Tiberghien - Handboek fiscaal recht: uw referentie in fiscaliteit


Al meer dan 65 jaar is Tiberghien – Handboek voor fiscaal recht dé referentie voor iedereen die zich in het complexe kluwen van de fiscaliteit waagt. Zoals ieder jaar kreeg deze encyclopedie opnieuw een update en is hij aan de 39e editie toe. Want de fiscale wetgeving blijft verder groeien in al haar complexiteit. Koen Morbée en Tom Schepens van Tiberghien stonden ons te woord.

Wat zijn enkele opvallende nieuwigheden die in deze editie aan bod komen?

Tom Schepens: Het meest opvallend is wellicht dat de fiscale trein alsmaar blijft ‘doordenderen’, hoewel we in 2019-2020 meer dan 500 dagen geen volwaardige regering hadden. Ten opzichte van de vorige editie zijn er nog maar eens 153 pagina’s fiscale duiding bijgekomen. Het Handboek telt nu bijna 3000 bladzijden. De eerste uitgave van 1955 telde net geen 500 pagina’s. Een verzesvoudiging dus. Dat vat alles zowat samen. Albert Tiberghien zou zeggen dat zelfs een regering in lopende zaken “de woekerplanten van de almaar wisselende fiscaliteit” niet kan stoppen.

Op nationaal vlak springen de covid-maatregelen uiteraard in het oog. Daarvan is de carry-back wellicht de meest vooruitstrevende en opmerkelijke, hoewel de maatregel maar tijdelijk is. Hoop doet echter leven. Ook regionaal valt er opnieuw veel te beleven. De afschaffing van de zogenaamde ‘kaasroute’, bijvoorbeeld, zal een belangrijke impact hebben op de generatiefiscaliteit. 

Op internationaal vlak verdient de hele regeling rond DAC6 een bijzondere vermelding. We hebben er in deze uitgave een nieuw deel aan gewijd. Daarnaast valt het ook op dat de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie inzake misbruik doorsijpelt in de rechtspraak van de lidstaten. Het lijkt evident dat België niet zal achterblijven.

 

Het Handboek voor Fiscaal recht – Tiberghien is dé encyclopedie van de Belgische Fiscaliteit. Het Handboek geeft immers een actueel en uiterst volledig overzicht van de hele fiscaliteit met uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.

Welke nieuwe of bestaande wetgeving zien fiscale specialisten vaak over het hoofd?


Koen Morbée
: De ‘fiscalist-generalist’, ik bedoel daarmee de fiscalist die alle domeinen van de fiscaliteit beheerst, zoals Albert Tiberghien er een was, bestaat niet meer. Het is ook té gevaarlijk. De complexiteit van de huidige nationale en internationale wetgeving maakt dat fiscalisten zich moeten specialiseren in deeldomeinen. Het kan misschien vreemd klinken, maar ook Albert Tiberghien was hier grote voorstander van, en dat zelfs vanaf het prille begin van zijn carrière. Zijn professor burgerlijk recht, professor Kluyskens, raadde hem al in 1939 aan: “Specialiseer u in de inkomstenbelastingen, of in de registratierechten, of in de zegeltaksen, maar vergeet nooit dat de fiscaliteit een geheel vormt.” Zij die zich niet specialiseren of geen beroep kunnen doen op gespecialiseerde collega’s, lopen het risico om zaken over het hoofd te zien.

"De complexiteit van de huidige nationale en internationale wetgeving maakt dat fiscalisten zich moeten specialiseren in deeldomeinen."

 

Een andere trend die al langer herkenbaar is, is de noodzakelijke link tussen de fiscaliteit en de economische realiteit. Verrichtingen moeten niet enkel bedrijfseconomisch gemotiveerd zijn, zij moeten ook cijfermatig onderbouwd zijn. Meer dan eens wordt een goede transfer pricing-analyse over het hoofd gezien. Het is dat inzicht dat ons er vijf jaar geleden toe gebracht heeft een volwaardig transfer pricing-team uit te bouwen, thans beter bekend als Tiberghien economics. Zij hebben overigens het hoofdstuk over transfer pricing geschreven en herwerkt.

Ook de impact van internationale standaarden en OESO-modellen zoals Pillar One en Two is niet te onderschatten. Hoewel vandaag enkel groepen met een omzet boven 750 miljoen euro geviseerd zijn en de concrete uitrol van deze modellen vandaag nog onzeker is, sluit niets uit dat die grens ooit zal dalen eens de nieuwe regels zijn geïmplementeerd.

 

Met welke uitdagingen zien fiscale specialisten zich vandaag geconfronteerd, en hoe kan het handboek hen daarbij helpen?

 

Koen Morbée: 65 jaar geleden wilde Albert Tiberghien met het Handboek een “algemeen overzichtelijk boek over alle belastingen” maken. Het Handboek zou met zekere regelmaat worden bijgewerkt en ook steeds verschijnen in een Nederlandstalige én Franstalige uitgave. Tot 1987 deed hij al het werk zelf. Daarna werd het boek bijgewerkt door het kantoor Tiberghien. Zijn laatste voorwoord staat te lezen in de uitgave van 1996, waarin hij letterlijk de dirigeerstok neerlegde.

Aan de basisgedachte van Albert Tiberghien is na al die jaren nog steeds niets veranderd. Met het Handboek tracht het kantoor Tiberghien ieder jaar de fiscalist, de bedrijfsjurist, de advocaat, de accountant, de revisor, de magistraat, de ambtenaar, de beleidsmaker – kortweg iedereen die met fiscaliteit te maken heeft – een fiscale leidraad mee te geven voor het komende jaar. Een onontbeerlijk startpunt bij alle opzoekingen in het complexe kluwen van de fiscaliteit.

 

Waarom moet een fiscalist dit boek hebben? Welke troeven heeft het ten opzichte van andere handboeken? 

Tom Schepens: Met het Handboek streven we volledigheid na. Het Handboek overschouwt de gehele fiscaliteit. Het benadert de fiscaliteit op een holistische wijze, net zoals het kantoor Tiberghien dat ook doet bij de behandeling van dossiers.

Daarnaast bevat het Handboek zeer uitgebreide verwijzingen naar toepasselijke rechtsleer en rechtspraak, wat het boek uniek maakt. De hoofdstukken worden ook steeds geschreven door auteurs gespecialiseerd in dat specifieke domein. De auteurs zijn bovendien makkelijk bereikbaar voor vragen van lezers. Anders dan andere handboeken heeft het Handboek Tiberghien een encyclopedisch karakter. De tweetalige uitgave maakt het uniek op de markt.

 

“Meer dan eens verwijzen hoven en rechtbanken in hun arresten en vonnissen naar het Handboek. Dat doet plezier”

 

Het Handboek wordt ook door de rechterlijke macht gezien als een referentiewerk. Meer dan eens verwijzen hoven en rechtbanken in hun arresten en vonnissen naar het Handboek. Toegegeven, het doet plezier telkens dat gebeurt. Het geeft ook voldoening, omdat wij daarin de bevestiging zien dat we het werk van Albert Tiberghien op een goede wijze verderzetten.

Hoe heeft het kantoor Tiberghien in zijn tachtigjarige bestaan de Belgische fiscaliteit zien evolueren?

Koen Morbée: Tiberghien drukte in zijn memoires de hoop uit dat onze beleidsmakers tegen 2015 - het jaar waarin hij 100 jaar zou worden - de “monsterachtige” complexiteit van ons systeem, in het bijzonder het systeem van de inkomstenbelastingen, zouden inzien. Zijn hoop was ijdel. Sinds de eerste uitgave is het Handboek gestaag in omvang gegroeid. Opvallend daarbij is de exponentiële toename in de laatste 10 jaar.

Boven op een al complex nationaal systeem komen ook steeds meer internationale regels de complexiteit versterken. Zonder ondersteunende software of doorgedreven Excel-sheets is het voor grotere groepen bijvoorbeeld niet meer mogelijk de impact van de EBITDA-regel juist in te schatten. Ook de invoering van een internationale minimumbelasting, de zogenaamde Pillar Two van de OESO, zal gepaard gaan met dermate complexe regels dat dit zonder bijzondere softwaretools niet te managen zal zijn.

Het zit nu eenmaal in de complexomane geest van de mens om in plaats van te vereenvoudigen alles nog complexer te maken. Albert Tiberghien was bij nader inzien nog vriendelijk wanneer hij verwees naar een “monsterachtige” complexiteit. Een “Godzilliaanse” complexiteit dekt vandaag beter de lading. Wat daarna komt, valt moeilijk te voorspellen.

Over de auteurs

 

Koen Morbée

Tom Schepens

Koen Morbée (ed.) is partner bij Tiberghien Advocaten en docent Europees fiscaal recht aan de Fiscale Hogeschool te Brussel.

Tom Schepens (ed.) is advisor bij Tiberghien Advocaten en docent Vennootschapsbelasting aan de Fiscale Hogeschool te Brussel.

De jaarlijkse update van het Handboek wordt verzorgd door Tiberghien Advocaten. Als grootste fiscale praktijk binnen de Belgische advocatuur met een stevige academische verankering, blijft het voor Tiberghien Advocaten een roeping om het standaardwerk van de fiscaliteit in België te verzorgen.

Advocatenkantoor Tiberghien is gespecialiseerd in alle aspecten van (grensoverschrijdende) fiscaliteit en relatie(vermogens)recht. Tiberghien adviseert, onderhandelt, bemiddelt en voert procedures in al deze domeinen, en werkt voor bedrijven, particulieren en overheden. Het kantoor hanteert een unieke aanpak waarbij de eigen multidisciplinaire (fiscale) expertise aangevuld wordt met specifiek maatwerk volgens de noden van elk dossier of elke cliënt: economische analyse, transfer pricing, waarderingen, compliance en family governance. Tiberghien kan daarvoor beroep doen op een uitgebreid (inter)nationaal zakelijk, juridisch en fiscaal netwerk.

Op de Belgische markt is Tiberghien met meer dan 100 gespecialiseerde advocaten in vier vestigingen de grootste onafhankelijke fiscale praktijk met de langste staat van dienst. Het kantoor heeft tevens een vestiging in Luxemburg en is vertegenwoordigd in Zurich. Samen met Tiberghien economics, een gespecialiseerde economische dienstverlener, biedt Tiberghien 360° geïntegreerde fiscale dienstverlening aan.

Ontdek Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht

 

 

Het Handboek voor Fiscaal recht – Tiberghien is dé encyclopedie van de Belgische Fiscaliteit. Het Handboek geeft immers een actueel en uiterst volledig overzicht van de hele fiscaliteit met uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.

 

 

Het Handboek voor Fiscaal recht – Tiberghien is dé encyclopedie van de Belgische Fiscaliteit. Het Handboek geeft immers een actueel en uiterst volledig overzicht van de hele fiscaliteit met uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen