Oriëntatie

Oriëntatie

Auteurs: Deconinck, J., Depuydt S., Plets I., Ryckx D., Vanachter, O., Wouters, O. (redactie) Montrer plus Montrer moins

Oriëntatie
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

"Oriëntatie" is een exclusief maandblad dat u een praktische, gedetailleerde en geactualiseerde kijk biedt op diverse sociaalrechtelijke thema's en trends. Het richt zich niet enkel tot beroepsjuristen, maar ook tot HR-verantwoordelijken en -consultants die dagelijks het recht correct in bedrijfsbeleid moeten omzetten.

Dit maandblad bestaat uit minimum 24 pagina’s en bevat juridisch gefundeerde artikels over een actueel thema of controverse in het sociaal recht en grondige rechtspraakoverzichten. Daarnaast krijgt u op regelmatige basis 'Rechtspraak binnen uw bereik', die u op de hoogte houdt van de meest relevante sociaalrechtelijke rechtspraak van de voorbije maanden.

De artikels zijn van de hand van een brede waaier van experts in het sociaal recht.

Redactiecomité: 

  • Joris Deconinck (Vice-President Global People Relations & Compliance Hewlett Packard Enterprise)
  • Sarah Depuydt (Adviseur-generaal FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
  • Isabel Plets (Advocaat Lydian, Praktijklector sociaal recht Universiteit Gent/LIISA)
  • Daniël Ryck (Gewezen kamervoorzitter  arbeidshof Brussel, Plaatsvervangend magistraat)
  • Othmar Vanachter (Doctor in de rechten, Em. Gewoon Hoogleraar K.U. Leuven) 
  • Olivier Wouters (Hoofdredacteur, Advocaat - Vennoot Claeys & Engels)
ISSN : 0773-350x

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Moyen

24 à 32 pages

Code de commande

BP/ORIENTF-ME

Type de publication

E-Magazine

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats