Variërende toetsingsintensiteit in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof <p>In <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL-BE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">dit doctoraat wordt onderzocht hoe de striktheid van de rechterlijke toetsing door het Belgische Grondwettelijk Hof varieert. </span></p>

Variërende toetsingsintensiteit in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof

In dit doctoraat wordt onderzocht hoe de striktheid van de rechterlijke toetsing door het Belgische Grondwettelijk Hof varieert. 

Montrer plus

Date de publication: 22/02/2024

Variërende toetsingsintensiteit in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof <p>In <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: NL-BE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">dit doctoraat wordt onderzocht hoe de striktheid van de rechterlijke toetsing door het Belgische Grondwettelijk Hof varieert. </span></p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

De ene toets is de andere niet. Als rechtscolleges de wettigheid van overheidsbeslissingen controleren, dan doen ze dat met een wisselende striktheid. Ook het Grondwettelijk Hof volgt niet altijd het vooropgestelde stramien. Soms laat het bepaalde stappen van de klassieke proportionaliteitstoets achterwege of hecht het veel geloofwaardigheid aan het standpunt van de overheid. Dat fenomeen staat bekend onder de noemer van ‘toetsingsintensiteit’. Hoewel de variërende toetsingsintensiteit in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof bekend is, vormde dat thema nog maar sporadisch het voorwerp van wetenschappelijk onderzoek. Dit proefschrift remedieert die kennisleemte.

Uit de resultaten van een kwalitatieve rechtspraakanalyse van 613 cases vloeit voort dat een uitgewerkte rechterlijke doctrine inzake toetsingsintensiteit ontbreekt. Daardoor staat de toetsingspraktijk van het Hof op gespannen voet met diverse rechtsstatelijke principes. Bijgevolg suggereert dit proefschrift om toe te werken naar de introductie van een precieze, voorspelbare en theoretisch onderbouwde visie op toetsingsintensiteit.

 

Het Grondwettelijk Hof valt niet meer weg te denken uit het Belgische rechtsstatelijk systeem. Het rechtscollege heeft een enorme impact, vermits het exclusief bevoegd is om beslissingen van de wetgevende macht te toetsen aan de Grondwet en desgevallend te vernietigen. In de media wordt daarom regelmatig de vrees uitgesproken voor een ‘rechterlijk activisme’. De rechter, in dit geval het Grondwettelijk Hof, zou zich niet in de schoenen van de wetgever mogen plaatsen. Desalniettemin gaan er ook stemmen op die beweren dat rechters net zeer terughoudend zijn bij de beoordeling van overheidsbeslissingen. Deze kwestie wordt in dit onderzoek onder de loep gelegd. Is het Grondwettelijk Hof effectief streng ten aanzien van de wetgevende macht, of tracht het de beleidsvrijheid van de wetgever net te eerbiedigen?

Dit onderzoek behandelt een actueel thema. Op basis van een grondig rechtsvergelijkend onderzoek, empirische onderzoeksmethoden en een normatieve analyse wordt de striktheid van de  toetsing door het Grondwettelijk Hof onder de loep genomen. Het onderzoek bevat niet alleen een wetenschappelijke bespreking van buitenlandse rechtspraak en rechtsleer maar eveneens een diepgaande kwalitatieve inhoudsanalyse van 613 arresten. Daardoor biedt het een uniek inzicht in de verschillende manieren waarop het Grondwettelijk Hof de zogenaamde ‘evenredigheidstoets’ toepast.

Auteurs / Editeurs

Téléchargements

Vous pouvez consulter et télécharger ici quelques extraits du produit :

Détails sur le produit

Date de publication

22/02/2024

Moyen

366 pages

ISBN

9789403032696

Code de commande

BP/DOCGWH-BI24001

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats