Nieuw Juridisch Weekblad <p>Wetenschappelijke artikels uit alle juridische disciplines!</p>
<p>Het <i>Nieuw Juridisch Weekblad</i> is een wetenschappelijk vakblad dat alle ontwikkelingen op het wetgevende, jurisprudentiële en doctrinaire front signaleert en analyseert in objectieve en degelijke onderbouwde artikels. Elk artikel is juridisch waterdicht en wordt uitgebreid onderbouwd met voetnoten en commentaren.</p>

Nieuw Juridisch Weekblad

Wetenschappelijke artikels uit alle juridische disciplines!

Het Nieuw Juridisch Weekblad is een wetenschappelijk vakblad dat alle ontwikkelingen op het wetgevende, jurisprudentiële en doctrinaire front signaleert en analyseert in objectieve en degelijke onderbouwde artikels. Elk artikel is juridisch waterdicht en wordt uitgebreid onderbouwd met voetnoten en commentaren.

Montrer plus

Auteurs: Wetenschappelijk comité NjW: Elisabeth Alofs, Luc Ballon†, Diederik Bruloot, Nicolas Carette, Petra Foubert, Koen Lemmens Montrer plus Montrer moins

Nieuw Juridisch Weekblad <p>Wetenschappelijke artikels uit alle juridische disciplines!</p>
<p>Het <i>Nieuw Juridisch Weekblad</i> is een wetenschappelijk vakblad dat alle ontwikkelingen op het wetgevende, jurisprudentiële en doctrinaire front signaleert en analyseert in objectieve en degelijke onderbouwde artikels. Elk artikel is juridisch waterdicht en wordt uitgebreid onderbouwd met voetnoten en commentaren.</p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Het Nieuw Juridisch Weekblad is uitgegroeid tot een vaste waarde waarmee iedereen in de Belgische rechtswereld rekening moet houden. Wie het niet leest, komt vroeg of laat voor een kennisvacuüm te staan. Bovendien wijst de boeken- en tijdschriftenrubriek u de weg naar professionele literatuur over specifieke onderwerpen uit uw vakgebied.

Het tijdschrift omvat o.m. de volgende rubrieken:

  • Doctrine: Een tweetal bijdragen van een wetenschappelijk niveau.
  • Wetgeving: Opvolging van de recente wetgeving volgens een zelfde selectiebril.
  • Rechtspraak: Een tiental vonnissen en arresten met korte motivatie waarom zij worden gepubliceerd. Wetende dat er jaarlijks 80.000 vonnissen en arresten worden uitgesproken is het de ambitie om jaarlijks die 200 vonnissen of arresten te selecteren die voor de gemiddelde jurist de moeite waard zijn.
  • Gepubliceerde bronnen: Een overzicht van de voornaamste bronnen die in de andere juridische vaktijdschriften worden gepubliceerd.
  • Boeken: Wekelijks overzicht van nieuwe boeken maar eerder als signalement en minder als boekbespreking.
  • Benoemingen: Rechterlijke macht, universiteiten... Niet sec maar met een woordje uitleg.
  • Agenda: Overzichtelijk en aantrekkelijk voorgesteld.

SSN-nummer:1378-8914

U kunt de redactie bereiken op [email protected]

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Moyen

48 pages

Code de commande

BP/NJWF-ME

Type de publication

E-Magazine

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats