Home > Nieuws > Recht

Nieuws - Recht

Verstek en verzet in het civiele geding praktisch bekeken

Auteur Sven Mosselmans geeft tekst en uitleg bij zijn laatste pennenvrucht, Verstek en verzet in het civiele geding, verschenen in de reeks Algemene praktische rechtsverzameling.

Ongerechtvaardigde verrijking

Dat het verrijkingsrecht inderdaad op de drempel van een nieuwe fase staat, bewijst Prof Eric Dirix met zijn boek Ongerechtvaardigde verrijking. Hij biedt tekst en uitleg bij zijn boek en begeleidt u daarmee graag door deze nieuwe evolutie.

Sociale Compendia: een volgende stap naar allesomvattendheid

Auteurs Willy van Eeckhoutte, Ann Taghon en Ester Van Oostveldt staan stil bij de verschillende facetten van de nieuwe Sociale Compendia.

Van aanbouwwetgeving tot gestroomlijnd geheel? De hervorming van het kooprecht

Auteurs Bernard Tilleman en Frederik Van den Abeele laten hun licht schijnen over de complexiteit van de wetgeving rond koopovereenkomsten en bespreken de nieuwigheden en troeven van De gevolgen van de koop.

Overheidssteun en de Europese Commissie: hoe zit het nu met de Excess Profit Rulings in België?

Europese onderzoeken naar tax rulings halen geregeld het nieuws. Zo ook de Belgische Excess Profit Rulings. Maar hoe moet zulke staatssteun worden teruggevorderd als de Commissie oordeelt dat ze onrechtmatig is toegekend? Dr. Julie Leroy onderzocht het in haar doctoraatsthesis, die nu ook in boekvorm verkrijgbaar is. Tijd voor een interview!

 

Een praktische gids voor ontslag

Het Praktijkboek Ontslag geeft gedetailleerde informatie om elke ontslagprocedure correct af te handelen: wetgeving, rechtspraak en procedures, recente ontwikkelingen en vergoedingen.Hét standaardwerk over het Belgisch administratief recht.

Deze 22e, geheel bijgewerkte editie bevat een diepgaande bespreking van alle belangrijke bestuursrechtelijke leerstukken, zoals onder meer die betreffende de beginselen van behoorlijk bestuur en de werking van de openbare dienst.Coffee Talks met Prof. Dr. Vincent Sagaert: Over de wetshervorming die het goederenrecht naar de 21e eeuw brengt

Op 1 september 2021 treedt de nieuwe wet van 4 februari 2020 officieel in werking. Een man die alles weet over die nieuwe regelgeving is Prof. Dr. Vincent Sagaert. Als auteur van het gloednieuwe boek Goederenrecht wijdt hij ons graag in in wat deze nieuwe wetgeving precies zo uniek maakt en welke rol het boek kan spelen voor het omzetten van de wetten naar de praktijk.Hoe werknemers correct informeren en raadplegen bij vennootschapstransacties en herstructureringen?

Vennootschapstransacties en herstructureringen halen regelmatig het nieuws. Echter zijn de relevante wetteksten hierover niet altijd helder voor de werknemers van de bedrijven in kwestie. Daarom schreven Nele Van Kerrebroeck, Jennifer Granado Aranzana en Laura Mylemans Praktische gids over de informatie en raadpleging van werknemers bij vennootschapstransacties en herstructureringen.De wettelijke samenlevingsovereenkomst: onbekend maakt onbemind?

Wettelijke samenlevingsovereenkomsten worden nog al te vaak stiefmoederlijk behandeld, en dat zowel door de rechtsleer als door notarissen die hun cliënten adviseren. Daarom besloot Lynn De Schrijver een proefschrift aan het thema te wijden. Haar bevindingen zijn nu ook in boekvorm verschenen als Wettelijke samenlevingsovereenkomsten

 


Willem Debeuckelaere, Voorzitter Federale Privacy Commissie, beoordeelt 'De toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de Belgische context':

"Dit werk mag, kan en zal meteen ook doorgaan als de 'bijbel' van het gegevensbeschermingsrecht in België en Vlaanderen. Want laat daar geen twijfel over bestaan: met dit boek is voor de komende jaren het standaardwerk bij uitstek geschreven."Als dé belangrijkste gerechtskost is de rechtsplegingsvergoeding jammer genoeg onvoldoende duidelijk omschreven in het Gerechtelijk Wetboek.

In het boek Wie zal dat betalen? De rechtsplegingsvergoeding ont(k)leed werpt co-auteur Bart Van den Bergh graag zijn licht op de complexiteit en dynamiek van deze gerechtskosten.


Economische, sociale en culturele mensenrechten zijn lange tijd juridisch onbegrepen en ondergewaardeerd gebleven

Prof. dr. Wouter Vandenhole verkent de betekenis van deze (mogelijke) rechten voor de Belgische rechtsorde. Kunnen ze een bron van inspiratie zijn voor de Belgische rechtspraak?


Intellectuele eigendom beschermen? Een praktische gids voor elke ondernemer

Auteurs Sander Vanderheyde en Timothy Van de Gehuchte, beiden advocaat aan de balie van Gent en partner bij Portelio Advocaten, stonden ons te woord in het kader van deze nieuwe publicatie.

Maak een succesverhaal van online verkoop

We gingen in gesprek met Gladys Christiaensen en Tim Fransen, co-auteurs van deze juridische en fiscale gids voor e-commerce.

"Vrouwelijke advocaten staan vandaag nog niet op gelijke voet met hun mannelijke collega's"

 Als oprichtster van advocatenkantoor Artes, gastdocent aan de Universiteit van Antwerpen en Universiteit van Hasselt, moeder en voormalig Miss Belgian Beauty laat Nele Somers zich niet in één hokje stoppen. En laat dat net haar grote sterkte zijn. Op Internationale Vrouwendag praten we met haar over diversiteit en inclusie in de advocatuur en op de werkvloer.

Nieuwe editie Praktische gids voor Faillissementscuratoren

Wie als curator of rechtspracticus betrokken is bij de afhandeling van een faillissement, heeft nood aan een praktisch hulpmiddel dat is bijgewerkt volgens de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en rechtsleer. De Praktische Gids voor faillissementscuratoren is zo’n leidraad. Auteur Brigitte Vander Meulen gaat dieper in op het boek.

Interview met Tom Vandromme over de Vlaamse huurwetgeving

De Zesde Staatshervorming in 2014 droeg de federale bevoegdheid over het woninghuurrecht over aan de gewesten. Het Vlaams Gewest werkte daarom het Vlaams Woninghuurdecreet uit. In het Zakboekje Woninghuurrecht Vlaams Gewest vindt u een praktisch en actueel overzicht van die Vlaamse huurwetgeving.

Herman Nys bespreekt de rechtsregels die de toegang tot en de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg bepalen.

Over de wettelijke regeling van de gezondheidszorgberoepen is al veel geschreven. Maar nooit eerder is er een systematische studie aan gewijd die deze beroepen ook in een historisch perspectief plaatst en ze in hun onderlinge samenhang bespreekt.

Hét referentiewerk rond sociaal recht

De wereld is op dit ogenblik in de ban van het coronavirus en de daardoor veroorzaakte crisis. Deze coronacrisis heeft ook gevolgen voor de sociale wetgeving. Het Sociaal Zakboekje 2020-2 helpt u om ook in deze crisisperiode het overzicht te behouden, een ambitie die het Sociaal Zakboekje al 40 jaar lang koestert.

Onmiskenbare hulp voor het notariaat krijgt nieuwe editie

Als notaris of als notarieel medewerker hebt u nood aan de relevante wetgeving om uw cliënten te adviseren. Het gaat om zeer uiteenlopende wetten uit al even diverse bronnen. Het Notarieel wetboek bundelt al de wetgeving, decreten, ordonnanties, besluiten, verdragen en reglementen die nodig zijn in het notariaat. Samensteller André Michielsens licht de blijvende relevantie van het Notarieel wetboek toe.

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen