Zaakwaarneming <span>Omvattende analyse van de zaakwaarneming, op basis van de wetgeving, de rechtspraak, de rechtsleer evenals rechtsvergelijkende beschouwingen. Dit boek is verschenen in de prestigieuze APR-reeks.</span>

Zaakwaarneming

Omvattende analyse van de zaakwaarneming, op basis van de wetgeving, de rechtspraak, de rechtsleer evenals rechtsvergelijkende beschouwingen. Dit boek is verschenen in de prestigieuze APR-reeks. Montrer plus

Auteurs: E. Beysen Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 08/09/2006

Zaakwaarneming <span>Omvattende analyse van de zaakwaarneming, op basis van de wetgeving, de rechtspraak, de rechtsleer evenals rechtsvergelijkende beschouwingen. Dit boek is verschenen in de prestigieuze APR-reeks.</span>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

De zaakwaarneming is één der meest onderbelichte bronnen van het Belgische gecodificeerde verbintenissenrecht. Ten onrechte, want de zaakwaarneming is het traditionele voorbeeld van de altruïstisch handelende buurman die een brand op het belendende perceel poogt te blussen, reeds lang ontgroeid. In het hedendaagse recht wordt de zaakwaarneming gekenmerkt door een inherente flexibiliteit, waardoor ze in de meest uiteenlopende hypotheses toepassing kan vinden. Deze flexibiliteit bergt echter ook risico´s in zich daar de erkenning van een zaakwaarneming bijzonder verregaande rechten en plichten voor de betroffen partijen kan doen ontstaan.

De auteur bezorgt met dit boek een omvattende analyse van de materie, op basis van de wetgeving, de rechtspraak, de rechtsleer evenals rechtsvergelijkende beschouwingen. Na een algemene situering van de zaakwaarneming binnen het Belgische verbintenissenrecht behandelt hij de ontstaansvoorwaarden en vervolgens de rechtsgevolgen van de zaakwaarneming. Hierbij wordt op een overzichtelijke wijze onderscheiden tussen de rechtsgevolgen tussen de zaakwaarnemer en de belanghebbende enerzijds en de rechtsgevolgen t.o.v. derden anderzijds.

De Algemene praktische rechtsverzameling (APR) bestudeert alle deeldomeinen van het recht. Ze verschaft u als praktijkjurist wetenschappelijke en gebruiksklare kennis over uw vakgebied. 

Steeds op de hoogte blijven? Met een reeksabonnement ontvangt u automatisch elke nieuwe uitgave in deze reeks, en dat aan een voordelige abonnementsprijs, die 20% goedkoper is dan een losse uitgave.  

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

08/09/2006

Moyen

ISBN

9789046505496

Code de commande

BP/APR-BI6066

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats