Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht <p>Met veel aandacht voor bestuursrechtelijke kwesties en bevoegdheidsvraagstukken</p>
<p>Al meer dan 60 jaar informeert dit vaktijdschrift de overheidsprofessional maandelijks over de relevante wetgeving en rechtspraak voor federale, regionale en lokale besturen. Nieuwe wetgeving, belangrijke arresten en nieuwe tendensen in publiekrechtelijke en bestuurswetenschappelijke materies komen aan bod.</p>

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht

Met veel aandacht voor bestuursrechtelijke kwesties en bevoegdheidsvraagstukken

Al meer dan 60 jaar informeert dit vaktijdschrift de overheidsprofessional maandelijks over de relevante wetgeving en rechtspraak voor federale, regionale en lokale besturen. Nieuwe wetgeving, belangrijke arresten en nieuwe tendensen in publiekrechtelijke en bestuurswetenschappelijke materies komen aan bod.

Toon meer

Auteurs: Alen A., Brems E., Foubert P., Meersschaut F., Moerenhout R., Opdebeek I., Smets J., Van Damme, M., Velaers, J. Toon meer Toon minder

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht <p>Met veel aandacht voor bestuursrechtelijke kwesties en bevoegdheidsvraagstukken</p>
<p>Al meer dan 60 jaar informeert dit vaktijdschrift de overheidsprofessional maandelijks over de relevante wetgeving en rechtspraak voor federale, regionale en lokale besturen. Nieuwe wetgeving, belangrijke arresten en nieuwe tendensen in publiekrechtelijke en bestuurswetenschappelijke materies komen aan bod.</p>
NIEUW
Reserveren
PROMOTIE
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Tijdelijk niet leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

incl. BTW

Afgeloste btw

incl. BTW

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

Vaste rubrieken zijn:

 • Bijdragen: belangrijke bestuurskundige en publiekrechtelijke bijdragen
 • De droom: een rubriek over hoe het recht zou kunnen zijn
 • Kronieken: lokale besturen, onderwijs, overheidsopdrachten, parlementair recht, rechtspositie overheidspersoneel, statuten overheidsinstellingen, ruimtelijke ordening en stedenbouw, Nederland
 • Rechtspraak: Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Hof van Justitie en Gerecht van de Europese Unie, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie, Raad van State, Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen
 • Adviezen van de Raad van State
 • Boekbesprekingen
 • Mededelingen: studiedagen, laatste nieuwtjes

 

Recent verschenen:

  • AERTS, S., Lokale autonomie en de rechtspositieregeling van het Vlaams gemeentepersoneel. Beknopte schets en signalering van enkele knelpunten.
  • ARRAS, S. en BRAUN, C., EU-agentschappen en belanghebbenden: een onderzoek naar de vraagzijde van overleg.
  • BIJNENS, D., SCHOLLEN, P. en THEUNIS, J., De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2013.
  • BORTELS, H., Het gezamenlijk decreet – een bijkomend instrument van het coöperatief federalisme of een verdere stap richting het confederalisme?
  • BORTELS, H., Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2014. Bevoegdheid en rechtspleging.
  • DE JAEGERE, J., Inclusiviteit als deliberatieve bouwsteen van legitimiteit: een empirische analyse van het Belgische Grondwettelijk Hof.
  • GEUENS, M., De toekomst van het petitierecht en de Europese Ombudsman na het Europees burgerinitiatief.
  • KINDT, E., De federale GAS-Wet en het recht op spelen – een onderzoek naar de overeenstemming van het begrip van de openbare overlast met de internationale mensenrechten.
  • MOONEN, T., De invloed van het Grondwettelijk Hof op de uitlegging van de Grondwet door andere rechters en door de wetgever.
  • SOMERS, S., Het gelijkheidsbeginsel als bevoegdheidsverdelend criterium: Over de toepasbaarheid van het gelijkheidsbeginsel wanneer wetgevers van een verschillend niveau een soortgelijke situatie op een verschillende manier reguleren.
  • STAS, K., De staatsrechtelijke positie van en de controle op het Comité P.
  • TODTS, L., Het gemeentelijk plaatsverbod: een eerste verkenning en toetsing aan het fundamentele recht op persoonlijke bewegingsvrijheid.
  • VELAERS, J., De pariteit in de Ministerraad (artikel 99, tweede lid van de Grondwet): een vereiste met een louter taalkundige, een communautaire of ook een ‘taalgroep-parlementaire’ betekenis?
  • VERMEIRE, L. en VOS, I., Rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten bij de Raad van State: een eerste stand van zaken na de rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013 en de hervorming van de Raad van State in 2014.
  • WIRTGEN, A., Het belang als ontvankelijkheidsvoorwaarde van het middel in het kader van het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State.

Op het einde van het jaar krijgt u ook een index met een overzicht van de opgenomen rechtsleer en rechtspraak.

Met stevige verzamelband per jaargang, inbegrepen in de abonnementsprijs. U ontvangt hem bij het eerste nummer van elke jaargang.

Peer review-procedure

De door de auteur ingediende doctrine zal aan twee peer reviewers worden voorgelegd.

De peer reviewers worden, voor de druk van de tekst, niet op de hoogte gebracht van de identiteit van de auteur (de peer reviewer ontvangt een geanonimiseerde tekst). De auteur kent de identiteit van de peer reviewers niet. Deze werkwijze heet: (dubbele) double blind peer review.

De peer reviewer stelt de strekking van de bijdrage vast, en geeft aan:
1. of voldaan is aan de wetenschappelijke criteria;
2. of voldaan is aan de andere voorwaarden voor publicatie;
3. of aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden voor publicatie.

De peer review bevat de vermelding “mag opgenomen worden in TBP” of duidt de aanpassingen en correcties aan die moeten worden uitgevoerd (inkorting, actualisering, vormelijke en inhoudelijke verbeteringen).

De hoofdredacteur geeft deze beoordeling aan de auteur. Indien aanpassingen nodig zijn, bezorgt de auteur aan de redactie een aangepaste versie binnen de termijn afgesproken met de hoofdredacteur of, indien er geen termijn afgesproken is, binnen een redelijke termijn.

Auteurs / Redacteurs

Productinformatie

Medium

64 pagina\'s

Bestelcode

BP/TBPRF-ME

Publicatievorm

E-periodical

Productinformatie

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen