Wegen in het Vlaamse Gewest <p>Deze publicatie, verschenen in de APR-reeks, beschrijft het statuut van de wegen zoals dit van kracht is binnen het Vlaamse Gewest. Ze verwijst, waar nuttig en in beperkte mate, naar decretale initiatieven binnen de overige gewesten en naar rechtspraak die betrekking heeft op wegen die gelegen zijn binnen deze gewesten.</p>
<p> </p>

Wegen in het Vlaamse Gewest

Deze publicatie, verschenen in de APR-reeks, beschrijft het statuut van de wegen zoals dit van kracht is binnen het Vlaamse Gewest. Ze verwijst, waar nuttig en in beperkte mate, naar decretale initiatieven binnen de overige gewesten en naar rechtspraak die betrekking heeft op wegen die gelegen zijn binnen deze gewesten.

 

Montrer plus

Auteurs: A.M. Draye Montrer plus Montrer moins

Wegen in het Vlaamse Gewest <p>Deze publicatie, verschenen in de APR-reeks, beschrijft het statuut van de wegen zoals dit van kracht is binnen het Vlaamse Gewest. Ze verwijst, waar nuttig en in beperkte mate, naar decretale initiatieven binnen de overige gewesten en naar rechtspraak die betrekking heeft op wegen die gelegen zijn binnen deze gewesten.</p>
<p> </p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Deze publicatie behandelt het administratief statuut van de wegen. Dit statuut wordt nog steeds ten dele beheerst door wetgeving die tot stand kwam in de periode van het unitaire België, dan wel bleef behoren tot de federale bevoegdheid. Wel werd de voorbije decennia een groot deel van de bevoegdheid over het statuut van de wegen gefaseerd overgedragen naar de Gewesten. Recent nog werd binnen het Vlaamse Gewest met een decreet van 3 mei 2019 “houdende de gemeentewegen” (BS 12 augustus 2019), dat per 1 september 2019 in werking trad, voor deze ruime categorie van wegen een volledig nieuw statuut uitgewerkt.

Volgende aspecten van wegen in het Vlaamse Gewest komen onder meer aan bod:

 • Openbare weg met aanhorigheden
 • Rechten en plichten van aangelanden
 • Particuliere wegen
 • Bevoegdheden in het Federale België
 • Bestuurlijke indeling in hoofdwegen en kleine wegen
 • Autosnelwegen
 • Gewestwegen
 • Vaststelling, opmaak en opheffing van rooilijnen
 • Gemeentewegen
 • Aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen
 • Buurtwegen
 • Boswegen en jaarpaden
 • Samenloop
De Algemene praktische rechtsverzameling (APR) bestudeert alle deeldomeinen van het recht. Ze verschaft u als praktijkjurist wetenschappelijke en gebruiksklare kennis over uw vakgebied.

Steeds op de hoogte blijven? Met een reeksabonnement ontvangt u automatisch elke nieuwe uitgave in deze reeks, en dat aan een voordelige abonnementsprijs, die 20% goedkoper is dan een losse uitgave

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

30/03/2020

Moyen

ISBN

9789403013763

Code de commande

BP/APR-BI20091

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats