Paritair overleg in de onderneming <span>Diepgravend boek, verschenen in de APR-reeks, over het paritair overleg in de onderneming bekeken vanuit de juridische invalshoek.</span>

Paritair overleg in de onderneming

Diepgravend boek, verschenen in de APR-reeks, over het paritair overleg in de onderneming bekeken vanuit de juridische invalshoek. Montrer plus

Auteurs: Dr J. Steyaert; F. Dorssemont; C. De Ganck; M. De Gols Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 13/08/2009

Paritair overleg in de onderneming <span>Diepgravend boek, verschenen in de APR-reeks, over het paritair overleg in de onderneming bekeken vanuit de juridische invalshoek.</span>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

De Bedrijforganisatiewet (1948) introduceerde een stelsel van overlegorganen op nationaal, professioneel en ondernemingsvlak. Kort na de publicatie van de wet verscheen de eerste monografie over de Belgische ondernemingsraden in de nog jonge Algemene Praktische Rechtsverzameling. De auteur, Dr Jan Steyaert heeft deze editie verschillende keren herwerkt. Voor de actuele omstandige herwerking die ruim zestig jaar na de totstandkoming van de wet verschijnt, deed Jan Steyaert beroep op drie co -auteurs die elk een eigen beroepservaring toevoegen (Filip Dorssemont, Chirs De Ganck en Michel De Gols).

Het boek brengt het paritair overleg in de onderneming vanuit een juridische invalshoek in kaart. De grondbeginselen, de historiek, de oprichting, de sociale verkiezingen, de bevoegdheden, de samenstelling en de werking van de ondernemingsraad en van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk worden uitvoerig belicht. De relatie van de vakbondsafvaardiging tot beide organen wordt onderzocht. .De voor de rechtspraktijk relevante ontslagregeling van de leden en kandidaat leden van beide organen wordt diepgaand geanalyseerd. Ook de sociaalprocesrechtelijke aspecten krijgen ruime aandacht.

Het boek gaat uitvoerig in op de juridische knelpunten die de erg versnipperde regelgeving oplevert. Bepaalde prolemen worden in een rechtsvergelijkend en Europeesrechtelijk kader geplaatst. Om die reden wordt ook ingegaan op de werking en de bevoegdheden van de Europese ondernemingsraden:

De samenstelling van de auteursequippe is uniek. De combinatie van een academicus, advocaat, bedrijfsjurist en een topambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarborgt een veelzijdige en complementaire kijk op de materie. De problematiek van het paritair overleg in de uitvoering werd zelden op een zo omvattende en diepgravende wijze ontsloten voor een publiek van juristen.

De Algemene praktische rechtsverzameling (APR) bestudeert alle deeldomeinen van het recht. Ze verschaft u als praktijkjurist wetenschappelijke en gebruiksklare kennis over uw vakgebied. 

Steeds op de hoogte blijven? Met een reeksabonnement ontvangt u automatisch elke nieuwe uitgave in deze reeks, en dat aan een voordelige abonnementsprijs, die 20% goedkoper is dan een losse uitgave.  

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

13/08/2009

Moyen

ISBN

9789046519813

Code de commande

BP/APR-BI9071

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats