Gids voor sociale reglementering in ondernemingen <p>De gids voor sociale reglementering in ondernemingen is dé bijbel voor iedere practicus die een sociaal-juridische vraag heeft.</p>

Gids voor sociale reglementering in ondernemingen

De gids voor sociale reglementering in ondernemingen is dé bijbel voor iedere practicus die een sociaal-juridische vraag heeft.

Montrer plus

Auteurs: Francis Verbrugge (Senior Legal Counsel) en de juristen van Partena Professional Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 03/04/2023

Gids voor sociale reglementering in ondernemingen <p>De gids voor sociale reglementering in ondernemingen is dé bijbel voor iedere practicus die een sociaal-juridische vraag heeft.</p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

De Gids voor sociale reglementering in ondernemingen biedt een glashelder en brandend actueel overzicht van de wetgeving rond arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementeringen en de Belgische sociale zekerheid. Deze gids is de bondgenoot, zowel van de payroll-administrator, de assistente van de personeelsdirecteur, als van de personeelsdirecteur zelf.

Gids voor sociale reglementering in ondernemingen: een must-have voor de praktijk 

Sociaal recht evolueert razendsnel en weerspiegelt de maatschappelijke tendensen. Dat was ook voelbaar tijdens de coronacrisis, toen veel bedrijven moesten overgaan tot tijdelijke werkloosheid. Een actueel overzicht van de huidige wetgeving is cruciaal voor de practicus in sociaaljuridische kwesties. Deze publicatie is een handige tool voor werkgevers en personeelsdirectie, tot hr-managers en payroll administrators. 

Nieuwigheden in De Gids voor sociale reglementering in ondernemingen 2023

De editie 2023, bijgewerkt in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2023, biedt ook een aantal nieuwigheden:

 

 • De cao nr. 161 en het recht om een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen
 • Vrijstelling van de verplichting om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen, beëindiging van de overeenkomst wegens medische overmacht, het re-integratietraject
 • Tijdelijke werkloosheid: juridische basisprincipes, coronavirusepidemie, oorlog in Oekraïne, energie
 • Nieuwe beschermingsmaatregelen tegen ontslag: zwangerschap, niet-verlenging van het contract, voorbereidende maatregelen
 • Maatregelen ter bevordering van de inzetbaarheid
 • De vierdagenweek en het wisselend weekregime
 • De arbeidsovereenkomst voor studenten
 • De flexi-job
 • Nachtarbeid voor ondernemingen van e-commerce
 • Tijdskrediet en de thematische verloven
 • Zorgverlof
 • CAO nr. 162 en het recht om een flexibele werkregeling aan te vragen om voor een naaste te zorgen
 • De opleiding van de werknemers: Individueel opleidingsrecht en opleidingsplan
 • Recht op deconnectie
 • Responsabiliseringsbijdrage

Compleet, coherent en actueel handboek sociaal recht

De Gids voor sociale reglementering in ondernemingen is al meer dan 30 jaar de kennisbijbel op het vlak van het Belgisch sociaal recht. Naast de klassieke arbeidsovereenkomst behandelt de publicatie ook verschillende bijzondere arbeidsovereenkomsten. Bijvoorbeeld deeltijds werken, handelsvertegenwoordigers, studentenarbeid, telewerk, tijdelijke arbeid en uitzendarbeid, … Daarnaast komt het socialezekerheidsstelsel toepasselijk op werknemers (bijdragen, tewerkstelling van gepensioneerden, …) uitgebreid aan bod. Dankzij de jaarlijkse updates, is de Gids voor sociale reglementering in ondernemingen dé actuele kennisbron van het Belgisch sociaal recht. 

Wat kan u verwachten van de Gids voor sociale reglementering in ondernemingen?

 • Een onontbeerlijk naslagwerk inzake het Belgisch arbeidsrecht en de sociale wetgeving, inclusief praktijkvoorbeelden en relevante rechtspraak
 • De volledige sociale regelgeving in een toepassingsgerichte gids, waarmee u niets over het hoofd ziet
 • Als abonnee heeft u naast het handboek sociaal recht ook toegang tot de digitale modelcontracten.

Waarom heeft u de Gids voor sociale reglementering in ondernemingen nodig?

 • U bent als hr-verantwoordelijke, personeelsdirecteur, payrollmedewerker, … actief in de sociaaljuridische praktijk en zoekt een hands-on handboek sociaal recht.
 • U heeft nood aan een breedvoerige maar begrijpelijke encyclopedie over arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementeringen
 • U bent op zoek naar de meest recente informatie rond arbeidsrecht en sociale zekerheid in België.

 

Auteurs / Editeurs

Téléchargements

Vous pouvez consulter et télécharger ici quelques extraits du produit :

Détails sur le produit

Date de publication

03/04/2023

Moyen

1126 pages

ISBN

9789403028286

Code de commande

BP/PGP-YP23001

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats