerder dan voor een geïntegreerde behandeling van Belgisch, Europees en internationaal recht. De afdeling over de internationaal- en Europeesrechtelijke interpretatie is telkens geordend per instrument, eerder dan per thema. Deze structuur speelt in op de vaststelling dat boeken zelden gelezen, maar vaak geconsulteerd worden.

De Algemene praktische rechtsverzameling (APR) bestudeert alle deeldomeinen van het recht. Ze verschaft u als praktijkjurist wetenschappelijke en gebruiksklare kennis over uw vakgebied.

Steeds op de hoogte blijven? Met een reeksabonnement ontvangt u automatisch elke nieuwe uitgave in deze reeks, en dat aan een voordelige abonnementsprijs, die 20% goedkoper is dan een losse uitgave.

Interview met Prof. dr. Wouter Vandenhole 
Prof. dr. Wouter Vandenhole (Universiteit Antwerpen) verkent de (mogelijke) betekenis van economische, sociale en culturele rechten voor de Belgische rechtsorde. Kunnen ze een bron van inspiratie zijn voor de Belgische rechtspraak?

>>> Lees het volledige interview

Auteurs / Editeurs

Téléchargements

Vous pouvez consulter et télécharger ici quelques extraits du produit :

Détails sur le produit

Date de publication

08/04/2021

Moyen

380 pages

ISBN

9789403019260

Code de commande

BP/APR-BI21092

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats