Analyseer de cijfers van een onderneming

Vicky Ghijselinck, Anne-Mie Reheul, Jo Van den Bossche en Sandra Verbruggen

Uw instrument voor financiële analyse 

Boek - 226 p.
Verschijningsdatum: 27/09/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 41,82 € 44,33

Beschrijving

Met dit boek hebt u een betrouwbaar beleidsinstrument in handen dat zowel de historische als de toekomstige vitale data van uw onderneming screent. Het auteursteam van de KULeuven, campus Brussel, beschrijft op een bijzonder toegankelijke manier de belangrijkste technieken voor financiële analyse. Zo krijgt u als ondernemer of diens adviseur zicht op de evolutie van de jaarrekeningcijfers en de kasstromen in de afgelopen jaren. In die zin reiken wij u met dit boek een barometer aan die uw beleidsbeslissingen cijfermatig kan ondersteunen.

De commentaren en rekenformules worden geïllustreerd met de cijfergegevens van een fictieve onderneming over een periode van 6 jaar, waarbij schema’s en tabellen het geheel visueel voorstellen. Alle analyses en ratio's houden bovendien rekening met de grondig gewijzigde schema's van de jaarrekening (en hoe hiermee om te gaan).

Het auteursteam bestaat uit vakspecialisten die hun loopbaan voor een groot stuk wijden aan financiële rapportering en analyse. Vicky Ghijselinck, Anne-Mie Reheul en Jo Van den Bossche doceren aan de KULeuven, campus Brussel. Sandra Verbruggen is voormalig docente KULeuven, campus Brussel en financial controller in de nonprofitsector.

Dit boek is complementair met de Kluwer-softwaremodule "Jaarrekening & Financiële analyse".

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046597996
Bestelcode: BP/FINANWA-BI17001
Publicatievorm: Boek
Frequentie: driejaarlijks
Aantal pagina's: 226 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.