Jubileumboekje voor 25 jaar Tijdschrift voor Milieurecht <p>Verslagboek van de redes uitgesproken op het symposium van 1 december 2017 ter gelegenheid van 25 jaar Tijdschrift voor Milieurecht</p>

Jubileumboekje voor 25 jaar Tijdschrift voor Milieurecht

Verslagboek van de redes uitgesproken op het symposium van 1 december 2017 ter gelegenheid van 25 jaar Tijdschrift voor Milieurecht

Montrer plus

Auteurs: Pierre Lefranc en Charlotte Ponchaut (eds.), Evelien De Kezel, Luc Lavrysen, Pierre Lefranc, Hendrik Schoukens, Jan Van den Berghe, Janneke Vink Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 30/11/2017

Jubileumboekje voor 25 jaar Tijdschrift voor Milieurecht <p>Verslagboek van de redes uitgesproken op het symposium van 1 december 2017 ter gelegenheid van 25 jaar Tijdschrift voor Milieurecht</p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Het Tijdschrift voor Milieurecht is aan zijn zesentwintigste jaargang toe. TMR bestaat dus 25 jaar. Dat kan niet onopgemerkt voorbijgaan, vindt de kernredactie. Een symposium, in zijn beide betekenissen, en een feestbundel verzilveren deze verjaardag. Een redactiefeest dat de kernredactie viert samen met de oprichters, de vroegere redactieleden, de auteurs en de tijdschriftabonnees.

De toegang tot de rechter de lege ferenda in milieuaangelegenheden is voor het tijdschrift een vanzelfsprekend thema om het zilveren jubileum op te luisteren.

De kernredactie legde aan vijf auteurs telkens een vraag voor dat met het speculatieve thema verband houdt. Hun antwoorden vormen de bijdragen van dit feestbundel.

Aan Pierre Lefranc werd de vraag gesteld of initiatieven zoals de Milieustakingswet of het Verdrag van Aarhus volstaan of is het wenselijk dat de milieuverenigingen over een actio popularis kunnen beschikken ter bescherming van het leefmilieu?

Is een universeel collectief vorderingsrecht zoals het door de Europese Commissie op 11 juni 2013 aan de lidstaten heeft aanbevolen en waarbij een collectief verhaal bij de rechter op het gebied van milieubescherming mogelijk wordt, niet wenselijk? Evelien De Kezel beantwoordt deze vraag in haar bijdrage over de gezondheidsschade en de moeilijke weg van het aansprakelijkheidsrecht.

Een derde vraag betreft het discours over de gelijkheid en vrijheid van mensen en andere dieren en of dit een voedingsbodem kan zijn voor een recht op toegang tot de rechter van deze “andere dieren”? M.a.w., is een vorderingsrecht voor “andere dieren” niet wenselijk? Janneke Vink tracht deze vraag te beantwoorden.

Hendrik Schoukens tracht de vraag te beantwoorden of wettelijke en rechterlijke initiatieven inspirerend kunnen zijn voor het verlenen van een vorderingsrecht aan (en dus ook tegen) de IJzer, Leie, Schelde, Maas, ..., het Vrij-, Kluis-, Molen-, Hallerbos, het Bosland, …? Is een vorderingsrecht van onze rivieren, bossen, … voor onze federale en andere rechtscolleges niet wenselijk?

Uit de vorige vragen vloeide logischerwijze de volgende vraag voort die aan Luc Lavrysen werd gesteld. En als die toegang tot de rechter ook voor niet-menselijke dieren, natuur, ... kan bepleit/verleend worden, moet die rechter dan niet een milieurechter zijn? Is een milieurechter in de rechterlijke organisatie van ons federaal land niet wenselijk?

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

30/11/2017

Moyen

50 pages

ISBN

9789403000626

Code de commande

BP/TMR-BI17001

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats