Tijdschrift voor strafrecht <p>Tweemaandelijks, peer-reviewed tijdschrift met jurisprudentie en doctrine van en voor rechtspractici</p>

Tijdschrift voor strafrecht

Tweemaandelijks, peer-reviewed tijdschrift met jurisprudentie en doctrine van en voor rechtspractici

Montrer plus

Auteurs: KERNREDACTIE: T. Bauwens, T. Decaigny, J. Decoker, P. Hoet, B. Meganck, S. Royer, C. Van de Heyning, M. Vandermeersch. RECHTSPRAAKMEDEWERKERS: E. Baeyens, P. De Hert, L. Delbrouck, J. Van Gaever, F. Vroman Montrer plus Montrer moins

Tijdschrift voor strafrecht <p>Tweemaandelijks, peer-reviewed tijdschrift met jurisprudentie en doctrine van en voor rechtspractici</p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Strafrecht is een boeiend, erg uitgestrekt vakgebied. Voor strafrechtspecialisten is het moeilijk om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied. Het Tijdschrift voor Strafrecht brengt raad: om de twee maanden zoomen gerenommeerde advocaten, magistraten en academici in op de recente jurisprudentie op het terrein van het formele en materiële strafrecht, en grensverleggende doctrine. De redactie bestaat uit een mix van zittende en staande magistratuur, advocatuur en academici.

Ingezonden en uitgelokte doctrinebijdragen worden onderworpen aan twee peer reviews door leden van de redactie. De peer reviewers geven onafhankelijk advies over het voldoen van de wetenschappelijke criteria. De opmerkingen en commentaren van de reviewers worden anoniem aan de auteur(s) meegedeeld zodat zij hun tekst kunnen aanpassen en daarna opnieuw kunnen voorleggen voor review.

Kernredactie:

 • Peter Hoet (redactiesecretaris), raadsheer Hof van Cassatie
 • Tom Bauwens, advocaat balie Brussel
 • Tom Decaigny, rechter, vrijwillig wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit Brussel
 • Jos Decoker, raadsheer hof van beroep te Antwerpen
 • Bart Meganck, raadsheer hof van beroep te Gent
 • Sofie Royer, postdoctoraal onderzoeker CiTiP en geaffilieerd medewerker Instituut voor Strafrecht, KU Leuven
 • Catherine van De Heyning, substituut-procureur des Konings bij het openbaar ministerie Antwerpen, afdeling Mechelen, professor Universiteit Antwerpen
 • Maarten Vandermeersch, advocaat balie Kortrijk


ISSN-nummer: 1379-4930

Recent verschenen

Doctrine

 • De teloorgang van het militaire strafrecht: over het nut van een apart strafrechtssysteem ter handhaving van de militaire operationaliteit in de 21e eeuw (J. CLAERMAN en P. TUTS)
 • De deontologische code voor gerechtsdeskundigen als aanvullend recht voor het deskundigenonderzoek in strafzaken (B. DE SMET)
 • Selectief blind voor buitenlandse veroordelingen bij de straftoemeting: dan toch (g)een schending van het  gelijkheidsbeginsel? (N. AUDENAERT)

Jurisprudentie

 • Cass. 1 september 2021, met noot P. HOET, "Het vermoeden van onschuld en de spreekplicht van de veroordeelde tegenover de justitie-assistent bij controle op naleving van de voorwaarden in het raam van strafuitvoering"
 • Cass. 7 september 2021, met noot P. DAENINCK, "Het recidivegevaar en het vermoeden van onschuld: een natuurlijke spanning, maar geen contradictie"

 •  

  Cass. 7 september 2021, met noot P. DAENINCK, "Geen verdoken rechtsmiddel tegen een beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de vrijheid onder voorwaarden wordt verlengd"
 • Cass. 7 september 2021, met noot P. DAENINCK, "Beslissing tot verhoor ‘categorie 3’ is geen beslissing inzake vrijheidsberoving"
 • Cass. 28 september 2021, met noot J. VANDEUREN, "Aantasting van de regelmatigheid van een verwijzingsbeschikking"
 • Cass. 18 januari 2022, met noot PETERSEN, "Hoe niet elke bedreiging een mening drukpersmisdrijf"
 • EHRM 31 augustus 2021, nr. 23314/19, met noot S. ROYER, "De strijd tegen terroristische propaganda op social media"
 • Cass. 15 september 2020, met noot E. DE BOCK, "Het openbaarheidsvereiste bij het misdrijf laster"
 • Cass. 26 maart 2021, met noot S. VANASSCHE en T. OPGENHAFFEN, "Het beroepsgeheim wanneer de patiënt slachtoffer is. Het doolhof van Cassatie"
 • Cass. 14 september 2021, met noot P. HOET, "Een opleiding als bijzondere voorwaarde bij een probatie-uitstel"
 • Cass. 28 september 2021, met noot P. HOET, "Een uittreksel uit het strafregister tot bewijs van een eerdere veroordeling: voldoende om uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf te weigeren"
 • EHRM 27 mei 2021, met noot J. DE METS, "Secundaire victimisatie en gerechtelijke motivering"
 • HvJ 2 februari 2021, met noot T. BAUWENS en S. LAMBERIGTS? "Silence is a really good answer, that you are entitled to: HvJ onderschrijft ruime draagwijdte zwijgrecht"
 • Cass. 3 april 2021, met noot J. VANDEUREN, "Het bewijs van kennisname van de betekening van een verstekvonnis en van de informatieplicht"

Wordt verwacht

Doctrine

 • De fiscus voor de strafrechter: de traditionele burgerlijke partijstelling versus de kersverse zelfstandige vordering (A.L. CLAES en J. DE SMEDT)

Jurisprudentie

 • Cass. 1 juni 2021 en Cass. 8 februari 2022, met noot K. SWENNEN en J. DECOKER, "Het grievenstelsel buitenspel bij het hoger beroep tegen een vonnis dat een verzet ongedaan verklaart"
 • Cass. 22 januari 2022, Cass. 25 januari 2022, Cass. 29 maart 2022 en Cass. 29 maart 2022, met noot C. VAN DE HEYNING, "Het gebruik van communicatiegegevens bewaard op basis van de vernietigde dataretentiewet: Cassatie schijnt haar licht"
 • GwH nr. 15/2022, 3 februari 2022, met noot A.L. CLAES en J. DE SMEDT, "Afwezigheid KI-controle bij langdurig opsporingsonderzoek ongrondwettig: nieuwe stap richting eengemaakt vooronderzoek?"
 • Cass. 15 februari 2022, met noot B. MEGANCK, "Het niet-horen van een getuige à charge"
 • Cass. 28 september 2021, met noot R. VASSEUR, "Burgerlijke partij kan geen hoger beroep aantekenen tegen een beslissing tot niet-uithandengeving van een minderjarige delictpleger"
 • Cass. 8 maart 2022, met noot P. HOET, "De rechter moet kiezen tussen de verschillende soorten sancties"
 • Cass. 5 oktober 2021 en EHRM 14 september 2021 (nr. 40419/19), met noot M. GIACOMETTI en C. VAN DE HEYNING, "Misbruik van intieme beelden online: Straatsburg en Cassatie verduidelijken"

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Moyen

60 pages

Code de commande

BP/STRAFRF-ME

Type de publication

E-Magazine

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats