Tijdschrift voor milieurecht <p>Doctrine, rechtspraak en bondige overzichten in één tijdschrift</p>

Tijdschrift voor milieurecht

Doctrine, rechtspraak en bondige overzichten in één tijdschrift

Montrer plus

Auteurs: Redactieleden: P. Lefranc (voorzitter), F. Bouquelle, A. Carette, J. De Clercq, K. De Roo, P. De Smedt, L. Lavrysen, P. Provoost, E. Rentmeesters, H. Schoukens, J. Van den Berghe, T. Van Laer, C. Vercarre Montrer plus Montrer moins

Tijdschrift voor milieurecht <p>Doctrine, rechtspraak en bondige overzichten in één tijdschrift</p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Het milieurecht groeide heel snel uit tot een volwaardige rechtstak met eigen spelregels. Samen met de wildgroei aan wetten en reglementen ontstond ook het begrip "milieucriminaliteit" en werden op de verschillende bestuursniveaus maatregelen getroffen om het respect voor regels af te dwingen. Het Tijdschrift voor Milieurecht brengt orde in de chaos en geeft u elke twee maanden een gestructureerd overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op Vlaams, federaal, Europees en internationaal vlak.

Met een abonnement op het Tijdschrift voor Milieurecht plukt u een heleboel voordelen:

 • het enige tijdschrift in Vlaanderen met aandacht voor milieurechtspraak 
 • uw tweemaandelijkse vinger aan de pols omtrent milieurecht, samen goed voor zo'n 500 bladzijden per jaar
 • met waardevolle en richtinggevende doctrinale bijdragen
 • met overzichten en verwijzingen naar recente nationale en Europese wetgeving
 • honderden verwijzingen in voetnoten voor diepgaand studiewerk
 • veel aandacht voor toekomstige wetgeving
 • signaleert recente publicaties en relevante studiedagen

Recente bijdragen:

 • Het gebruik van milieurechtelijke principes in klimaatzaken (Anemoon Soete) (MILIEUR 21002)
 • Een procedurele benadering van fundamentele rechten in leefmilieu – en klimaatzaken (Catherine Van de Heyning) (MILIEUR 21002)
 • Rechspraakoverzicht veehouderijen en mestverwerkers (2015-2019): niet alles kan in Vlaanderen
 • De vergunning van windturbines in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Hoe het Grondwettelijk Hof een onrechtstreekse impact uitoefent op de realisatie van de Vlaamse klimaatdoelstellingen inzake windenergie (Laurens de Brucker) (MILIEUR 20004)
 • Nood(decreet) breekt wet? Coronamaatregelen in het milieurecht (Jonas Riemslagh) (MILIEUR 20003)
 • Het nieuwe goederenrecht en het milieu (Johan Van De Voorde) (MILIEUR 20003)
 • Killing wolves to save them: over Finse wolvenjacht, de moord op Naya en het EU-recht na het Tapiola-arrest van 10 oktober 2019 (Hendrik Schouwkens) (MILIEUR 20001)
 • Biodiversiteitsverdrag: een crisis op je vijfentwintigste verjaardag? (Dries Van Eeckhoutte en Ines Verleye) (MILIEUR 19006)
 • Hernieuwbare energie in Vlaanderen en het voorontwerp van decreet “betreffende de bestemmingsneutraliteit voor hernieuwbare energie”: Vlaanderen vogelvrij? (Jens Hoofd) (MILIEUR 19005)
 • Stikstofdepositie en de EU-Habitatrichtlijn na het PAS-arrest van 7 november 2018: limieten aan de groei of een business as usual? (Hendrik Schoukens) (MILIEUR 19004)

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Moyen

100 pages

Code de commande

BP/MILIEUR-IE

Type de publication

E-periodical + papier

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats