Tijdschrift voor privaatrecht

Tijdschrift voor privaatrecht

Auteurs: Directie: Matthias E. STORME, Vincent SAGAERT -- Redactie: Joke BAECK, Hubert BOCKEN, Jeroen DELVOIE, Yves-Henri LELEU, Mieken PUELINCKX-COENE, Wilfried RAUWS, Geneviève SCHAMPS, Reinhard STEENNOT, Frederik SWENNEN, Beatrix VANLERBERGHE, Alain Laurent VERBEKE, Annelies WYLLEMAN -- Ere-directeur: Marcel STORME (†) -- Redactiesecretariaat: C. Beyaert -- Recensies: M-L. Degroote Montrer plus Montrer moins

Tijdschrift voor privaatrecht
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Het Tijdschrift voor Privaatrecht dankt zijn grote bekendheid ongetwijfeld aan de indrukwekkende overzichten van rechtspraak. Deze thematische rechtspraakoverzichten zijn van onschatbare waarde voor juristen die vanuit praktisch of theoretisch perspectief willen doordringen in één specifiek onderwerp. Ook de hoogstaande artikels waarin gerenommeerde auteurs hun persoonlijke visie geven over actuele ontwikkelingen in het privaatrecht, dragen bij tot een verdieping én verbreding van uw kennis.

Sedert 1964 al volgen gezaghebbende auteurs met dit tijdschrift op de voet de rechtsontwikkeling van het privaatrecht in zijn ruime betekenis. Enkel streng geselecteerde en oorspronkelijke bijdragen worden gepubliceerd. Elk nummer omvat vier rubrieken : "redactie privaat" met een persoonlijke visie over een juridische ontwikkeling, "bijdragen" met diepgaande en kritische artikelen die alle takken van het privaatrecht bestrijken, "overzichten van rechtspraak" en "boekbesprekingen".

Voor meer informatie over het Tijdschrift voor Privaatrecht: www.tpr.be. Op de website van het TPR vindt u ook een online archief van alle afleveringen van het TPR van 1964 tot 1999 in Open Access.

 

Nieuw in TPR 2022/1 en 2


Ten Geleide
Matthias E. Storme, Ten geleide bij 2022/1 en 2

De Redactie Privaat
Jan SMITS, Is er een recht om te feesten? Een discursieve bijdrage

Bijdragen – Preadviezen voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland
Marc KRUITHOF, Privaatrechtelijke facetten van algemeenbelangacties bij de justitiële rechter.

Aube WIRTGEN, Civiele acties tegen de Staat: een verstoorde balans in de trias politica?

Roel SCHUTGENS & Joost SILLEN, Algemeenbelangacties bij de burgerlijke rechter.

Bijdragen
Kato DE SCHEPPER, Beweegbare onroerende eigendom: over de juritectuur van drijvende woningen

Congresverslagen
Maarten H. REMMINK, Rechtsvergelijkend colloquium ‘Executie van zekerheidsrechten’

Boekbesprekingen

 

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Moyen

Code de commande

BP/TPR-IE

Type de publication

E-periodical + papier

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats