Opstellen van notariële akten

Opstellen van notariële akten

Auteurs: Ch. De Wulf; m.m.v. J. Bael en S. Devos Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 19/09/2011

Opstellen van notariële akten
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Het familierecht en het familiaal vermogensrecht hebben in de loop van de voorbije jaren belangrijke ontwikkelingen gekend. Nieuwe wetten zagen het licht. Een deel van de rechtsleer profileert zich met vernieuwende constructies.

De samenleving evolueert ook. De trend van de samenwoning bijvoorbeeld zet zich verder door en neemt gedeeltelijk de plaats in van het huwelijk. In afwachting dat de wetgever tussenkomt om het vermogensrecht van samenwonenden en de daar vaak mee gepaard gaande wedersamengestelde gezinnen te regelen, nemen de rechtsleer en de notariële praktijk hun toevlucht o.m. tot bedingen van aanwas en tontines. Deze bedingen worden in onderhavig handboek behandeld door professor Dr. Jan Bael. Zijn uiteenzetting is even uitgebreid als de studie van het huwelijksvermogensrecht zelf.

Voor de actualisering van het familierecht en het familiaal vermogensrecht gaan de auteurs uit van het handboek Deel I van de reeks Het opstellen van notariële akten waarvan de laatste uitgave dagtekent van 2003. Naast een bijwerking van de wetgeving, o.m. de nieuwe wet houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling, worden nieuwe problemen aangesneden die belang vertonen voor de praktijk.

Voor de vlotte bruikbaarheid van dit handboek hebben de auteurs in enige mate de indeling gevolgd van het Burgerlijk Wetboek. Om theoretische uiteenzettingen bondig te houden worden de wetteksten vaak in de lopende tekst geïncorporeerd.

Coauteurs professor Dr. Jan Bael en notaris Stan Devos hebben beiden meerdere hoofdstukken van het handboek voor hun rekening genomen. Hun respectieve bijdragen zijn aangeduid in de inhoudsopgave.

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

19/09/2011

Moyen

1374 pages

ISBN

9789046536100

Code de commande

BP/NOTAKT-BI11001

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats