Tijdschrift voor Familierecht

Tijdschrift voor Familierecht

Auteurs: Hoofdredacteur: G. Verschelden -- Kernredactie: F. Buyssens, C. Declerck, P. Senaeve, J. Verhellen -- Redactieraad: E. Alofs, I. Boone, J. Du Mongh, S. Eggermont, H. Jacobs, S. Mosselmans, F. Swennen, T. Wuyts Montrer plus Montrer moins

Tijdschrift voor Familierecht
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Het Tijdschrift voor Familierecht is het referentietijdschrift voor de jurist die personen- en familierechtelijke materies behandelt.

In het ‘editoriaal’ worden nieuwe ideeën gelanceerd of een korte kritische commentaar gegeven bij een actueel familierechtelijk onderwerp.

In de rubriek 'rechtsleer' wisselen uitgebreide overzichten van rechtspraak af met grondige doctrinebijdragen.

Elk vonnis en arrest dat wordt gepubliceerd in de rubriek 'rechtspraak', wordt geannoteerd, waarbij de belangrijke arresten van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie niet ontbreken.

Ten slotte vindt u in het Tijdschrift voor Familierecht de indexcijfers van de consumptieprijzen.

Alle doctrinale bijdragen worden aan een dubbele peer review onderworpen.

Vaste rubrieken:

Editoriaal - Rechtsleer - Rechtspraak – Discussieforum – Mededeling – Indexcijfers van de consumptieprijzen

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Moyen

28 pages

Code de commande

BP/ECHT-IE

Type de publication

E-periodical + papier

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats