Uw gids bij vragen over sociale wetgeving, ook bij tijdelijke werkloosheid in crisistijd

 

Het coronavirus blijft helaas het nieuws domineren. De gezondheidscrisis laat zich ook nog steeds voelen op de werkvloer. Ondernemers en HR-professionals zien zich geconfronteerd met heel wat sociale maatregelen. Daardoor wordt hun taak elke dag lastiger en delicater. De Gids voor sociale reglementering in ondernemingen staat u bij met praktische en gerichte antwoorden op al uw vragen. Bijvoorbeeld over tijdelijke werkloosheid wegens corona.

Hoe zat het weer met tijdelijke werkloosheid vanwege de coronacrisis?

Vanaf 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021 (behoudens verdere verlenging) kan elke tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronaviruscrisis opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, ‘ongeacht of de werkgever al dan niet is erkend als zijnde uitzonderlijk hard getroffen door de crisis of hij wel of niet tot een uitzonderlijk hard getroffen sector behoort’. We herstellen of keren dus terug naar de vereenvoudigde procedure die van 13 maart tot 31 augustus 2020 van toepassing was. Alle situaties die sinds 13 maart 2020 door de RVA als gevallen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘corona’ worden beschouwd, kunnen dus nog steeds door de werkgevers worden ingeroepen.

Bovendien accepteert de RVA nu ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona:

 • voor werknemers die niet ziek zijn maar thuis in quarantaine moeten blijven;
 • voor werknemers die afwezig moeten blijven van het werk om een kind op te vangen wegens de sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten, ingevolge een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken, en die bij hun werkgever een door de instelling naar behoren ingevulde verklaring van sluiting wegens corona indienen;
 • voor werknemers die niet kunnen werken omdat zij moeten zorgen voor een kind dat in quarantaine is geplaatst.

 

De 'Gids voor sociale reglementering in ondernemingen' is uitgegroeid tot dé bijbel voor iedere practicus die een sociaal-juridische vraag heeft.


Wat moet de werkgever doen?

De werkgever volgt een vereenvoudigde procedure van inwerkloosheidsstelling:

 • De werkgever is niet verplicht (in tegenstelling tot in het geval van tijdelijke werkloosheid wegens ‘gewone’ overmacht) om de overmacht vooraf aan het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA mee te melden;
 • de werkgever moet enkel een ASR scenario 5 indienen (dit is een elektronische mededeling van het sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen aangeeft dat de werknemer tijdelijk werkloos werd gesteld). Deze maandelijkse mededeling moet gebeuren voor elke maand waarin er tijdelijke werkloosheid is geweest. In de ASR scenario 5 geeft de werkgever als reden voor de werkloosheid ‘overmacht coronavirus’ op en vermeldt hij naast ‘aard van de dag’ de code 5.4;
 • er moet geen ASR scenario 2 worden verricht;
 • de werkgever is niet verplicht om de werknemer een C3.2A (of C3.2A-constructie) controlekaart uit te reiken, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid;
 • de werkgever moet wel nog steeds voldoen aan de hierboven beschreven modaliteiten voor de schorsing van de overeenkomst.

Nog twee opmerkingen:

De werkgevers die na 31 augustus 2020 mededelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen naar de RVA hebben gestuurd (voor arbeiders, bedienden of in het kader van een overgangsregeling voor bedienden), kunnen terugkeren naar het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Daartoe moeten ze aan het einde van de maand gewoon een ASR scenario 5 indienen waarin zij de werkloosheidsdagen aanmerken als ‘overmacht corona’. Dat is de enige formaliteit.

Indien de werkgever een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wenst te gebruiken of te behouden (door vermelding van de code ‘aard van de dag’ 5.1 in de ASR scenario 5), zullen de bestaande procedures inzake economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden (art.51 en 77/1 e.v. van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) van toepassing blijven. De overgangsregeling voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zal ook in dit geval verder toegepast kunnen worden voor arbeiders en bedienden (bijvoorbeeld mogelijkheid voor arbeiders om een volledige schorsing van de prestaties gedurende maximaal 8 weken in plaats van 4 weken te vragen).

Wat moet de werknemer doen?

De werknemer die tijdelijk werkloos is gesteld, moet zijn aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond) aan de hand van een vereenvoudigd formulier ‘C3.2 Werknemer Corona’ (dit formulier is beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen). Indien de werkloosheid wordt veroorzaakt door een geannuleerd evenement moet de werknemer het formulier ‘C3.2 Werknemer - Corona - Evenementen’ gebruiken.

We merken nog op dat de werknemer die in quarantaine wordt geplaatst, onmiddellijk een quarantaine-attest (bijvoorbeeld als hij een risicopatiënt is) of een bewijs dat dienstdoet als quarantaine-attest (sms van het tracingcenter ten gevolge van een contact met een hoogrisicopersoon) aan zijn werkgever moet bezorgen. Ook moet hij aan zijn werkgever het eventuele corona-sluitingsattest bezorgen dat werd afgeleverd door de scholen/kinderdagverblijven, na het te hebben ingevuld en ondertekend.

Hoeveel bedraagt de uitkering bij werkloosheid door de coronacrisis?

Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering blijft tot 31 maart 2021 behouden op 70% van een geplafonneerd gemiddeld dagloon (plafond sinds 1maart 2020 vastgesteld op 2.754,76€ per maand) (KB van 30 maart 2020, art.5, lid 1 en 16, §1, lid 3).

Naast de werkloosheidsuitkeringen werd ook beslist dat werknemers die tijdelijk werkloos zijn geworden wegens overmacht als gevolg van de coronaviruscrisis (COVID-19) tot 31 maart 2021 een toeslag van 5,63€ bruto per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen blijven ontvangen (bedrag ten laste van de RVA).

Op de werkloosheidsuitkeringen zullen geen socialezekerheidsbijdragen worden ingehouden. Tot 31 maart 2021 zal er echter wel 15% bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op de werkloosheidsuitkeringen (zie de bijlage III van het KB van 16december 2020 tot wijziging van het KB/WIB92 (BS 22.12.2020), punt 2.13, D en E).

Ontdek de Gids voor sociale reglementering in ondernemingen

 

 

De 'Gids voor sociale reglementering in ondernemingen' is uitgegroeid tot dé bijbel voor iedere practicus die een sociaal-juridische vraag heeft.

 

 

 

Ontdek de Gids loonfiscaliteit in ondernemingen

 

De Gids loonfiscaliteit in ondernemingen kreeg dit jaar weer een update. Met o.a. alle maatregelen die zijn genomen in het kader van de COVID-19-pandemie.

 

System.Exception: Multiple node elments can't be created.
  at HtmlAgilityPack.HtmlNode.CreateNode(String html) in C:\Users\Jonathan\source\repos\HtmlAgilityPack\HtmlAgilityPack.Shared\HtmlNode.cs:line 658
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_rte_cshtml.ParseMacros(String content) in C:\WK\Website\Views\Partials\grid\editors\rte.cshtml:line 28
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_rte_cshtml.Execute() in C:\WK\Website\Views\Partials\grid\editors\rte.cshtml:line 7
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\WK\Website\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Ontdek SocialEye – dé volledige sociaal-juridische databank

SocialEye biedt hr-professionals en -experts in arbeidsrecht een stevige basis voor hun hr-beleid. Deze praktische online databank biedt u juridische ondersteuning van specialisten in sociale wetgeving. De tool schept duidelijkheid over tijdelijke werkloosheid, ontslag, loonbeslag, tijdskrediet, mobiliteitsvergoeding, … en biedt u praktische antwoorden met volledige juridische zekerheid – zonder lange wachttijden.

 

System.Exception: Multiple node elments can't be created.
  at HtmlAgilityPack.HtmlNode.CreateNode(String html) in C:\Users\Jonathan\source\repos\HtmlAgilityPack\HtmlAgilityPack.Shared\HtmlNode.cs:line 658
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_rte_cshtml.ParseMacros(String content) in C:\WK\Website\Views\Partials\grid\editors\rte.cshtml:line 28
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_rte_cshtml.Execute() in C:\WK\Website\Views\Partials\grid\editors\rte.cshtml:line 7
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\WK\Website\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20
Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen