Fundamentele Belgische Wetgeving 2019

Redactie door topauteurs : FBW wordt permanent aangepast en bewerkt door vakspecialisten. Zij zorgen ervoor dat u de juiste context krijgt bij de fundamentele wetsbepalingen in ons recht. G. Ballon, H. Cousy, A.M. Dancot-Devriendt, G. De Wilde, L. De Wilde, E. Dirix, F. Gotzen, L. Hellin, F. Hendrickx, P. Lemmens, J. Stuyck, P. Taelman, O. Vanachter, F. Vanistendael, J. Vanlangendonck, E. Wymeersch

Uw betrouwbare vertrekpunt bij elke opzoeking van wetteksten!

Boek - 3 boekdelen (+/- 6000 p.)
Date de publication : 02/05/2019

Prix HTVA Prix TVAC
Achat unique
En stock
1.185,98 € 1.257,14 €
Abonnement
912,29 € 967,03 €

Description

FBW is méér dan een uitgebreid wetboek dat alle belangrijke wetteksten bevat en elk jaar aangepast wordt. Want in FBW vindt u niet alleen de wettekst. U krijgt er ook een hele reeks essentiële randinformatie bij.

Zo bevat FBW kruisverwijzingen naar andere wetteksten om u snel door het woud van wetten te gidsen. FBW bevat ook systematische verwijzingen naar uitvoeringsbesluiten. En een overzicht van de wetsgeschiedenis per artikel, zodat u zeker altijd de juiste versie in handen hebt. En dankzij het handige trefwoordenregister en het chronologische register hebt u altijd snel de juiste tekst te pakken.

Alle fundamentele wetgeving in één werk

De drie banden van FBW bevatten samen alle belangrijke wetteksten uit publiek recht, burgerlijk recht, gerechtelijk recht, strafrecht, handels- en economisch recht, fiscaal recht en sociaal recht.

Handige registers helpen u op weg

Het chronologische register van FBW vertelt u welke teksten elk jaar werden toegevoegd. Zo weet u razendsnel of de tekst die u zoekt in FBW opgenomen is. Het trefwoordenregister stuurt u via een alfabetische trefwoordenlijst meteen naar de juiste teksten in een bepaalde materie.

Wolters Kluwer-nummers verwijzen naar Jura

Elke tekst in FBW krijgt een Wolters Kluwer-nummer in de marge. Daarmee vindt u supersnel de actuele tekst in Jura. Ideaal als startpunt voor verder opzoekwerk.

Annotaties bij elk artikel

U krijgt bij elk artikel de volledige wetsgeschiedenis mee, zodat u moeiteloos oudere versies terugvindt. Ook toekomstige, nog niet in werking getreden artikeltekst wordt opgenomen. Bovendien vindt u verwijzingen naar princiepsarresten bij de wetsbepalingen. En als een artikel samen gelezen moet worden met een andere tekst, staat die kruisverwijzing in FBW. Dit geldt ook voor de uitvoeringsbesluiten.

De editie 2019 is bijgewerkt tot BS 1 januari 2019 en bevat volgende nieuwe akten:

 • Wet bescherming natuurlijke personen verwerking persoonsgegevens - 30 juli 2018
 • Bestuursdecreet - 7 december 2018
 • Decreet lokaal bestuur - 22 december 2017
 • Besluit van de Vlaamse Regering handhaving ruimtelijke ordening - 9 februari 2018
 • Woninghuurdecreet - 9 november 2018
 • Wet vrijwillige zwangerschapsafbreking - 15 oktober 2018
 • Wet betreffende het pand en de commissie - 5 mei 1872
 • Wet verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten - 21 november 2017
 • KB minimumgaranties voorwaarden verzekering auto’s - 16 april 2018
 • Besluit van de Vlaamse Regering uitvoering van de wet van 30 april 1999 tewerkstelling van buitenlandse werknemers - 7 december 2018
 • Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming - 18 mei 2018
 • Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - 27 april 2018


Jaarlijkse update.

Détails sur le produit

Attribute Name Attribute Value
Code EAN/ISBN: 9789403007717
Code de commande: BP/NFBW-YB
Type de publication: Boek
Fréquence: 1 update per jaar
Nombre de pages: 3 boekdelen (+/- 6000 p.)

Table des matières


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Produits recommandés

De Juristenkrant

De Juristenkrant

Kernredactie: B.Hubeau (hoofdredacteur), R.Boone (eindredacteur), A. Keereman (redacteur) - Vaste medewerkers: J. Bocken, P. Borghs, E. Brewaeys, D. Bruloot, T. Daems, A. D’Espallier, P. De Hert, E. de Kezel, P. De Smedt, J. De Wit, T. Decaigny, I. Flachet, J. Flo, S. Gevers, A. Godfroid, J. Goossens, N. Hallemeesch, K. Hendrickx, F. Judo, L. Lavrysen, D. Leestmans, N. Leys, B. Nelissen, R. Saelens, H. Schoukens, F. Schuermans, B. Samyn, R. Schoefs, J. Van Delm, I. Van Hiel, W. Vandenbussche, T. Vandromme, P. Vanwalleghem, M. Verhoeven, L. Vermeulen, G. Verschelden, H. Verschueren, D. Voorhoof, J. Vrielink, T. Dang Vu, B. Warnez

DÈS 81,90 €

Nieuw Juridisch Weekblad

Nieuw Juridisch Weekblad

Wetenschappelijk comité NJW: Elisabeth Alofs, Luc Ballon†, Diederik Bruloot, Nicolas Carette, Petra Foubert, Koen Lemmens

DÈS 260,05 €

Kluwers Basiscodex 2019 - 2020

Kluwers Basiscodex 2019 - 2020

G. Baeteman (†), G. Ballon (†), R. Blanpain (†), H. Cousy, A.M. Dancot-Devriendt, L. De Wilde, E. Dirix, K. Geens, F. Gotzen, L. Hellin, F. Hendrickx, P. Lemmens, J. Stuyck, P. Taelman, O. Vanachter, F. Vanistendael, J. Van Langendonck, E. Wymeersch

DÈS 273,27 €