Erfrecht - Openvallen en toewijzing nalatenschap, - erfovereenkomsten, reserve en inbreng <p>Het boek 'Erfrecht'  geeft een gedetailleerde analyse van grote delen van het vandaag geldende materiële erfrecht, waarbij dan ook de vele wetswijzigingen van de laatste jaren worden uitgediept.</p>

Erfrecht - Openvallen en toewijzing nalatenschap, - erfovereenkomsten, reserve en inbreng

Het boek 'Erfrecht'  geeft een gedetailleerde analyse van grote delen van het vandaag geldende materiële erfrecht, waarbij dan ook de vele wetswijzigingen van de laatste jaren worden uitgediept.

Montrer plus

Auteurs: M. Puelinckx-Coene Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 14/09/2011

Erfrecht - Openvallen en toewijzing nalatenschap, - erfovereenkomsten, reserve en inbreng <p>Het boek 'Erfrecht'  geeft een gedetailleerde analyse van grote delen van het vandaag geldende materiële erfrecht, waarbij dan ook de vele wetswijzigingen van de laatste jaren worden uitgediept.</p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Het boek 'Erfrecht' geeft een gedetailleerde analyse van grote delen van het vandaag geldende materiële erfrecht, waarbij dan ook de vele wetswijzigingen van de laatste jaren worden uitgediept.

Het beperkt zich niet tot de hoofdlijnen maar de besproken materies worden op een zeer grondige wijze en in al hun aspecten besproken èn kritisch geëvalueerd. De auteur zoekt een antwoord en neemt een standpunt in over de vele betwistingen in het huidige complexe erfrecht.

Bijzondere aandacht gaat  naar de stijgende invloed van het publiekrecht (de Grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) op dit deel van het privaatrecht.

In de inleiding van het boek wordt het erfrecht  ook in een ruimere historische en sociaal-economische context gesitueerd, iets wat in  de regel in andere juridische publicaties over erfrecht niet gebeurt.  Het boek van professor M. Puelinckx - Coene brengt dan ook een meerwaarde door de uitgesproken en uitgewerkte historische, vergelijkende en multidisciplinaire invalshoeken.

Met een eerste versie van dit boek behaalde de auteur de Driejaarlijkse prijs van het Antwerps Notariaat (1989). Het werd in 1996 een eerste keer geactualiseerd,. Professor Alain-Laurent Verbeke  noemde het   in 2005 (Editoriaal T.E.P. 2005, 291)   "haar referentiewerk over Erfrecht" met volgende commentaar "de groene bijbel die al jaren, met kop en schouders boven al de rest uitstekend, hét vademecum is voor talrijke erfrechtelijke kwesties". Deze  derde versie wordt  dan ook zonder twijfel  opnieuw  hèt standaardwerk van  het huidig geldende erfrecht.

Het boek ’Erfrecht’ maakt als Boek VI  Deel 1 deel uit van de prestigieuze reeks ‘Beginselen van het Belgisch Privaatrecht’ook gekend als ‘de Groene reeks’ onder de redactionele leiding van prof. R. Dillemans, prof. K. Geens en wijlen prof. W. Van Gerven, waarin 27 jaar geleden prof. Roger Dillemans al het boek Erfrecht - DEEL I Toewijzing van de nalatenschap schreef, gedurende jaren het standaardwerk in die materie.

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

14/09/2011

Moyen

0 pages

ISBN

9789046528389

Code de commande

BP/BBP-BI11030

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats