Jaarboek registratierechten + nieuwsbrieven <p>13e herwerkte uitgave</p>

Jaarboek registratierechten + nieuwsbrieven

13e herwerkte uitgave

Montrer plus

Auteurs: Tillo Dumont (ed.), Johan Espeel (ed.), Hilde Pelgroms (ed.), Annick Ghysens, An Kuijpers, Birgit Medaer, Dirk Michiels, Jos Ruysseveldt, Eric Spruyt (jaarboek); Anouck Biesmans, Tom De Clerck, Tillo Dumont, Birgit Medaer, Annelies Van Gronsveld, Wim Vermeulen, Rosanne Van Gael, Eric Spruyt en Annick Ghysens (nieuwsbrief) Montrer plus Montrer moins

Jaarboek registratierechten + nieuwsbrieven <p>13e herwerkte uitgave</p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Het Jaarboek Registratierechten kent u misschien beter als "Werdefroy", de eerste auteur ervan. Ondertussen groeide zijn naam uit tot een begrip. En ook vandaag is deze bijbel van de registratierechten een uniek en diepgravend naslagwerk.

Het actuele jaarboek beslaat vier volumes. Volume I behandelt de registratierechten in het algemeen. Volume II bevat de getarifeerde rechtshandelingen, beperkt tot de getarifeerde rechtshandelingen waar de gewesten niet wetgevend kunnen optreden, waar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Waalse Gewest nog niet wetgevend zijn opgetreden of waarvan de heffingsregels identiek zijn in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest. Volume III behandelt de regionale regelgeving in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest. Volume IV behandelt tenslotte de regionale regelgeving in het Vlaamse Gewest, meer bepaald de bepalingen zoals die gelden in het Vlaamse Gewest sinds de overname op 1 januari 2015 door dit gewest van de dienst van de inning en invordering van de Vlaamse registratierechten.

Het registratierecht is en blijft ontegensprekelijk een zeer levende materie.  Zoals gebruikelijk werd de nieuwe editie nauwgezet aangevuld met recente rechtspraak, rechtsleer en administratieve beslissingen.

Het jaarboek behoort tot een uniek informatiepakket dat de hele materie inzichtelijk bespreekt. Een abonnement op dit informatiepakket omvat:

  • Het Jaarboek Registratierechten (met periodieke update; de vier boekdelen verschijnen op verschillende tijdstippen en de afsluitdatum van de bijwerking wordt per titel vermeld)
  • De nieuwsbrief Registratierechten (verschijnt 4 keer per jaar).
  • Een tweejaarlijkse studienamiddag.

Auteurs / Editeurs

Téléchargements

Vous pouvez consulter et télécharger ici quelques extraits du produit :

Détails sur le produit

Moyen

Jaarboek (4 boekdelen) pages

Code de commande

BP/12085-IP

Type de publication

Paquet abonnement

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats