Politiek zakboekje Structuren <p>Het Politiek Zakboekje&nbsp;<i>Structuren&nbsp;</i>is de meest actuele en betrouwbare wegwijzer voor iedereen die de&nbsp;<strong>complexe&nbsp;</strong><strong>staatsstructuur</strong>&nbsp;van Belgi&euml; wil begrijpen en meer wil weten over de&nbsp;<strong>werking</strong>&nbsp;<strong>en samenstelling</strong>&nbsp;van onze&nbsp;<strong>instellingen</strong>.</p>
<p>De auteurs duiden en verklaren op&nbsp;<strong>eenvoudige wijze</strong>&nbsp;hoe Belgi&euml; anno 2018 in elkaar zit. U krijgt een&nbsp;<strong>helder overzicht</strong>&nbsp;van de bevoegdheden die onze instellingen toegewezen krijgen door de Grondwet. Tegelijk vindt u snel hun samenstelling en de relevante administratieve gegevens terug.</p>

Politiek zakboekje Structuren

Het Politiek Zakboekje Structuren is de meest actuele en betrouwbare wegwijzer voor iedereen die de complexe staatsstructuur van België wil begrijpen en meer wil weten over de werking en samenstelling van onze instellingen.

De auteurs duiden en verklaren op eenvoudige wijze hoe België anno 2018 in elkaar zit. U krijgt een helder overzicht van de bevoegdheden die onze instellingen toegewezen krijgen door de Grondwet. Tegelijk vindt u snel hun samenstelling en de relevante administratieve gegevens terug.

Montrer plus

Auteurs: W. Ysebaert, C. Ysebaert Montrer plus Montrer moins

Politiek zakboekje Structuren <p>Het Politiek Zakboekje&nbsp;<i>Structuren&nbsp;</i>is de meest actuele en betrouwbare wegwijzer voor iedereen die de&nbsp;<strong>complexe&nbsp;</strong><strong>staatsstructuur</strong>&nbsp;van Belgi&euml; wil begrijpen en meer wil weten over de&nbsp;<strong>werking</strong>&nbsp;<strong>en samenstelling</strong>&nbsp;van onze&nbsp;<strong>instellingen</strong>.</p>
<p>De auteurs duiden en verklaren op&nbsp;<strong>eenvoudige wijze</strong>&nbsp;hoe Belgi&euml; anno 2018 in elkaar zit. U krijgt een&nbsp;<strong>helder overzicht</strong>&nbsp;van de bevoegdheden die onze instellingen toegewezen krijgen door de Grondwet. Tegelijk vindt u snel hun samenstelling en de relevante administratieve gegevens terug.</p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Naast een grondige actualisering van het wetgevend kader en de administratieve gegevens, gaat dit keer bijzondere aandacht uit naar de zesde staatshervorming.  Ook werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd dat de evolutie en impact van de opeenvolgende staatshervormingen duidt.

Het zakboekje behandelt achtereenvolgens de nationale (federale), de gemeenschaps- en gewestelijke instellingen met daaraan gekoppeld de departementale diensten. Nadien komt de provinciale en gemeentelijke bestuurslaag aan bod.  Hoe het internationaal recht aan impact heeft gewonnen in ons land kan in een apart hoofdstuk nagelezen worden. Tot slot komen nog de politieke partijen aan de beurt.

Vóór elk hoofdstuk worden de grondwettelijke bepalingen in herinnering gebracht. Daarbij staan ook de relevante actuele administratieve gegevens opgenomen.

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Moyen

0 pages

Code de commande

BP/POLGNF-PE

Type de publication

Abonnement

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats