De optionele professionele onroerende verhuur

Onroerende goederen verhuren met btw: hoe zit dat?

De verhuur van uit hun aard onroerende goederen (bv. stuk grond, kantoorruimte, …) is vrijgesteld van btw. Op deze regeling bestaan een aantal uitzonderingen die wel onder de toepassing van de btw vallen.

Sinds 1 januari 2019 heeft men de mogelijkheid om onroerende goederen te verhuren met btw en bijgevolg ook de btw af te trekken. Het gaat hier over een optionele regeling. Deze keuze heeft als gevolg dat de verhuurder btw moet aanrekenen op de verhuurprijs én aan de andere kant ook recht op aftrek van btw verkrijgt.

Hieraan zijn een zestal voorwaarden verbonden.

  1. De optionele btw-heffing geldt enkel voor gebouwen en gedeelten van gebouwen
  2. De nieuwe regels gelden alleen maar als de huurder zelf btw-plichtig is
  3. Zowel de verhuurder als de huurder moeten ervoor kiezen om de verhuring van het pand aan btw te onderwerpen
  4. Het optioneel btw-stelsel geldt enkel voor nieuwbouw of fundamentele vernieuwbouw aangevangen vanaf 1 oktober 2018
  5. Als de huurder geen volledig recht op aftrek heeft van de btw en hij met de verhuurder verbonden is op basis van een limitatieve lijst van persoonlijke, financiële of organisatorische banden, dan moet de aangerekende huurprijs marktconform zijn, d.i. de normale waarde
  6. Een herzieningstermijn van 25 jaar (i.p.v. de gebruikelijke 15 jaar) is van toepassing wanneer het gebouw voor een optioneel belaste verhuur wordt aangewend

 

Op de aanrekening van de huurgelden, inclusief gedeelte m.b.t. het bijhorend terrein, is in principe het normale btw-tarief van 21 % van toepassing. Onder bepaalde voorwaarden kan het btw-tarief van 6 of 12 % worden toegepast.

De optie voor de btw-heffing bedoeld in artikel 44, § 3, 2°, d) WBTW wordt uitgeoefend door middel van een door de verhuurder en de huurder gedateerde en ondertekende verklaring, ten laatste op het tijdstip dat het huurcontract uitwerking heeft tussen de partijen.

 

Meer weten over de optionele onroerende verhuur?

In het Btw-praktijkboek licht auteur Marc Govers in heldere taal de optionele onroerende verhuur toe.


In dit inkijkexemplaar van het boek vindt u meer informatie over dit onderwerp.

 

 

 

 

Over de auteur

 

Auteur Marc Govers is erkend IAB belastingconsulent en is verbonden aan THE VAT HOUSE bv – Het BTW Huis. Hij deed zowel bij de overheid als in de privésector ervaring op inzake btw, internationale handel en fiscale procedures. Hij is auteur van heel wat uitgaven omtrent btw, gaande van btw-wetgeving tot de online fiscale databank.

                       

 

 

Meer weten over de optionele professionele onroerende verhuur?

Nood aan praktische antwoorden op al uw btw-vragen?

U vindt alles over btw in het Btw-Praktijkboek.

 

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen