Zakboekje Milieuhandhaving 2019

Geysels F., Vanheule J., Roggeman E., Callebaut P.

Draaiboek voor het vaststellen en beteugelen van milieuovertredingen, op maat van de lokale milieutoezichthouder bij gemeenten en politiezones.

Boek - 716 pagina's
Date de publication : 27/08/2019

Prix HTVA Prix TVAC
Achat unique
En stock
190,49 € 201,92 €
Abonnement
146,53 € 155,32 €
E-book - Achat unique
190,49 € 201,92 €
E-book - Abonnement
146,53 € 155,32 €
Papier + E-book : économisez 35% !
403,84 € 247,64 € 262,50 €
Abonnement Papier + E-book : économisez 35% !
310,64 € 190,49 € 201,92 €

Description

Zakboekje Milieuhandhaving is de wegwijzer voor handhavers van milieuhygiëne bij openbare besturen en politie. Niet zelden worden reguliere politiediensten en (inter)gemeentelijke milieuambtenaren / omgevingsambtenaren als eerste op de hoogte gesteld van allerlei vormen van milieuhinder, zoals geluidsoverlast of geurhinder. Als lokale toezichthouder heeft u het niet altijd makkelijk. Wat wordt er wanneer en hoe van u verwacht?

Zakboekje Milieuhandhaving legt uit hoe het Milieuhandhavingsdecreet en het bijbehorende Milieuhandhavingsbesluit in praktijk kunnen worden toegepast. Helder en praktisch synthetiseert het zakboekje de regelgeving inzake milieuhandhaving met als uitgangspunt: hoe moet het op het terrein. Wat doe ik bij vaststelling of controle? Op welke wetgeving kan ik terugvallen? Wie moet ik contacteren? Wie is strafbaar? Wat zijn de sancties? In Zakboekje Milieuhandhaving leggen specialisten op het terrein uit wat u concreet moet doen bij de meest voorkomende milieuschadelijke activiteiten en milieudelicten.

Dankzij Zakboekje Milieuhandhaving bent u steeds zeker van uw verantwoordelijkheid en weet u hoe u ze correct invult.

Nieuw in editie 2019

 • Wijzigingen aan het Milieuhandhavingsdecreet (= titel XVI van het DABM) en het Milieuhandhavingsbesluit: naast wijzigingen die verband houden met de organisatie en taakverdeling van het departement Omgeving zijn er enkele aanpassingen voor de bevoegdheden van lokale toezichthouders (o.m. rond het PV, de mogelijkheid om een bestuurlijke dwangsom op te leggen, identiteitscontrole van vermoedelijke overtreders, ...), werd de informatiedoorstroming verbeterd en werden verschillende bijlagen met milieu-inbreuken aangepast.
 • Coördinatie en codificatie van het Decreet Integraal Waterbeleid tot een Vlaams ‘waterwetboek’, dat thans is uitgebreid met de regelgeving uit het Drinkwaterdecreet, de wet Oppervlaktewateren en een deel van het Grondwaterdecreet. Voor de regels rond bijvoorbeeld de bescherming tegen waterverontreiniging, de sanering van afvalwater en het toezicht hierop moet dus thans naar dit nieuwe decreet verwezen worden.
 • Het zakboekje houdt ook rekening met heel wat andere belangrijke wijzigingen aan de sectorale regelingen inzake milieuhygiëne:
  • de nieuwe grondverzetsregeling uit het Vlarebo (sinds 1 april 2019), waarbij naast uitgegraven bodem ook het gebruik van bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib volgens deze regeling wordt opgevolgd. Al deze materialen samen worden nu “bodemmaterialen” genoemd;
  • wijzigingen aan Materialendecreet en DABM n.a.v. het Actieplan Asbestafbouw (sinds 27 april 2019 in werking);
  • het rookverbod in voertuigen;
  • ...

Voor de nieuwe editie van Zakboekje Milieuhandhaving betekende dit opnieuw dat alle verwijzingen naar de milieuregelgeving zorgvuldig werden gecheckt en waar nodig aangepast. Want het is belangrijk om bij mogelijke overtredingen altijd de meest recente versie van de regelgeving te consulteren.

 

Bestel nu de nieuwe edities van de zakboekjes/politiepockets extra voordelig, mét kortingen tot 20%.

Ons hele aanbod voor de politie vindt u hier

Détails sur le produit

Attribute Name Attribute Value
Code EAN/ISBN: 9789403010649
Code de commande: BP/HAMI-PB
Type de publication: Boek| Beschikbaar als e-book
Fréquence: 1 update per jaar
Nombre de pages: 716 pagina's

Table des matières


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Produits recommandés

Milieuzakboekje 2019

Milieuzakboekje 2019

De Pue E., Lavrysen L., Stryckers, P.

DÈS 165,90 €

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2019

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordenin ...

P. Vansant, G. Van Hoorick

DÈS 86,68 €

Wetboek milieuhandhaving 2019-2020

Wetboek milieuhandhaving 2019-2020

J. Heyman, L. Smout

DÈS 70,35 €

Milieuwetboek Afval & Water 2019-2020

Milieuwetboek Afval & Water 2019-2020

Jan Heyman en Leopold Smout

DÈS 203,76 €