Wat is er nieuw in de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2022, inkomsten 2021?


Zoals elk jaar zijn er weer een aantal nieuwigheden in de aangifte personenbelasting. We gingen te rade bij Maurice De Mey, belastingconsulent en docent aan de Fiscale Hogeschool. Met de Aangiftegids Personenbelasting biedt hij fiscale professionals elk jaar een nuttige en praktische handleiding bij het indienen van de aangifte. Hij is dan ook de aangewezen persoon om voor ons enkele opvallende wijzigingen te overlopen.

Coronamaatregelen voor aanslagjaar 2022

Ook voor aanslagjaar 2022, inkomsten van 2021, zijn de meeste fiscale coronamaatregelen nog steeds van toepassing en sommige zelfs nog uitgebreid. Behoudens de reeds gekende tussenkomsten van zowel de federale als de gewestelijke overheden heeft de federale overheid in dit kader een nieuwe belastingvermindering ingevoerd voor ‘kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen’ voor enerzijds de maanden maart, april en mei 2021 en anderzijds voor de maanden juni, juli, augustus en september 2021.

In navolging van de regels inzake sociale zekerheid worden voor 2021 ook weer bepaalde bezoldigingen in het kader van studentenarbeid niet aangemerkt als ‘bestaansmiddelen’, zodat die studenten nog steeds fiscaal ten laste kunnen blijven van hun ouders.

Twee coronasteunmaatregelen zijn niet verlengd, namelijk de achterwaartse verliesaftrek waarbij het mogelijk was de verliezen van het jaar 2020 reeds aan te rekenen op de winsten en baten van 2019 en de verhoogde vergoeding voor de voorafbetalingen gedaan in het derde en vierde kwartaal van 2020.


De Aangiftegids Personenbelasting is hét onmisbare basiswerk personenbelasting voor iedereen, volledig aangepast aan de nieuwe aangifte! Een volledige en diepgaande bespreking van de personenbelasting volgens de structuur van de aangifte, met veel praktische tips, schema’s en voorbeelden.

Bestel de Aangiftegids Personenbelasting

Overuren

De vrijwillige overuren (maximum 120 uren) in bepaalde sectoren zijn vrijgesteld van personenbelasting. Zij dienen wel in de aangifte opgenomen te worden.

Het gaat hierbij om de overuren gepresteerd in de kritieke sectoren in de periode van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020 en deze gepresteerd in de cruciale sectoren in de periode van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020 die slechts in 2021 betaald zijn.

Daarnaast dienen in de aangifte ook de overuren gepresteerd in de cruciale sectoren in de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 en de overuren gepresteerd in het kader van de relance in de periode van 1 juli 2021 t/m 31 december 2021 opgenomen te worden, voor zover zij natuurlijk in 2021 betaald werden.

Buitenlands onroerend goed

Vanaf aanslagjaar 2022 wijzigt de aangifte en de berekening van personenbelasting inzake de in het buitenland gelegen onroerende goederen fundamenteel. Vanaf 1 januari 2021 wordt immers aan dergelijke onroerende goederen een kadastraal inkomen naar Belgisch model toegekend teneinde de gelijke behandeling van de inkomsten uit Belgische en buitenlandse onroerende goederen te garanderen.

Autofiscaliteit

Inzake ‘pure’ autofiscaliteit zijn er voor aanslagjaar 2022 geen wijzigingen. De wetgever heeft wel een tijdelijke en degressieve belastingvermindering ingevoerd voor de uitgaven gedaan voor het plaatsen van een vast laadstation in of in de nabijheid van de woning van de belastingplichtige.

Deze belastingvermindering is van toepassing op de laadstations aangekocht in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024. Voor de laadstations gekocht in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022 kan de belastingplichtige genieten van een belastingvermindering van 45% op een maximale uitgave van 1.500,00 EUR; voor de jaren 2023 en 2024 wordt die belastingvermindering teruggebracht tot respectievelijk 30% en 15%.

Tenlasteneming van ouders, grootouders, enz. van ten minste 65 jaar op 1 januari van het aanslagjaar

De bestaande regeling wordt met ingang van aanslagjaar 2022, inkomsten van 2021, vervangen door een nieuwe verstrengde regeling.

Aan de bestaande regeling wordt immers een minimumgraad van vermindering van zelfredzaamheid toegevoegd van tenminste 9 punten. Positief is dat de toeslag op de basisbelastingvrije som opgetrokken wordt van 3.290,00 EUR naar 4.940,00 EUR, minder goed nieuws is dat er geen verdubbeling meer is van dit bedrag indien de 65-plusser zwaar gehandicapt is.

De regeling zoals nog van toepassing voor aanslagjaar 2021 blijft in een overgangsfase nog van toepassing tot en met aanslagjaar 2025 voor zover de betrokken 65-plusser reeds ten laste was op 1 januari 2021.

 

Over Maurice De Mey


Maurice De Mey is belastingconsulent en specialist personenbelasting. Hij was jarenlang Tax Director HR bij BNP Paribas/Fortis. Maurice doceert personenbelasting aan de Fiscale Hogeschool en hij is een regelmatig spreker op diverse seminaries, o.m. de bekende aangifteseminaries en practica van FHS Seminaries.

Ontdek de Aangiftegids Personenbelasting

Deze Aangiftegids Personenbelasting 2022 is een onmisbare leidraad voor het correct en optimaal invullen van de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2022, inkomsten van het jaar 2021.

Deze handige gids onderscheidt zich van de andere aangiftegidsen door zijn diepgang en volledigheid.

De theorie wordt aangevuld met uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak, rechtsleer en administratieve commentaren. De praktische tips, overzichtelijke schema's en voorbeelden maken van dit boek een praktisch en vlot consulteerbaar werkinstrument.

 

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen