De Aangiftegids personenbelasting: een onmisbare hulp voor iedere fiscale professional

Interview met auteur Maurice De Mey

Als cijferberoeper, advocaat, notaris, financieel adviseur, belastingconsulent of vastgoedmakelaar heeft u nood aan een volledig en professioneel hulpmiddel om de aangiften voor de personenbelasting vlot en correct in te dienen. Ook voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019 kunt u rekenen op de Aangiftegids personenbelasting van Wolters Kluwer. Wat zijn de troeven van deze uitgave? Welke nieuwigheden zijn er dit jaar op te tekenen? En waarmee moet u als fiscaal professional rekening houden? Tijd voor een gesprek met Maurice De Mey, een autoriteit inzake personenbelasting en de auteur van deze aangiftegids.

De troeven van de Aangiftegids personenbelasting

Waarom is het belangrijk te werken met een boek als de ‘Aangiftegids personenbelasting?

In heel wat kranten en tijdschriften verschijnen in deze periode weer bijlagen rond de belastingaangifte. Er zijn ook tal van populaire bestsellers rond het onderwerp op de markt. Dat soort publicaties is echter te beperkt voor de noden van echte professionals in het veld.

De Aangiftegids personenbelasting is een compleet naslagwerk waarin u, voor aanslagjaar 2020, inkomsten van 2019, alle informatie per vak terugvindt en voor de geregionaliseerde vakken X, XI en XII ook per gewest en/of federaal. Op die manier hoeft u als gebruiker geen overbodige informatie door te nemen die niet op dat gewest van toepassing is.

Zaken die betrekking kunnen hebben op meerdere vakken, zoals beroepskosten, voordelen van alle aard enzovoort, hebben we onder de vorm van Topics gepresenteerd.

Verder hebben we talrijke schema’s en overzichten van onder andere diverse cijfers of bedragen opgenomen. Dat laat u toe onmiddellijk te zien wat u nodig heeft, zonder de hele wetgeving te moeten doorzoeken.

Tot slot bevat het werk de al gekende wijzigingen voor de volgende aanslagjaren als ‘vooruitblik’. Zo kan u als professional deze aangiftegids ook gebruiken om uw klanten te adviseren.

Nieuwigheden in de belastingaangifte PB

Welke nieuwigheden zijn er dit jaar op te tekenen rond de aangifte personenbelasting?

Er zijn nieuwigheden en wijzigingen op verschillende vlakken. Ik som ze hieronder op.

Nieuwe belastingverminderingen

 • Rechtsbijstandverzekering: 40% belastingvermindering op maximum 310,00 EUR of 124,00 EUR
 • Vrij aanvullend pensioen werknemers: 30% belastingvermindering op de betaalde premie

Nieuw tarief voor de kapitalen van extralegale pensioenen

 • 10% i.p.v. 16,5% en marginale belasting op slechts 80% i.p.v. op 100% van de fictieve rente, niet alleen als men ten minste 65 jaar is maar ook na 45 jaar loopbaan

Nieuwe vrijstellingen

 • Vrijstelling van onroerend inkomen bij overdracht van een recht van opstal, erfpacht of een gelijkaardig onroerend recht
 • Toevoeging van de vrijwillige ambulanciers voor dringende hulpverlening aan de vrijstelling voor vrijwillige brandweerlui en de vrijwilligers bij de civiele bescherming
 • Invoering van het mobiliteitsbudget voor werknemers met een bedrijfswagen
 • Mogelijkheid voor de werkgevers om de opzeggingsvergoedingen te provisioneren door een vrijgesteld sociaal passief aan te leggen ingevolge het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden

Verhoging vrijgestelde bedragen

 • 800,00 EUR vrijgestelde dividenden i.p.v. 640,00 EUR
 • Bijkomend maximum jaarbedrag van 2.549,90 EUR aan vrijwilligersvergoedingen voor bepaalde groepen van vrijwilligers in de sportsfeer, de nacht- en dagoppas en het niet-dringend ziekenvervoer
 • 120,00 EUR i.p.v. 4.560,00 EUR voor de vrijwillige brandweer, ambulanciers, civiele bescherming

Daarnaast zijn er ook een aantal wijzigingen die belangrijk zijn wanneer u het aanslagbiljet of het voorstel van vereenvoudigde aangifte controleert. Die veranderingen brengen geen wijziging van codes mee. Het gaat concreet om gewijzigde belastingverminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten:

 • Aanpassing van de basisverminderingen gelet op de verhoging van en de overstap naar een ‘enige’ basisbelastingvrije som
 • Nieuwe ‘aanvullende’ vermindering voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten, dus niet voor werkloosheidsvergoedingen en wettelijke ziekte- en invaliditeitsvergoedingen, om de ‘pensioenval’ en de ‘activiteitsval’ te vermijden

 

Waarom zijn die nieuwigheden er gekomen?

Een aantal nieuwigheden vullen enkele hiaten in de wetgeving op die het gelijkheidsbeginsel konden schenden. Denk maar aan het VAPW, de vrijwillige ambulanciers, de volledige loopbaan van 45 jaar, overdracht van het recht van erfpacht, opstal enzovoort. Er zijn ook een aantal ‘cadeautjes’ uitgedeeld: de rechtsbijstandsverzekering, het sociaal passief (al is dat wel geen groot geschenk …), het mobiliteitsbudget en de verhoging van het jaarmaximum voor vrijwilligers in de sportsector, die al een bijzonder interessant fiscaal en parafiscaal stelsel genieten zonder echte wettelijke basis.

Aandachtspunten voor fiscale specialisten

Tot slot, waarmee moeten fiscalisten, accountants en belastingadviseurs zeker rekening houden wanneer ze aangiften voorbereiden?

Belangrijk is dat ze nagaan of hun cliënten een voorstel van vereenvoudigde aangifte gekregen hebben. Wanneer u aan dit voorstel wijzigingen wil aanbrengen via Tax-on-Web, moet dat ten laatste op 16/07/2020, en niet op 22/10/2020, gebeuren. Daarnaast wil ik per vak enkele aandachtspunten vermelden:

 • Vak II:
  • De problematiek van kinderen of andere personen ten laste, zeker in het geval van co-ouderschap
 • Vak III:
  • Het aan te geven bedrag inzake inkomsten van buitenlandse onroerende goederen
 • Vak IV:
  • Vermelden van het aantal kilometer indien de enkele afstand voor woon-werkverkeer meer bedraagt dan 75 km
  • Correcte vermelding op het einde van het vak inzake buitenlandse inkomsten
 • Vak VII:
  • Het tijdig opvragen bij hun cliënten van de attesten m.b.t. ontvangen dividenden
  • Het aan te geven bedrag inzake buitenlandse interesten en dividenden
  • Nagaan van het huwelijksstelsel van de cliënten
 • Vak VIII:
  • Nagaan of er onderhoudsuitkeringen betaald worden aan een in het buitenland wonende onderhoudsgerechtigde
 • Vak IX:
  • Goed het onderscheid maken tussen woonkredieten voor de ‘eigen’ woning en die voor andere onroerende goederen
  • Optimale interestverdeling bij een gemeenschappelijke aanslag
 • Vak X:
  • Beperking van de kinderoppaskosten tot 11,20 EUR per dag en per kind
  • Opletten of men de uitgave of de zelf berekende belastingvermindering dient te vermelden
 • Vak XIII:
  • Verplichte vermeldingen
 • Vak XXII:
  • Vermelding van de eerste vestiging als ‘nieuwe’ zelfstandige

Aangiftegids Personenbelasting

De Aangiftegids Personenbelasting is een onmisbaar basiswerk, volledig aangepast aan de nieuwe aangifte. Het werk biedt een volledige en diepgaande bespreking van de personenbelasting volgens de structuur van de aangifte. Deze handige gids onderscheidt zich door zijn diepgang en volledigheid. De theorie wordt aangevuld met uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak, rechtsleer en administratieve commentaren.

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen