Personen- en familierecht Artikelsgewijze commentaren

P. Senaeve, F. Swennen, G. Verschelden

De Artikelsgewijze Commentaar Personen- en Familierecht is de encyclopedie van het Belgische personen- en familierecht. Alle relevante wetsbepalingen in deze materie worden besproken.

Losbladige - 10 ringbanden

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

Dankzij de artikelsgewijze opbouw van dit negendelig naslagwerk vindt u in een handomdraai de uitleg die u nodig hebt voor uw conclusie of motivering.

De Artikelsgewijze Commentaar Personen- en Familierecht is de encyclopedie van het Belgisch personen- en familierecht. Alle relevante wetsbepalingen in deze materie worden besproken:

- Burgerlijk Wetboek (akten van de burgerlijke stand, woonplaats, afwezigen, huwelijk, echtscheiding, afstamming, adoptie, voogdij, voorlopig bewind, huwelijksvermogensstelsels, wettelijke samenwoning);

- Gerechtelijk Wetboek (bemiddeling in familiezaken, familiaal procesrecht: adoptie, huwelijksvermogensrecht, echtscheiding, uitkeringen tot levensonderhoud…);

- Bijzondere wetgeving (Naamdracht, Naamwet, Wet Bescherming Persoon Geesteszieke, Wetboek van de Belgische nationaliteit, Orgaantransplantatiewet, Decreet Begraafplaatsen en Lijkbezorging, Decreet interlandelijke adoptie, …);

- Internationaal familiaal privaatrecht

Mocht u liever op een kernwoord zoeken, dan kan u via een trefwoordenregister de toepasselijke commentaartekst(en) terugvinden.

Elk wetsartikel wordt grondig geanalyseerd, met verwerking van de relevante rechtspraak, rechtsleer en parlementaire voorbereiding. Mocht u deze bronnen zelf nog willen raadplegen, dan vindt u bij aanvang van de commentaartekst een selectie van rechtsleer en rechtspraak.

De wetenschappelijke kwaliteit van de commentaarteksten wordt gewaarborgd door het redactiecomité (prof. Patrick Senaeve (KU Leuven), prof. Frederik Swennen (U Antwerpen) en Gerd Verschelden (U Gent)).

Deze losbladige uitgave blijft actueel dankzij de supplementen die u driemaal per jaar ontvangt. Elk supplement biedt u geactualiseerde commentaarteksten, nieuwe bijdragen en geeft aan waar er wetteksten werden gewijzigd.

Alle bijdragen in de Artikelsgewijze Commentaar Personen- en Familierecht worden onderworpen aan peer review. Het redactioneel beleidsdocument over de peer review vindt u hier.

Deze publicatie is opgenomen als wetenschappelijke publicatie in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/OPFT-LL
Publicatievorm: Losbladige
Frequentie: 3 supplementen/jaar
Aantal pagina's: 10 ringbanden

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Onderdelen van dit abonnement

Personen- en familierecht Artikelsgewijze commentaren

Personen- en familierecht Artikelsgewijz ...

Updatekost op jaarbasis: € 1.018,65


Aanbevolen producten

Tijdschrift voor Familierecht

Tijdschrift voor Familierecht

Hoofdredacteur: G. Verschelden -- Kernredactie: F. Buyssens, C. Declerck, P. Senaeve, F. Swennen -- Redactieraad: E. Alofs, I. Boone, J. Du Mongh, S. Eggermont, H. Jacobs, S. Mosselmans, T. Wuyts

VANAF € 252,06

Bestendig handboek Echtscheiding

Bestendig handboek Echtscheiding

S. Brouwers (ed.), H. Buyssens, A. Calewaert, L. Deschuyteneer, M. Govaerts, S. Pfeiff, A. Reniers, T. Van de Calseyde

VANAF € 298,69

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht

"Deel I : Casman H., Sibiet A., Van Look M. - Deel II : Aps F., Aydogan A., Boulanger C., Brouwers S., Buyssens F., De Bock F., De Busschere C., Debucquoy M., Delahaye B., Deliège A., De Wilde A., de Wilde d'Estmael E., Devoet C., Dirix E., Govaerts M., Janssens E., Labeeuw N., Leleu Y.-H., Masschelein M., Michiels D., Mosselmans S., Petit M., Reynebeau M., Torfs N., Valschaerts M.-C., van Eeckhoutte W., Van Oostveldt E., Van Oosterwijck G., Van Opstal M., Vanderhaeghen A., Verstraete J., Wittens G., Weyts L."

VANAF € 459,15

Erfenissen, schenkingen en testam. Artikelsgewijze commentaren

Erfenissen, schenkingen en testam. Artik ...

Renate Barbaix, Johan Du Mongh, Bart Van Den Bergh

VANAF € 404,18