OCMW Zakboekje Bestuur & sociale dienst

OCMW Zakboekje Bestuur & sociale dienst

De dagelijkse taken van OCMW-medewerkers zijn vaak uiteenlopend en erg complex. Met dit zakboekje kunt u heel wat tijd en opzoekwerk besparen: het biedt u snel oplossingen voor alle praktijkvragen.

Montrer plus
Montrer plus Montrer moins

Auteurs: Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 02/06/2020

Options
Montrer plus Indisponible Réserver - Commande possible Temporairement indisponible Indisponible Dernières pièces Indisponible

Cadeau gratuit

Supplémentaire

Description

De dagelijkse taken van OCMW-medewerkers zijn vaak uiteenlopend en erg complex. Met het OCMW-zakboekje Bestuur en Sociale Dienst kunt u heel wat tijd en opzoekwerk besparen: het biedt u snel oplossingen voor alle praktijkvragen.

De editie 2019 werd volledig geactualiseerd:

 • Deel 1 verduidelijkt het bestuur van het OCMW en de gemeente. De volledig nieuwe tekst is gebaseerd op Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat op 1 januari 2019 (grotendeels) in werking trad. Het onderwerpt het OCMW en een aantal andere lokale besturen aan nieuwe regels over onder meer de (digitale) werking, het personeelsbeleid, het strategisch bestuur, financieel beheer en het bestuurlijk toezicht.
 • In het Sociaal Lexicon werden nieuwe (sub)trefwoorden ingevoegd zoals:
  • Aanklampende zorg (Woonzorgcentra – Plaatsing tegen de wil van de bejaarde);
  • Basisondersteuningsbudget (BOB);
  • Bedelen in spoorwegvoertuigen en in stations (Bedelarij);
  • Deeltijds kunstonderwijs (Maatschappelijke integratie);
  • Fiscaal voordeel voor alleenstaande ouders met een laag inkomen (Belastingkrediet voor kinderen ten laste);
  • Gezondheidsinstellingen – Subsidies aan OCMW’s;
  • Groeipakket (vervangt Kinderbijslagen);
  • Lokaal sociaal beleid (nieuw trefwoord en aanpassingen op diverse plaatsen);
  • Pleegzorg en tienermoeders (Kinderopvang);
  • Privédetective (Sociaal onderzoek);
  • Referentiebudgetten voor een menswaardig bestaan (Maatschappelijke dienstverlening – Varia);
  • Verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers;
  • Werkingsregels en kamercontrole (Vreemdelingen – LOI);
  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (ZOZ) (voorheen: Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB));
  • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (ZZZ) (voorheen: Zorgverzekering).
 • Andere trefwoorden werden grondig herschreven, zoals:
  • Maatschappelijke integratie: de ministeriële rondzendbrief van 27 maart 2018;
  • Maatschappelijk werker en verantwoordelijke van de sociale dienst;
  • Sociale bescherming;
  • Voorschotten op en invorderen van onderhoudsgelden (DAVO);
  • Vrijstelling van bijdragen als zelfstandige;
  • Werk- en zorgtrajecten: het uitvoeringsbesluit;
  • Ziekte- en invaliditeit: de uitkeringen bij aangepast werk als werknemer.
 • Deel 3 bevat alle relevante wetgeving, waaronder de OCMW-wet, het decreet lokaal bestuur, het nieuw decreet lokaal sociaal beleid en wat nog rest van het OCMW-decreet.

Ook interessant voor juristen
Het OCMW-zakboekje is niet alleen het referentiewerk voor de OCMW’s, ook juristen buiten het OCMW vinden er hun gading. Vertrekkend vanuit de structuur van de wetteksten geeft het zakboekje u bruikbare informatie over o.m. beslagrecht, collectieve schuldenregeling, erfrecht, huur, juridische bijstand, minnelijke invordering van schulden, ongezonde woningen, scheiding, statuten van personen met een handicap, vreemdelingen en ook een overzicht van alles wat in de verschillende wetboeken verschenen is over personen met schulden. De teksten zijn doorweven met relevante rechtspraak, rechtsleer en ministeriële antwoorden op parlementaire vragen.

Als abonnee op het OCMW-Zakboekje kunt u zich inschrijven voor het gratis maandelijkse e-zine met het laatste nieuws uit de sector en de recentste cijfers van allerlei uitkeringen (groeipakket, werkloosheidsuitkeringen, pensioen,…).

Téléchargements

Voir la table des matières

Détails sur le produit

Date de publication

02/06/2020

Moyen

Code de commande

BP/OCMW-PI20001

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

 

Périodicité

ISBN

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Édition

Impossible d'ajouter l'article au panier
Description
#.
PRIX

#.
PRIX