Aanduiding van de toepasselijke wetgeving bij internationale tewerkstelling van werknemers in Europa

Tony Van de Calseyde

De focus van het werk ligt op grensoverschrijdende tewerkstelling van werknemers in de Europese Unie en de verschillende regels die hierbij moeten worden toegepast.

Zakboek - 244 p.
Verschijningsdatum: 09/11/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 86,16 € 91,33
Abonnement op de reeks 'Sociale praktijkstudies'
€ 66,28 € 70,26
E-book - Eenmalige aankoop
€ 86,16 € 91,33
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 182,66 € 112,01 € 118,73

Beschrijving

De vraag welk recht van toepassing is bij grensoverschrijdende tewerkstelling van werknemers is brandend actueel. Diverse stakeholders (zowel inspectiediensten, werkgevers, werknemers, vakbonden als beleidsmakers) worstelen hiermee en bijten er soms hun tanden op stuk. Dit boek heeft de ambitie een compleet naslagwerk te zijn voor iedereen die geconfronteerd wordt met deze complexe, maar uitermate boeiende problematiek. 

Voor wat het toepasselijk arbeidsrecht betreft, vertrekt het boek van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 (EVO) en de Verordening Rome I, om dan over te gaan tot een analyse van de Detacheringsrichtlijn die daar een verbijzondering van uitmaakt. Ook de zgn. Handhavingsrichtlijn wordt in detail besproken, alsook de recente omzetting ervan in Belgisch recht. Dit telkens aan de hand van de rechtspraak van zowel het Hof van Justitie, als van de Belgische hoven en rechtbanken. Ook de laatste ontwikkelingen inzake de verplichte LIMOSA-melding en de recente voorstellen van de Europese Commissie tot herziening van de Detacheringsrichtlijn komen aan bod. 

Voor wat de aanwijzing van het toepasselijk recht betreft op het gebied van de sociale zekerheid, vertrekt het boek vanuit het eigen Belgisch kader, om vervolgens de Europese coördinatieverordening 883/2004 en haar uitvoeringsverordening 987/2009 te bespreken. Er wordt ook teruggeblikt naar de vorige coördinatieverordening 1408/71 en de lezer krijgt ook de nodige achtergrond bij het principe van eenheid van onderwerping en het werklandbeginsel.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046599198
Bestelcode: BP/SPS-BI17004
Publicatievorm: Zakboek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 244 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.