Sociaal Zakboekje <p>Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.</p>

Sociaal Zakboekje

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Montrer plus

Auteurs: W. van Eeckhoutte, A. Taghon en E. Van Oostveldt Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 28/11/2023

Sociaal Zakboekje <p>Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.</p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Essentiële informatie in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid worden ook de verwijzingen naar de basiswetgeving opgenomen. Op die manier kunt u er zelf gemakkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten van het Sociaal Zakboekje?

 • een kwaliteitsvol overzicht van de volledige Belgische sociale wetgeving (arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht voor werknemers en zelfstandigen, Vlaamse sociale bescherming, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, tewerkstelling en detachering van buitenlandse werknemers …);
 • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar em. aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie;
 • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten.

De inhoud van dit zakboekje wordt twee keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen (met ook aandacht voor de gevolgen voor de praktijk) worden dus snel opgenomen.

Wat is nieuw in het Sociaal zakboekje 2023-2?

Er is de afgelopen maanden opnieuw  veel gewijzigd in de Belgische sociale wetgeving. Al die wijzigingen (t.e.m. het Belgisch Staatsblad van 11 september 2023) werden verwerkt in het Sociaal Zakboekje 2023-2. Hieronder slechts een greep uit de vele nieuwe wetgeving:

 • instelling van een politiek verlof voor burgemeesters geconfronteerd met een noodsituatie,
 • invoering van een premie kwalificerend werkplekleren en een leerlingenpremie,
 • relance uren,
 • mogelijkheid tot overdracht van vakantiedagen die samenvallen met ziektedagen,
 • schrapping van de twee-stappenregel in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst (aangevangen vóór 01.01.2014) door de werknemer,
 • wijzigingen aan de bescherming tegen represailles na een klacht omwille van pesten op het werk,
 • aangepaste criteria m.b.t. discriminatie en regels over cumulatieve en intersectionele discriminatie,
 • aanpassingen m.b.t. het educatief  verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,verplichte aanwezigheidsregistratie op arbeidsplaatsen waar onderhouds- en reinigingsactiviteiten worden verricht,
 • nieuwe socialezekerheidsrechtelijke behandeling van kunstwerkers,
 • uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs,
 • de koopkrachtpremie,
 • socialezekerheidsrechtelijke behandeling van de vergoeding  voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten,
 • wijzigingen aan de Vlaamse en de Waalse doelgroepvermindering oudere werknemers,
 • nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring,
 • verhoging werkbonus per 1 juli 2023,
 • werkhervattingspremie voor de werkgever bij wie een persoon in het kader van een progressieve werkhervatting een toegelaten activiteit hervat,
 • nieuwe cao’s voor SWT in de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025,
 • re-integratie-traject gericht op sociaalprofessionele re-integratie van de arbeidsongeschikte zelfstandige,
 • uitbreiding Vlaamse sociale bescherming met tegemoetkoming in de opnemingsprijs in een psychiatrisch verzorgingstehuis,
 •       Europees kaderakkoord m.b.t. grensoverschrijdend telewerk

Auteurs / Editeurs

Téléchargements

Vous pouvez consulter et télécharger ici quelques extraits du produit :

Détails sur le produit

Date de publication

28/11/2023

Moyen

1562 pages

ISBN

9789403031699

Code de commande

BP/SOCZ-EP23002

Type de publication

E-book

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

E-book + papier ou seulement e-book ?

Nous vous proposons classiquement l'e-book et le livre papier. Mais si vous souhaitez opérer un choix écologique et contribuer à la réduction des émissions de CO2, choisissez de recevoir uniquement une copie numérique au même prix. Pour ce faire, décochez la case e-book + papier en haut de cette page.

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Quand vais-je recevoir mon ouvrage ?

Votre e-book sera disponible sur votre compte Smarteca dans les 30 minutes suivant l'achat. Vous recevrez un e-mail séparé contenant un lien direct vers votre e-book pour un accès immédiat.
Vous recevrez une édition papier déjà publiée 3 à 5 jours ouvrables après le traitement de votre commande.
Les éditions restant à publier (précommandes) seront envoyées le jour de leur publication. Vous recevrez votre exemplaire papier 3 à 5 jours ouvrables plus tard. Les e-books seront disponibles sur votre compte Smarteca dans le courant de leur journée de publication.

Comment puis-je consulter les e-books ?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

Puis-je acheter un e-book en plusieurs exemplaires ?

Oui, il est possible d'acheter des exemplaires d'un e-book pour d'autres personnes. En tant qu'acheteur, vous recevrez un e-mail dès qu'un titre sera disponible. Le bouton ‘Gérer les utilisateurs’ du portail client de Wolters Kluwer vous permet de mettre le titre à la disposition de collègues et d'employés. Vous pouvez envoyer automatiquement un e-mail depuis le portail client pour les informer qu'ils peuvent consulter une nouvelle publication. Les bénéficiaires qui n'ont pas encore de compte Smarteca doivent d'abord s'inscrire. Les utilisateurs existants doivent simplement se connecter pour lire la nouvelle publication.
Si vous souhaitez commander plusieurs exemplaires, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle. Ils vous apportent volontiers leur aide. Appelez le 015 78 76 00 (joignable tous les jours de travail entre 8h30-12h30 et 13h30-16h30) ou envoyez un e-mail à [email protected].

Puis-je retourner un e-book ?

Voir les conditions générales

Comment puis-je résilier mon abonnement ? Track & trace? D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats