Recht van Antwoord <span>Dit boek, verschenen in de prestigieuze APR-reeks, wil een oplossing aanreiken voor de problemen inzake het recht van antwoord waarmee advocaten, magistraten, uitgevers en journalisten worden geconfronteerd.</span>

Recht van Antwoord

Dit boek, verschenen in de prestigieuze APR-reeks, wil een oplossing aanreiken voor de problemen inzake het recht van antwoord waarmee advocaten, magistraten, uitgevers en journalisten worden geconfronteerd. Montrer plus

Auteurs: E. Brewaeys Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 07/12/2005

Recht van Antwoord <span>Dit boek, verschenen in de prestigieuze APR-reeks, wil een oplossing aanreiken voor de problemen inzake het recht van antwoord waarmee advocaten, magistraten, uitgevers en journalisten worden geconfronteerd.</span>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Dit boek vult een leemte op in de Nederlandstalige rechtsliteratuur. 'Het recht van antwoord in de communicatiemedia' van M. Platel (Elsevier-Sequoia) dat kan worden beschouwd als het standaardwerk in deze materie, verscheen in 1971. De materie moest dan ook worden geactualiseerd. Sindsdien gaf de rechtspraak duiding bij de wettelijke beginselen, maar waren er ook ingrijpende evoluties.

Het recht van antwoord in radio en televisie werd geregeld door de wet van 4 maart 1977. Het decreet van 18 juli 2003 heeft voor wat betreft de radio- en televisie-uitzendingen in de Vlaamse Gemeenschap een specifieke regeling ingevoerd, die werd opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2005 tot coördinatie van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie.

Het boek wil een oplossing aanreiken voor de problemen waarmee advocaten, magistraten, uitgevers en journalisten in dit domein worden geconfronteerd.

De Algemene praktische rechtsverzameling (APR) bestudeert alle deeldomeinen van het recht. Ze verschaft u als praktijkjurist wetenschappelijke en gebruiksklare kennis over uw vakgebied. 

Steeds op de hoogte blijven? Met een reeksabonnement ontvangt u automatisch elke nieuwe uitgave in deze reeks, en dat aan een voordelige abonnementsprijs, die 20% goedkoper is dan een losse uitgave.  

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

07/12/2005

Moyen

ISBN

9789046504963

Code de commande

BP/APR-BI5065

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats