Sociale media en werkgeverscontrole <p>Sociale media onder de juridische loep</p>

Sociale media en werkgeverscontrole

Sociale media onder de juridische loep

Montrer plus

Auteurs: Jeroen Lorré Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 23/10/2012

Sociale media en werkgeverscontrole <p>Sociale media onder de juridische loep</p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

De nieuwe media hebben een vaste stek veroverd in het dagdagelijkse leven van de burger. De juridische draagwijdte en gevolgen van die sociale media lijken minder duidelijk. Eenieder heeft wel een mening over «de privacy» van gebruikers. Het debat belandt vaak in een al dan niet beredeneerde stellingenoorlog.


Dit boek bestaat uit twee delen.

  • Het eerste deel bevat een algemene juridische analyse van (het gebruik van) sociale media. Daarin staan de toepassing van de strafwet, het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens centraal. Het eerste deel sluit af met een beknopt overzicht van precedenten in de rechtspraak.
  • In het tweede deel past de auteur die inzichten toe op de arbeidsrelatie. Ook bepalingen eigen aan het arbeidsrecht komen aan bod. De verhandeling doorloopt de drie stadia van een arbeidsverhouding (aanwerven, tewerkstellen, ontslaan) met aandacht voor procedureaspecten.Het werk beschrijft vaak herkenbare situaties en biedt de practicus een antwoord op soms erg technische problemen (mag een werkgever een Facebookprofiel inkijken? Is een uitlating op Facebook een grond voor ontslag om dringende reden? Overleeft een afdruk van een Facebookpagina de rechtbank? …). Toch steunt de verhandeling op een ruime theoretische onderbouw, met opgave van de voornaamste wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.


Jeroen Lorré
is sinds 2006 advocaat in het kantoor Crivits & Persyn te Brugge. Hij legt zich toe op het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en het sociaalhandhavingsrecht. In 2009 vervoegde hij de vakgroep sociaal recht van de universiteit Gent, waar hij actief is als wetenschappelijk medewerker. Hij publiceert en spreekt geregeld over uiteenlopende onderwerpen in zijn vakgebied.


De reeks Sociale Praktijkstudies is opgezet als een collectie beknopte monografieën over sociaalrechtelijke onderwerpen. In de reeks zullen zowel actualiteitsgebonden als eerder klassieke onderwerpen uit het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht aan bod komen. Het is de bedoeling op wetenschappelijk verantwoorde wijze, maar praktijkgericht, een stand van zaken te geven van de aan bod komende thema’s. De reeks richt zich dan ook tot eenieder die beroepsmatig met sociaal recht te maken heeft. Over opzet en kwaliteit wordt gewaakt door een redactiecomité dat is samengesteld uit juristen uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de gerechtelijke wereld: Guy Bontinck en Willy van Eeckhoutte.

De reeks Sociale Praktijkstudies behandelt zowel actuele als tijdloze onderwerpen uit het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. De reeks geeft op wetenschappelijk verantwoorde wijze, maar pragmatisch en praktijkgericht, een stand van zaken rond de besproken thema’s.  

Steeds mee blijven in uw vakgebied? Met een reeksabonnement ontvangt u automatisch elke nieuwe uitgave in deze reeks, en dat aan een voordelige abonnementsprijs, die 20% goedkoper is dan een losse uitgave.  

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

23/10/2012

Moyen

0 pages

Code de commande

BP/SPS-IE12003

Type de publication

E-book + Papier

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

E-book + papier ou seulement e-book ?

Nous vous proposons classiquement l'e-book et le livre papier. Mais si vous souhaitez opérer un choix écologique et contribuer à la réduction des émissions de CO2, choisissez de recevoir uniquement une copie numérique au même prix. Pour ce faire, décochez la case e-book + papier en haut de cette page.

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Quand vais-je recevoir mon ouvrage ?

Votre e-book sera disponible sur votre compte Smarteca dans les 30 minutes suivant l'achat. Vous recevrez un e-mail séparé contenant un lien direct vers votre e-book pour un accès immédiat.
Vous recevrez une édition papier déjà publiée 3 à 5 jours ouvrables après le traitement de votre commande.
Les éditions restant à publier (précommandes) seront envoyées le jour de leur publication. Vous recevrez votre exemplaire papier 3 à 5 jours ouvrables plus tard. Les e-books seront disponibles sur votre compte Smarteca dans le courant de leur journée de publication.

Comment puis-je consulter les e-books ?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

Puis-je acheter un e-book en plusieurs exemplaires ?

Oui, il est possible d'acheter des exemplaires d'un e-book pour d'autres personnes. En tant qu'acheteur, vous recevrez un e-mail dès qu'un titre sera disponible. Le bouton ‘Gérer les utilisateurs’ du portail client de Wolters Kluwer vous permet de mettre le titre à la disposition de collègues et d'employés. Vous pouvez envoyer automatiquement un e-mail depuis le portail client pour les informer qu'ils peuvent consulter une nouvelle publication. Les bénéficiaires qui n'ont pas encore de compte Smarteca doivent d'abord s'inscrire. Les utilisateurs existants doivent simplement se connecter pour lire la nouvelle publication.
Si vous souhaitez commander plusieurs exemplaires, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle. Ils vous apportent volontiers leur aide. Appelez le 015 78 76 00 (joignable tous les jours de travail entre 8h30-12h30 et 13h30-16h30) ou envoyez un e-mail à [email protected].

Puis-je retourner un e-book ?

Voir les conditions générales

Comment puis-je résilier mon abonnement ? Track & trace? D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats