Hoe werknemers correct informeren en raadplegen bij vennootschapstransacties en herstructureringen?

 

 

Bedrijven zijn in volle beweging en vennootschapstransacties en herstructureringen halen regelmatig het nieuws. In zulke gevallen is het belangrijk dat de werknemers van de bedrijven in kwestie degelijk geïnformeerd en geraadpleegd worden. Dat is ook hun recht. Maar de relevante wetteksten zijn niet altijd even helder.
Daarom schreven Nele Van Kerrebroeck, Jennifer Granado Aranzana en Laura Mylemans het boek Praktische gids over de informatie en raadpleging van werknemers bij vennootschapstransacties en herstructureringen. In dit interview gaan zij dieper in op de inhoud en de troeven van hun publicatie.

 

 

Wat is de relevantie en het belang van dit onderwerp voor de praktijk? 

Vennootschapstransacties en herstructureringen zijn een ruim gekend fenomeen over heel Europa en onze inschatting is dat dit zich met de Covid-19-crisis alleen maar verder zal uitbreiden. Bij gebrek aan specifieke informatie- en raadplegingsprocedures kunnen werknemers de gevolgen van de transactie of reorganisatie alleen maar ondergaan. Hun betrokkenheid via overlegorganen is dus cruciaal vanuit hr-perspectief, met het oog op de retentie en de betrokkenheid van de werknemers in de onderneming, maar ook puur vanuit een menselijk perspectief.

Werkgevers begrijpen het belang van degelijke informatie en raadpleging bij belangrijke transformaties binnen hun onderneming. In de praktijk merken wij dan ook dat zij spontaan aandacht hebben voor de relevante procedures en regelgeving. Het probleem is dat de relevante wetteksten niet altijd even helder zijn. Dit geeft aanleiding tot onduidelijkheden bij de toepassing ervan in de praktijk (vooral inzake de timing). Daarom schreven wij deze praktische gids.  

Zelden zal een transactie neutraal zijn en zullen rechtstreeks of onrechtstreeks de individuele en/of collectieve arbeidsverhoudingen onder druk komen te staan. De doelstelling van deze dit boek is een antwoord te bieden op de vraag wat de rechten zijn van de werknemers om geïnformeerd en/of geraadpleegd te worden in het kader van deze vennootschapstransacties en herstructureringen.

 

"De betrokkenheid van werknemers is cruciaal vanuit hr- en menselijk perspectief." - Nele Van Kerrebroeck,

Wat zijn de gevolgen voor de werkgever indien de juiste procedure niet wordt gerespecteerd? Welke stappen kan een werknemer in dat geval nemen?

Op de niet-naleving van de informatie- en raadplegingsverplichtingen staan administratieve en strafrechtelijke sancties. Deze sancties worden in de praktijk evenwel zelden toegepast. Werknemers kunnen zich ook tot de kortgedingrechter wenden om de informatie- en raadplegingsprocedure te laten opstarten of de herstructureringsbeslissing op te schorten, wat in de praktijk doeltreffender is.  

In het kader van de procedure collectief ontslag bestaan er ook specifieke – strengere – sancties, waaronder de mogelijkheid voor de vakbonden om collectief bezwaar aan te tekenen als de procedure niet werd nageleefd. Dat kan resulteren in een verzoek tot re-integratie van de betrokken werknemers. Tot slot bestaat ook de mogelijkheid om een schadevergoeding te vorderen.

 

Jullie publiceerden al twee artikels over dit onderwerp in het tijdschrift Oriëntatie. Hoe verhoudt dit nieuwe boek zich tot die artikels?

Het boek is veel ruimer. In het boek bespreken wij meer toepassingsgevallen onder het luik 'Vennootschapstransacties'. Ook de rol van de Europese ondernemingsraad komt aan bod. Bovendien bespreken wij ook de verschillende herstructureringsvormen zoals collectief ontslag, faillissement en gerechtelijke reorganisatie. Tot slot bevat het boek een aantal handige praktische bijlagen, waaronder een voorbeeld van een transfer letter en een checklist.

 

Hoe onderscheidt jullie boek zich van publicaties over hetzelfde onderwerp?

Er zijn slechts een handvol publicaties op de markt die specifiek over het informeren en raadplegen van werknemers handelen. De publicaties die er zijn, snijden ook meestal slechts een beperkt onderdeel van het onderwerp aan, bijvoorbeeld de procedures bij collectief ontslag, of de grensoverschrijdende fusies. Ons boek bespreekt alle voor de praktijk belangrijkste vennootschapstransacties: fusie, aandelenoverdracht, beursintroductie enzovoort, net als alle herstructureringsvormen: de gerechtelijke reorganisatie, het collectief ontslag en het faillissement.

In vergelijking met andere publicaties is ons boek dus een exhaustief werk. Ons boek onderscheidt zich ook vanwege van de pragmatische invalshoek. Het is een praktische gids waarbij wij de theoretische uiteenzettingen tot een minimum hebben beperkt: een ware handleiding, gebaseerd op onze meer dan 20 jaar gecombineerde ervaring in deze materie, met praktische voorbeelden, schema’s en overzichten, inclusief tijdslijnen.

 

Over de auteurs

  

 

  

  

  

Ontdek het boek Praktische gids over de informatie en raadpleging van werknemers bij vennootschapstransacties en herstructureringen

 

Een vennootschapstransactie of herstructurering zal zelden neutraal zijn. Rechtstreeks of onrechtstreeks zullen de individuele en/of collectieve arbeidsverhoudingen onder druk komen te staan.

De doelstelling van dit boek is een antwoord te bieden op de vraag wat de rechten zijn van de werknemers om geïnformeerd en/of geraadpleegd te worden in het kader van deze vennootschapstransacties en herstructureringen.

 

 

 

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen