Overlevering Dit boek, verschenen in de APR-reeks, biedt een overzicht en een analyse van het rechtskader dat binnen de Europese Unie is geschapen omtrent het Europees aanhoudingsbevel.

Overlevering

Dit boek, verschenen in de APR-reeks, biedt een overzicht en een analyse van het rechtskader dat binnen de Europese Unie is geschapen omtrent het Europees aanhoudingsbevel. Montrer plus

Auteurs: S. Dewulf Montrer plus Montrer moins

Overlevering Dit boek, verschenen in de APR-reeks, biedt een overzicht en een analyse van het rechtskader dat binnen de Europese Unie is geschapen omtrent het Europees aanhoudingsbevel.
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Dit boek is bedoeld als leidraad, nuttig voor practici en theoretici, waarin een overzicht wordt gegeven en een analyse wordt gemaakt van het rechtskader dat binnen de Europese Unie is geschapen omtrent het Europees aanhoudingsbevel. Het is hierbij niet de bedoeling om exhaustief te zijn, wel volledig. Het geheel wordt besproken, maar niet tot in de allerkleinste details. Er wordt een kritische blik gehanteerd waarbij ook duidelijk de gelijkenissen, verschilpunten en ontwikkelingen tussen het EAB en de klassieke uitlevering worden belicht. Het is belangrijk daarbij aan te stippen dat dit boek geschreven is vanuit het oogpunt van een Belgische jurist in het Belgische rechtssysteem, zij het dat waar gepast, nodig of wenselijk een grensoverschrijdend, Europees of internationaal referentiekader zal gehanteerd worden.

Komen aan bod:
 • Europees aanhoudingsbevel
 • Bijzondere regimes met en tussen Noordse landen
 • Controle
 • Vorm
 • Procedure in de uitvoerende staat
 • Bijstand raadsman
 • Gevolgen
 • Actieve en passieve overlevering
 • Voorwaarden procedure
 • Specialiteitsbeginsel
 • Samenloop

De Algemene praktische rechtsverzameling (APR) bestudeert alle deeldomeinen van het recht. Ze verschaft u als praktijkjurist wetenschappelijke en gebruiksklare kennis over uw vakgebied.  

Steeds op de hoogte blijven? Met een reeksabonnement ontvangt u automatisch elke nieuwe uitgave in deze reeks, en dat aan een voordelige abonnementsprijs, die 20% goedkoper is dan een losse uitgave.  

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

11/12/2020

Moyen

310 pages

ISBN

9789403013497

Code de commande

BP/APR-BI20090

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats